Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
151.
Віче [Журнал] : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 1992-
152.
Вокруг света [Журнал] : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 1861-
153.
Вопросы атомной науки и техники [Журнал] = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic sciece and technolody : научный журнал / Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
154.
Вопросы философии [Журнал] : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1947-. – ISSN 0042-8744
155.
Вопросы экономики [Журнал] : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 1929-. – ISSN 0042-8736
156.
Вопросы экономики [Журнал] : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 1929-. – ISSN 0042-8736
157.
Врятована пам"ять. Голодомор 1932-33 рр. на Луганщині [Книга] : свідчення очевидців / упоряд. Ірина Магрицька. – Луганськ : Промдрук, 2008. – 463, [1] с., [8] арк. фотоіл. – Інформація про записувачів текстів: с. 450-451. – Бібліогр. зазнач. на обкл. – ISBN 978-966-8606-26-7
158.
Все про охорону праці [Журнал] : спеціалізований всеукраїнський журнал : практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
159.
Всесвітня література в сучасній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
160.
Всесвітня література та культура в навчальних закладах України [Журнал] : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. пед. ін-т післядиплом. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
161.
Філоненко С.О. Гендерний дискурс сучасної української масової літератури [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 ; 10.01.01 / Філоненко Софія Олегівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013
162.
Географічні основи охорони навколишнього середовища [Книга] : монографія / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, О.Ю. Дмитрук, С.Ю. Бортник, Ю.А. [та ін.] Сілецький; [Олійник Я.Б. та ін.] ; за ред. Я.Б. Олійника ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ніка-Центр, 2006. – 224 с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 5. – Бібліогр.: с. 224 та в кінці розд. – ISBN 966-521-390-3
163.
Гетьман [Журнал] : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
164.
Петренко О.В. Глобальні екологічні проблеми [Книга] : навч. посібник для студ. хім. ф-ту (спеціалізації "Екологічна хімія") / О.В. Петренко, Т.Ю. Слива ; за ред. М.С. Слободяника ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Науковий світ, 2011. – 157 с. : іл. – Бібліогр.: с. 154-155
165.
Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" [Журнал] = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0279
166.
Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски". Книга 1 - Геология [Журнал] = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 102. – 2010. – На обкл. рік вид. зазнач. 2013
167.
Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски". Книга 1 - Геология [Журнал] = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"". – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 103. – 2012. – На обкл. рік вид. зазнач. 2013
168.
Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" [Журнал] = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski"". Faculte d"Histoire. – София : Университетско издателство"Св.Климент Охридски". – ISSN 1310-9406
1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
169.
Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" [Журнал] = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0279
170.
Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" [Журнал] = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0279
171.
Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" [Журнал] = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St. Kliment Ohridski"". – София. – ISSN 0584-0279
172.
Господарський кодекс України [Книга] : [чинне законодавство] із змінами та допов. на 18 січ. 2013 року : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2013. – 160 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-042-3
173.
Деревянко Б.В. Господарсько-правове регулювання надання послуг у сфері освіти [Книга] / Б.В. Деревянко ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Донецьк : Кальміус, 2012. – 527, [1] с. – Бібліогр.: 476-527 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-8388-83-5
174.
Государство и право [Журнал] / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
175.
Государство и право [Журнал] / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex