Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
Геополітика [Книга] : енциклопедія / [Суліма Є.М. та ін.] ; за ред. Є.М. Суліми. – Київ : Знання України, 2012. – 919, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 3. - На обкл. зазнач. також: А - Я. – ISBN 978-966-316-318-5
177.
Геотехническая механика [Журнал] = Geotechnical mechanics : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
178.
Геотехническая механика [Журнал] = Geotechnical mechanics=Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
179.
Геотехническая механика [Журнал] = Geotechnical mechanics=Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
180.
Веретенников В.О. Гетьман [Книга] : кінороман / Віктор Веретенников. – Київ : Академвидав, 2013. – 222, [2] с. – Зміст також: Запороги : драма на 2 дії. – ISBN 978-617-572-052-3
Адресований навчальний посібник передусім студентам філологічних спеціальностей, а також історикам, культурологам, етнографам, етнологам, соціологам, усім, хто прагне пізнати духовно-естетичні джерела, традиції, культуру українського народу
181.
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія [Журнал] = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000-
182.
Государство и право [Журнал] / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
183.
Государство и право [Журнал] / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
184.
Эрман А. Государство, армия и общество Древнего Египта [Книга] = Life in ancient Egypt / Адольф Эрман ; [пер. с англ. И.А. Петровской ; худож. И.А. Озеров]. – Москва : Центрполиграф, 2008. – 393, [2] с. : ил., карт. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Загадки Древнего Египта). – ISBN 978-5-9524-3408-0
185.
Гражданское законодательство Республики Молдова и Украины: традиции, современность, перспективы [Книга] : коллективная монография / [Халабуденко О.А. и др. ; под ред.: О.А. Халабуденко (науч. ред.), Е.О. Харитонова] ; Междунар. независимый ун-т Молдовы ; Нац. ун-т "Одесская юрид. акад.". – Кишинев ; Одесса : [ULIM ; б. и.], 2012. – 294, [1] с. – ISBN 978-9975-101-84-4
186.
Дао и даосизм в Китае [Книга] : [сб. статей]. – Москва : Наука, 1982. – 284, [4] с. – Библиогр.: с. 274-284
187.
Торчинов Е.А. Даосизм [Книга] : опыт ист.-религиоведческого описания / Е. Торчинов. – Санкт-Петербург : Андреев и сыновья, 1993. – 307, [4] с. – Библиогр.: с. 292-308 и в примеч.: с. 287-291. – (Серия восточной литературы "Мудрость веков"). – ISBN 5-87452-042-2
188.
Декабристи в Україні [Книга] : дослідження й матеріали / [авт. тому: Балахніна В. та ін. ; упоряд.: Казьмирчук Г.Д., Латиш Ю.В. ; редкол.: В.А. Смолій (голова проекту) та ін.] ; Ін-т історії України НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : УкрСІЧ. – (Декабристські читання). – ISBN 978-966-2531-18-3
189.
Демографія та соціальна економіка [Журнал] = Демография и социальная экономика=Demography and social economy : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2004-. – ISSN 2072-9480
190.
Держава і право [Журнал] : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
191.
Держава та регіони. Державне управління [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (40). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
192.
Держава та регіони. Гуманітарні науки [Журнал] : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 3. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
193.
Держава та регіони. Право [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (38). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
194.
Державне управління та європейська інтеграція: еволюція поглядів [Книга] : навч. посіб. / Вітер Д.В. [та ін.] ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 152, [1] с. – Бібліогр.: с. 139-152 та в кінці розд. – ISBN 978-617-696-080-5
195.
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію [Журнал] / Фонд державного майна України. – Київ, 1992-
196.
Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво [Журнал] : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2013
197.
Дзвін [Журнал] : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
198.
Дзвін [Журнал] : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів : Література та мистецтво, 1940-. – ISSN 0868-4790
199.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
200.
Директор школи, ліцею, гімназії [Журнал] : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex