Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
201.
Парасюк Т.В. Дієслова на позначення емоційних станів: функціонально-ономасіологічний аспект [Книга] / Тетяна Парасюк ; М-во освіти та науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 279, [1] с. : іл. – Додатки: с. 169-259. – Бібліогр.: с. 148-167 та в підрядк. прим.
202.
Дмитро Павлович Урсу [Книга] : біобібліогр. покажч. – Одеса : Астропринт, 2006. – 69, [3] с., [8] арк. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 52-68. – (Серія: Біобібліографія вчених Одеського (Новоросійського) університету ; Випуск: Історики). – ISBN 966-318-543-0
203.
Гаврилів О.С. Довідник з фізики для абітурієнтів [Книга] / О.С. Гаврилів, А.Р. Торський ; Нац. акад. наук України, Центр мат. моделювання Ін-ту прикл. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : СПОЛОМ, 2012. – 115, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-665-758-2
204.
Довідник кадровика [Журнал] = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
205.
Довідник кадровика [Журнал] = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
206.
Довідник нотаріуса [Журнал] : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
207.
Фахри А. Древние загадки фараонов [Книга] = The pyramids / Ахмед Фахри ; [пер. с англ. Н.Ю. Чехонадской]. – Москва : Центрполиграф, 2006. – 252, [4] с. : ил., карты. – Парал. тит. л. англ. – ISBN 5-9524-2429-5
208.
Древний Восток [Книга] : учеб. пособ. для вузов / Александрова Н.В. [и др.] ; рук. проекта А.О. Чубарьян ; Рос. акад. наук, Гос. ун-т гуманитарных наук, Науч.-образовательный центр по истории. – Москва : АСТ ; Астрель, 2008. – 654, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 639-655. – ISBN 978-5-17-045827-1
209.
Мертц Б. Древний Египет. Храмы, гробницы, иероглифы [Книга] = Temples, tombs and hieroglyphs / Барбара Мертц ; [пер. с англ. Б.Э. Верпаховского]. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 362, [2] с., [8] л. ил. : ил., карты. – Данные тит. л. частично парал. англ. – ISBN 5-227-01932-0
210.
Дружба народов [Журнал] : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
211.
Дружба народов [Журнал] : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
212.
Дуслык [Журнал] = Дружба / Всеукраинский культурный центр "Туган Тел". – Киев, 2000-
213.
Денисенко А.В. Духовна дипломатія [Книга] : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков ; [наук. ред.: Ціватий В.Г. ; літ. ред. Туркевич В.Д.]. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – 214, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 211-214. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" / редкол.: К.І. Грищенко, Л.В. Губерський, Б.І. Гуменюк [та ін.] ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9
214.
Бутук О.І. Еволюція регулювання соціально-економічних систем: зміст, історія та сучасність [Книга] : [монографія] / О.І. Бутук. – Київ : Знання, 2012. – 350, [2] с. – Бібліогр.: 331-350. – (Серія "Сучасна наука"). – ISBN 978-617-07-0084-1
215.
Евреи в России. XIX век [Книга] : [воспоминания]. – Москва : Новое лит. обозрение, 2000. – 557, [3] с., [8] л. ил. – Указ.: с. 520-558. - Содерж.: Из Николаевской эпохи / А.И. Паперна. Из записок еврея / А.Г. Ковнер. Дела минувших дней / Г.Б. Слиозберг. – Библиогр. в коммент.: с. 497-519. – (Россия в мемуарах / под ред. А. Рейтблата). – ISBN 5-86793-092-0
В сборник вошли произведения авторов-мемуаристов А.И. Паперной "Из Николаевской эпохи", А.Г. Ковнера "Из записок еврея" и Г.Б. Слиозберга "Дела минувших дней". В своих воспоминаниях авторы детально характеризуют жизненный уклад еврейского народа, его верования, обычаи и привычки. Книга снабжена толковым словарем еврейских терминов.
216.
Египетская мифология [Книга] : энциклопедия. – Москва : Эксмо, 2002. – 590, [2] с. : ил. – Словарь по египтологии: с. 413-590. – ISBN 5-699-00761-X
Самые знаменитые легенды египетской мифологии в пересказе с комментарием для современного читателя. Книга разделена на 2 части. В первой части - мифы и легенды Древнего Египта. Вторая часть представляет собой толковый словарь по египтологии,изучению Египта во всех его аспектах.
217.
Мюррей М. Египетские храмы [Книга] = Egyptian temples : жилища таинств. богов / Маргарет Мюррей ; [пер. с англ. Т.М. Шуликовой]. – Москва : Центрполиграф, 2006. – 222, [1] с., [31] л. ил. – Данные тит. л. частично парал. англ. – ISBN 5-9524-2213-6
218.
Альдред С. Египтяне [Книга] = The egyptians : великие строители пирамид / Сирил Альдред ; [пер. с англ. М.К. Якушиной]. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 188, [4] c., [24] л. ил. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Сер. осн. в 2002 г. – (Загадки древних цивилизаций). – ISBN 5-9524-1267-X
219.
Нуждак Л. Еколінгвістика [Книга] / Людмила Нуждак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", НДІ україністики ім. Михайла Мольнара. – Ужгород : ІНВАЗОР, 2013. – 110 с. – Текст укр., рос., пол. – Бібліогр.: с. 105-110 та в підрядк. прим.
220.
Екологічна безпека [Журнал] = Ecological safety : науковий журнал / Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук : КрНУ, 2008-. – ISSN 2073-5057
221.
Екологія [Журнал] = Ecology : реферативний журнал / Держ. екол. акад. післядипломної освіти та управління Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2004-
222.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
223.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
224.
Економіка розвитку [Журнал] : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2002-. – ISSN 1683-1942
225.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex