Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
Безсуднов І.В. Вплив структури середовища на її ефективну провідність і 1/f шум поблизу порогу протікання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Безсуднов Ігор Васильович ; НАН України ; Ін-т теоретичної фізики ім. М. Боголюбова. – Київ, 2012
177.
Горкавенко Т.В. Вплив температури на електронну структуру в об"ємі та на поверхні кристалів типу алмазу, сфалериту і вюрциту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Горкавенко Тетяна Василівна ; НАН України ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2012
178.
Время воды [Книга] / [Азманов В.И. и др. ; глава ред. совета Яковлева В.А.]. – Киев : Логос, 2012. – 286, [2] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 283. – ISBN 978-966-171-595-9
179.
Всесвіт [Журнал] = Vsesvit : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ : Всесвіт, 1925-. – ISSN 0320 - 8370
180.
Всесвітня література та культура в навчальних закладах України [Журнал] : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ : Антросвіт
181.
Вступ до програмування мовою C++. Організація обчислень [Книга] : навч. посіб. / [Ю.А. Бєлов та ін. ; ред. Н. Земляна] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 175, [1] с. : іл. – Додатки: с. 161-168. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці кн. – Бібліогр.: с. 160. – ISBN 978-966-439-563-9
182.
Карпенко О.Г. Вступ до спеціальності "Соціальна робота" [Книга] : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ / О.Г. Карпенко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 243, [5] с. : табл. – Додатки: с. 180-202. – Бібліогр.: с. 238-244. – ISBN 978-966-194-071-9
183.
Высокомолекулярные соединения. Серия А и Серия Б [Журнал] : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / РАН. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0507-5475
184.
Высокомолекулярные соединения. Серия А и Серия Б [Журнал] : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / РАН. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0507-5475
185.
Высокомолекулярные соединения. Серия А и Серия Б [Журнал] : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / РАН. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0507-5475
186.
Высшее образование сегодня [Журнал] = Higher education today : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва : Логос, 2000-. – ISSN 1726-667Х
187.
Кікінежді О.М. Гендерна ідентичність в онтогенезі особистості [Книга] : монографія / Оксана Кікінежді. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. – 399, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 333-399. – Бібліогр.: с. 304-332. – ISBN 978-966-10-2886-8
188.
Коваль С.М. Гендерно орієнтований підхід до навчання та виховання учнів середніх шкіл США [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Коваль Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012
189.
Якуцени С.П. Геолого-геохимические закономерности распространения углеводородного сырья с потенциально-токсическими свойствами компонентов-примесей [Автореферат] : автореф. дисс. ... д-ра геол.-минералогических наук : 25.00.36 / Якуцени Сергей Павлович ; [ФГУП "ВНИГНИ"]. – Москва, 2012
190.
Харченко О.М. Геоморфологічний аналіз районів видобутку вуглеводнів (екологічний аспект) [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.04 / Харченко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
191.
Білоус А.В. Геопросторова організація системи ЗМІ в Україні у світовому контексті [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук / Білоус Анна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
192.
Васильев Г. Гимны и мысли любви [Книга] : лирика и афоризмы / Георгий Васильев. – [2-е изд. доп. и перераб.]. – Киев : Персонал, 2012. – 255, [1] с. : ил. – ISBN 978-617-02-0065-5
193.
Гуляєва О.О. Гідрологічні фактори функціонування екосистем водосховищ Дністровського гідровузла [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Гуляєва Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
194.
Шнюков Е.Ф. Глубоководные пелоиды Черного моря [Книга] = Peloids of deep Black sea / Е.Ф. Шнюков, В.А. Емельянов, А.А. Никитина ; [отв. ред. А.Ю. Митропольский] ; НАН Украины, Ин-т геолог. наук, Отд-ние морск. геологии и осадочного рудообразования. – Киев : Академпериодика, 2012. – 239, [3] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-966-360-200-4
195.
Самчук У. Гори говорять [Книга] : [роман] / Улас Самчук ; [упорядкув. та передм. Г. Александрової]. – Київ : Персонал, 2008. – 245, [1] с. – Сер. засн. 2008 р. – (Бібліотека української героїки ; вип. 2). – ISBN 978-966-608-775-4
196.
Государственное управление в сфере национальной безопасности [Книга] : словарь-справочник / [Абрамов В.И. и др.] ; под ред. Г.П. Сытника ; [отв. за вып. В.В. Рубан] ; Нац. акад. гос. управления при Президенте Украины, Каф. Нац. безопасности. – Киев : НАДУ, 2012. – 495, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 483. – Библиогр.: с. 484-495. – ISBN 978-966-2723-02-1
197.
Государство и право [Журнал] / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
198.
Вейнберг С. Гравитация и космология [Книга] = Gravitation and cosmology : принципы и приложения общей теории относительности / С. Вейнберг ; пер. с англ.: В.М. Дубовика и Э.А. Тагирова ; под. ред. Я.А. Смородинского. – Волгоград : Платон, 2000. – 696 с. : ил., табл. – Парал. тит. л. на англ. яз. – Библиогр.: с. 639-649. – ISBN 5-80100-306-1
199.
Грані [Журнал] : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 1998-. – ISSN 2077-1800
200.
Воскобойник-Шпинта Грецький компонент у латиномовній ентомологічній номенклатурі: структурно-семантичний аспект [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Воскобойник-Шпинта Галина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,