Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
201.
Решетов С. Григорий Маразли. Честь паче почести [Книга] / Сергей Решетов, Лариса Ижик ; [Греческий фонд культуры, Одесский филиал]. – Одесса : ТЭС, 2012. – 333, [3] с., [16] с. ил. – Библиогр. в подстроч. прим. и в конце разделов. – ISBN 978-966-2389-45-6
202.
Бронте Э. Грозовой перевал [Книга] : [роман] / Эмили Бронте ; [пер. с англ. Н. Вольпин]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2012. – 318, [2] с. – (Зарубежная классика). – ISBN 978-5-17-063706-5
"Грозовой Перевал" Эмили Бронте - не просто золотая классика мировой литературы, но роман, перевернувший в свое время представления о романтической прозе. Проходят годы и десятилетия, но история бурной, страстной, трагической любви Хитклифа и Кэти по-прежнему не поддается ходу времени. "Грозовым Перевалом" зачитывалось уже много поколений женщин - продолжают зачитываться и сейчас. Эта книга не стареет, как не стареет истинная любовь...
203.
Бронте Э. Грозовой перевал [Книга] / Эмили Бронте ; пер. с англ. Н. Вольпин. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 379, [5] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-01323-0
"Грозовой Перевал" Эмили Бронте - не просто золотая классика мировой литературы, но роман, перевернувший в свое время представления о романтической прозе. Проходят годы и десятилетия, но история бурной, страстной, трагической любви Хитклифа и Кэти по-прежнему не поддается ходу времени. "Грозовым Перевалом" зачитывалось уже много поколений женщин - продолжают зачитываться и сейчас. Эта книга не стареет, как не стареет истинная любовь...
204.
Бронте Э. Грозовой перевал [Книга] / Э. Бронте ; [пер. с англ. Н.С. Рогова ; вступ. ст. О.М. Петерсон ; примеч. И.С. Веселовой]. – Москва : Фирма Бертельсманн Медиа Москау ; Клуб Семейного Досуга, 2012. – 398, [2] с. – (Классика в кармане). – ISBN 978-5-88353-478-1
"Грозовой Перевал" Эмили Бронте - не просто золотая классика мировой литературы, но роман, перевернувший в свое время представления о романтической прозе. Проходят годы и десятилетия, но история бурной, страстной, трагической любви Хитклифа и Кэти по-прежнему не поддается ходу времени. "Грозовым Перевалом" зачитывалось уже много поколений женщин - продолжают зачитываться и сейчас. Эта книга не стареет, как не стареет истинная любовь...
205.
Скоморович І.Г. Грошові системи на українських землях: історія і теорія [Книга] : монографія / І.Г. Скоморович ; [ред. О. Кузик] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 243, [1] с. – Бібліогр.: с. 221-243. – ISBN 978-966-613-844-9
206.
Дві з половиною тисячі рядків [Книга] : [збірка поезії та прози студентів філолог. ф-ту ЛНУ ім. І. Франка] / [літ. ред. : Ю. Синиця, О. Ольшанська, В. Бабенко ; відп. за вип. : І. Лазор, Т. Косцьов"ят] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філолог. фак. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 159, [1] с. : іл., портр.
В збірці представлена поезія та проза студентів філологічного факультету літературної творчості ЛНУ імені Івана Франка.
207.
Головатий М.Ф. Демократія: історія, теорія, практика [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. та аспірантів-політологів / М.Ф. Головатий ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2011. – 226, [2] с. – Бібліогр.: с. 217-227 та в кінці розд. – ISBN 978-617-02-0059-4
208.
Косач Ю. День гніву [Книга] / Юрій Косач ; [упорядкув. Р. Радишевського]. – Київ : Персонал, 2010. – 478 с. – (Історичні твори : в 3 кн. / Ю. Косач ; кн. 2 ) ( Бібліотека української героїки ; вип. 15). – ISBN 978-611-02-0020-2
209.
Держава і право [Журнал] : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
210.
Кузюк О.М. Державна політика в галузі кінематографа в радянській Україні (кінець 1920-х - 1930-ті рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кузюк Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
211.
Державна політика розвитку підприємництва в Україні [Книга] : ... навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / [З.С. Варналій, К.О. Ващенко, В.М. Кампо, Е.М. Лібанова] ; за заг. ред. К.О. Ващенка ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2010. – 305, [1] с. : іл., табл. – Дод.: с. 177-302. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: c. 171-176. – ISBN 978-617-02-0048-8
212.
Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки [Книга] : (концептуальні та організаційно-правові засади) : підручник ... для студ. і слухачів вищ. навч. закладів / Ситник Г.П. ; [відп. за вип. В.В. Рубан] ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Київ : Руське слово, 2012. – 543, [1] с. : табл., іл. – Глосарій: с. 529-539. - Покажч.: с. 541-543. – Бібліогр.: с. 520-528 та в кінці розд. – ISBN 978-966-2723-04-5
213.
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію [Журнал] : офіційне видання / Фонд держ. майна України. – Київ, 1992-
214.
Передерій С.М. Детектив 20-30-х років XX століття в американській та українській літературах: типологічні подібності, художні особливості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Передерій Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
215.
Передерій С.М. Детектив 20 - 30-х років XX століття в американській та українській літературах: типологічні подібності, художні особливості [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Передерій Сергій Миколайович ; М-во науки і освіти, молоді та спорту україни ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
216.
Щоголев С.А. Деякі задачі теорії коливань для диференціалних систем, які містять повільно змінні параметри [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Щоголев Сергій Авенірович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
217.
Диаспоры [Журнал] : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 1999-. – ISSN 1810-228Х
218.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
219.
Мізерський В. Динамічна геологія (загальна геологія) [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Володимир Мізерський ; пер. Р. Смішко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 2-ге, випр. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 354, [2] с. : табл., граф., іл. – ISBN 978-966-613-912-5
220.
Кравченко О.О. Дисциплінарна відповідальність посадових осіб митної служби України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кравченко Олег Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
221.
Диференціальні рівняння математичної фізики [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.П. Лавренчук, С.Д. Івасишен, В.С. Дронь, Т.І. Готинчан; В.П. Лавренчук [та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Вид. 2-ге, випр. – Чернівці : Рута, 2005. – 191 с. – Бібліогр.: с. 190. – ISBN 966-568-782-4
222.
Іванова Т.В. Діагностика та молекулярно-біологічна ідентифікація міковірусу MVX печериці двоспорової (Agaricus bisporus/J.Lge/Imbach) в закритому грунті [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.20 / Іванова Тетяна Василівна ; Каб. міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012
223.
Дім, сад, город [Журнал] : виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
224.
Дім, сад, город [Журнал] : виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
225.
Конорева О.В. Дія проникаючої радіації на оптичні та електрофізичні характеристики фосфідо-галієвих світлодіодів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Конорева Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex