Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
XII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція "Людина і космос". Випереджаючи час..., 7-9 квітня 2010 року [Книга] : збірник тез / НКАУ ; Нац. центр аерокосм. освіти молоді ім. О.М. Макарова [та ін.] ; [гол. ред. Джур Є.О.]. – Дніпропетровськ, 2010. – 680 с.
177.
Krawczyk A. Zapozyczenia leksykalne w sytuacji wielojezycznosci. Ukrainizmy i rusycyzmy w gwarze mackowiec na Podolu [Книга] / Aleksandra Krawczyk. – Warszawa : DIG, 2007. – 157 s. – ISBN 83-7181-494-1, 978-83-7181-494-5
178.
Шульгін С.К. Автоматизація процесу керування зольністю концентрату в пінній флотації вугілля [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Шульгін С.К. ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2009
179.
Порхун О.В. Автоматична класифікація багатовимірних об"єктів із застосуванням апарату нейронних мереж [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Порхун О. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
180.
Сєрий К.М. Автоматична координація результатів контролю дефектоскопами [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Сєрий К.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
181.
Примак А.І. Автономні екологічно чисті системи теплопостачання з сезонними підземними акумуляторами теплоти [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Примак А.І. ; НАНУ, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2009
182.
Адвокат [Журнал] : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 1996-
183.
Адвокатская деятельность в Республике Узбекистан [Книга] : учебник для студ. бакалаврата по напр. 5380100 - юриспруденция : в 2-х т. – Изд. 1-е. – Ташкент : KONSAUDITINFORM-NASHR. – ISBN 978-9943-311-01-5
184.
Адвокатская деятельность в Республике Узбекистан [Книга] : учебник для студ. бакалаврата по напр. 5380100 - юриспруденция : в 2-х т. – Изд. 1-е. – Ташкент : KONSAUDITINFORM-NASHR. – ISBN 978-9943-311-02-2
185.
Административная реформа в Республике Узбекистан: опыт и проблемы правового регулирования [Книга] : материалы Междунар. симпозиума 29-30 сент. 2007 г. / Ташкентский гос. юрид. ин-т ; [ редкол.: М.Х. Рустамбаев, М.Б. Усманов, Л.Б. Хван]. – Ташкент : KONSAUDITINFORM-NASHR, 2008. – 336 с. – ISBN 978-9943-311-07-7
186.
Хван Л.Б. Административное право Республики Узбекистан. Особенная часть [Книга] : (организация гос. управления в эконом., социальной и админ.-полит. сфкрах) : курс лекций / Л.Б. Хван ; Ташкентский гос. юрид. ин-т ; Евразийская акад. админ. наук. – Ташкент : KONSAUDITINFORM-NASHR, 2010. – 504 с. – ISBN 978-9943-311-14-5
187.
Адміністративне право в сучасному вимірі [Книга] : матеріали IV наук.-практ. семінару / МВС України, Київ. нац. ун-т внутрішніх справ, Каф. адмін. права і процесу ; [ редкол.: В.К. Колпаков (гол.), О.В. Кузьменко, В.А. Ліпкан, І.Д. Пастух]. – Київ : Ліпкан О.С., 2010. – 208 с. – На обкл.: Імперативи розвитку юридичної та безпекової науки. – ISBN 978-966-2439-10-6
188.
Пономаренко Є.В. Адміністративно-правове забезпечення євроінтеграційних процесів у діяльності органів виконавчої влади України [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Пономаренко Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
189.
Актуальні питання фізичного виховання учнівської молоді: теорія і практика [Книга] : монографія / Драгнєв Ю.В. [ та. ін. ] ; МОН України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т фіз. виховання і спорту ; [ за заг. ред. Т.Т. Ротерс ]. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 371 с. – ISBN 978-966-617-195-8
190.
Актуальні проблеми економіки [Журнал] : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
191.
Актуальні проблеми професійної підготовки суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів [Книга] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 23 квіт. 2009 р.) / Ген. прокуратура України ; Нац. акад. прокуратури України ; [редкол.: Середа Г.П., Якимчук М.К., Куц В.М. та ін.]. – Київ : Генеральна прокуратура України : Національна акад. прокуратури України, 2009. – 80 с.
192.
Актуальные проблемы современной науки [Журнал] : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва : Компания Спутник +, 2001-. – ISSN 1680-2721
193.
Шилін С.В. Амінокислотні та пептидні похідні кумаринів [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 02.00.10 / Шилін С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
194.
Аналіз державної політики України у сфері дотримання прав дітей національних меншин та формування міжкультурного діалогу [Книга] : "Формування міжкультурного діалогу в дитячому середовищі" / Жданова І.С., Гусак Н.Є., Зінченко А.Г., Любовець О.М. ; [за ред. І.О. Жданова ]. – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-2397-01-7
195.
Аналітичний звіт за результатами громадського моніторингу дій органів місцевого самоврядування міста Одеси при використанні субвенції на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян та субвенції на придбання вагонів ... [Книга] : (тролейбусів і трамваїв) / [ під ред. О.С. Орловського ]. – Одеса : Хоббіт Плюс, 2009. – 64 с.
196.
Абрамова Є.Г. Аналітичний звіт за результатами дослідження рівня інформаційної відкритості органів місцевого самоврядування щодо проведення капітальних ремонтів у будинках комунальної власності територіальних громад [Книга] : рейтинг офіц. веб-сайтів міст обл. та республіканського значення України / Абрамова Є.Г., Крупник А.С., Орловский О.С. – Одеса : Хоббіт Плюс, 2009. – 68 с. – Авт. зазначені на звороті тит. арк.
197.
Внучко С.М. Аналітичні центри як суб"єкти процесу прийняття політичних рішень [Автореферат] : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Внучко С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
198.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
199.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
200.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,