Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
201.
Ісаєва Є.С. Антиципаційна спроможність як чинник формування життєвих перспектив осіб юнацького віку з особливими потребами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04. / Ісаєва Є.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
202.
Антология сыска [Книга] : от полиции к внешней разведке : [в 14 т.] / Гос. науч.-исслед. ин-т МВД Украины, Киев. нац. ун-т внутренних дел, Одес. гос. ун-т внутренних дел ; [отв. ред.: В.Н. Чисников и др.]. – Киев : Знання Украины. – ISBN 978-966-316-249-2
203.
Антология сыска [Книга] : от полиции к внешней разведке : [в 14 т.] / Гос. науч.-исслед. ин-т МВД Украины, Киев. нац. ун-т внутренних дел, Одес. гос. ун-т внутренних дел ; [отв. А.Н. Ярмыш, В.Н. Чисников]. – Киев : Леся. – ISBN 966-8126-24-6
204.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
205.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
206.
Археологія [Журнал] : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
207.
Якубовський Д.А. Астрофізичні обмеження на параметри стерильних нейтрино в рамках теорії мінімального розширення стандартної моделі [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.02 / Якубовський Д.А. ; НАН України ; Ін-т теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова. – Київ, 2009
208.
Васильцов І.В. Атаки спеціального виду на криптопристрої та методи боротьби з ними [Книга] : монографія / Васильцов Ігор Володимирович. – Кременець, 2009. – 264 с. – ISBN 978-966-1546-034
209.
Єпіфанцева Л.А. Аудіювання. Англійська мова [Книга] : методичні рекомендації. – Харків : Основа, 2010. – 78 с. – (Англійська мова та література ; Вип. 3(87)). – ISBN 978-617-00-0476-5
210.
Юрчук О.М. Банківська діяльність на ринку фінансових послуг [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08. / Юрчук О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
211.
Швайка М.А. Банківська система України: проблеми становлення і удосконалення [Книга] / Швайка Михайло Андрійович ; Асоціація депутатів Верх. Ради України. – Київ : Київський міжнародний університет, 2010. – 760 с. – ISBN 978-966-8299-63-6
212.
Шевчук Л.Т. Батькова наука [Книга] : поезії / Любов Шевчук. – Львів : Ліга-Прес, 2010. – 56 с. – ISBN 978-966-397-138-4
213.
Безпека життєдіяльності [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
214.
Библиография [Журнал] : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
215.
Библиотека [Журнал] : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва : Журнал "Библиотека", 1910-. – ISSN 0869-4915
216.
Библиотека в эпоху перемен: философско-культурологические и информационные аспекты [Журнал] : информационный сборник (дайджест) / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва : РГБ, 1999-
217.
Библиотекарь: юридический консультант [Журнал]. – Москва
218.
Библиотековедение [Журнал] = Library and Information Science : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 1952-. – ISSN 0869-608Х
219.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
220.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
221.
Библиотечное дело [Журнал] / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
222.
Библиотечное дело и библиография [Журнал] : библиографическая информация / Российская гос. б-ка Информкультура; Всеросс. гос. б-ка иностр. лит-ры им. М.И. Рудомино; Центр междунар. библиотековедения. – Москва, 1974-. – ISSN 0869-8007
223.
Бібліотечна планета [Журнал] : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 1998-
224.
Бібліотечний вісник [Журнал] = Bibliotechny visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
225.
Левин Е.Б. Бог, Земля, Вселенная... и "конец света" [Книга] : философский трактат: "К вопросам начал теории "Стационарной Вселенной"" / Левин Е.Б. – Днепропетровск : [Б.и.], 1999. – 60 с. – ISBN 978-966-401-039-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex