Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
До свободи ви, браття, покликані... [Книга] : збірник статей : [ пер. з рос. ]. – Харків : Культурний Центр ім. М.К. Реріха ; Факт, 2006. – 224 с., [ 13л. іл. ] : іл. – ISBN 966-637-541-9
127.
Ситенко О.Г. Додаток до навчального посібника "Теорія ядра" [Брошура] : для студ. фізичних спец. взо / Ситенко О.Г., Тартаковський В.К. ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 23с.
Викладено основи сучасних уявлень про будову атомних ядер і природу ядерної взаємодії. Докладно висвітлено різні ядерні мо-делі, їхній взаємозв"язок.
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
128.
Донецький державний університет управління [Брошура] : IV рівня акредитації. – Донецьк. – 26с.
129.
Будур Н.В. Дорога к Храму [Книга] : основы православной культуры / Наталия Будур. – Москва : Дрофа-Плюс, 2008. – 224с. : илл. – ISBN 978-5-9555-1154-2
130.
Дослідження кореляції функціональної асиметрії та адаптаційних можливостей людини [Брошура] / В.Г. Самохвалов, О.В. Пивоваров, Н.І. Пандікідіс, О.Д. Булиніна, С.В. Шенгер, І.М. Ісаєва; В.Г. Самохвалов[ та ін.] ; Мін-во охорони здоров"я України ; Харківський державний мед. ун-т. Кафедра фізіології. – Харків, 2007. – 16с.
131.
Хорн П. [Драматургія [Книга] / Панделі Хорн ; за ред. Е. Вафіадіса. – Афіни : Гуландрі-Хорн
132.
Хорн П. [Драматургія [Книга] / Панделі Хорн ; за ред. Е. Вафіадіса. – Афіни : Гуландрі-Хорн
133.
Друковані праці викладачів та співробітників Харківської державної академії кільтури, (1947-1998) [Книга] : бібліографічний покажчик. – Харків : ХДАК. – ISBN 966-7352-28-5
134.
Минченок Д.А. Дунаевский [Книга] : Красный Моцарт / Дмитрий Минченок. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 384 с. : [16 л. фот]. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1223 (1023)). – ISBN 5-235-02931-3
135.
Булгарин Ф.В. Дурные времена [Книга] : очерки русских нравов / Фаддей Булгарин. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 368с. – ISBN 978-5-352-02051-7
136.
Богашева Н.В. Еволюція виборчого законодавства України (1989-2006 роки) [Книга] : деякі аспекти / Н.В. Богашева, Ю.Б Ключковський, Л.В. Колісецька ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; Ін-т виборчого права. – Київ : Фоліант, 2006. – 146 с. – ISBN 966-8474-42-2
137.
Кук К. Европа в двадцатом столетии [Книга] = Twentieth-century Europe : Справочник издательства "Лонгман" / Крис Кук, Джон Стивенсон ; пер. с англ. Антоноса Г.А. – Москва : Международные отношения, 2005. – 456с. – ISBN 5-7133-1251-8
138.
[Еммануїл Ройдес [Книга]. – Афіни : Вид-во Е. & М. Захаропулоса. – 398 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 20])
139.
Скрынников Р.Г. Ермак [Книга] / Руслан Скрынников. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 256с., [ 8л. илл. ]. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1300 (1100)). – ISBN 978-5-235-03095-4
140.
Дорошенко Д. Євген Чикаленко. Його життя і громадська діяльність [Книга] / Дмитро Дорошенко ; Ужгородський нац. ун-т ; Науково-дослід. ін-т україністики ім. М. Мольнара ; [наук. ред. Л. Белей]. – Ужгород : Гражда, 2008. – 224 с. : іл. – (Ucrainica ad fontes). – ISBN 978-966-8924-58-3
141.
Муромцева-Бунина Жизнь Бунина. Беседы с памятью [Книга] / Вера Муромцева-Бунина. – Москва : Вагриус, 2007. – 512с., [ 8л. илл. ]. – ISBN 978-5-9697-0407-7
142.
Войнович В. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина [Книга] / В. Войнович. – Москва : Эксмо, 2008. – 512с. – ISBN 978-5-699-24461-4
143.
Дубин Б. Жить в России на рубеже столетий [Книга] : социологические очерки и разработки / Борис Дубин. – Москва : Прогресс-Традиция, 2007. – 408с. – ISBN 5-89826-216-4
144.
Глушко О.К. Журналістське розслідування [Книга] : історія, теорія, практика : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Олександр Глушко. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : Арістей, 2007. – 144с. – ISBN 966-381-001-7
Перший в Україні навчальний посібник, у якому висвітлюється історія, теорія і критикасинтетичного жанру аналітичної публіцистики - журналістського розслідування
145.
З музично-педагогічного досвіду [Книга] : збірник статей / Харківське музичне училище ім. Б.М. Лятошинського ; упорядники : Г.Г. Газдюк, Г.І. Ганзбург ; заг. ред. А.С. Зареченської. – Харків : САГА. – ISBN 978-966-2918-52-6
146.
Закон України про державну службу [Брошура] : За станом на 24 січня 2008 року. Офіційне видання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 22с. – (Сер. "Закони України"). – ISBN 966-978-611-599-0
147.
Погрібний А.Г. Захочеш - і будеш [Книга] : публіцистичні статті / Анатолій Погрібний. – Київ : Просвіта, 2007. – 484с. – ISBN 966-8547-87-Х
148.
Візіїнос Г. [Збірка творів [Книга] / Георгіос Візіїнос ; за ред. І. М. Панайотопулоса. – Афіни : Вид-во Іоанноса Н. Захаропулоса, 1959. – 366 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 18])
149.
Пападіямандис А. [Збірка творів [Книга] / Александрос Пападіямандис, Андреас Каркавіцас та інші ; за ред. Т. Ксидиса. – Афіни : Видавництво Е. & М. Захаропулоса, 1962. – 304 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 28])
150.
[Збірка творів [Книга] / Скуфос, , Міньятис, , Вулгарис, , Теотокіс; Скуфос, Міньятис, Вулгарис, Теотокіс ; за ред. Василіса Татакіса. – Афіни : Видавництво Е. & М. Захаропулоса. – 356 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; № 40])
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex