Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Літературознавчий збірник [Журнал] = Литературоведческий сборник : збірник наукових праць. – Донецьк, 1999-. – ISBN 966-72-77-79-8
227.
Мамчур З.І. Літня навчальна практика з ботаніки [Книга] : навчально-методичний посібник для студентів біолог. факультету / З.І. Мамчур, А.В. Одінцова ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – 176с. – ISBN 978-966-613-525-7
228.
Гаджинский А.М. Логистика [Книга] : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки " Экономика " / А.М. Гаджинский. – 16-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2008. – 484с. – ISBN 978-5-91131-755-3
229.
Жеребкін В.Є. Логіка [Книга] : підручник / В.Є. Жеребкін. – 10-те вид., стер. – Київ : Знання, 2008. – 255 с. – ISBN 978-966-620-253-9
230.
Тахо-Годи Лосев [Книга] / Аза Тахо-Годи. – Изд. 2-е., исправл. и доп. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 544с., [ 24л. илл. ]. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1276 (1076)). – ISBN 978-5-235-03029-9
Книга Азы Алибековны Тахо-Годи посвящена замечательному мыслителю нашего столетия Алексею Федоровичу Лосеву (1893Ч 1988)
231.
Пецаліс-Діомідіс [Мавролікоси [Книга] : хроніки доби турецького панування (1565 - 1799) / Т. Пецаліс-Діомідіс. – 8-е вид. – Афіни : Естія. – ISBN 960-05-0054-1
232.
Пецаліс-Діомідіс [Мавролікоси [Книга] : хроніки доби турецького панування (1565 - 1799) / Пецаліс-Діомідіс Т. – 6-е вид. – Афіни : Естія
233.
Пецаліс-Діомідіс [Мавролікоси [Книга] : хроніки доби турецького панування (1565-1799) / Т. Пецаліс-Діомідіс. – 6-е вид. – Афіни : Естія
234.
Каппелер А. Мала історія України [Книга] / Андреас Каппелер ; [пер. з нім. О. Блащук]. – Київ : К.І.С., 2007. – 261 с. – ISBN 978-966-7048-82-2
235.
Нестеренко Ю.Н. Малый бизнес [Книга] : тенденции и ориентиры развития в современной России / Ю.Н. Нестеренко ; Российский гос. гуманитарный ун-т ; отв. ред. Н.И. Архипова. – Москва : Российский государственный гуманитарный университет, 2007. – 226 с. – ISBN 978-5-7281-0920-4
236.
Кастрінакі А. [Мандрівки з подружками [Книга] : оповідання / Ангела Кастрінакі. – 2-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 124 с. – Видання новгрецькою мовою. – ([Сучасна грецька проза ; 36]). – ISBN 960-05-0548-9
237.
Панцов А.В. Мао Цзэдун [Книга] / Александр Панцов. – Москва : Молодая гвардия, 2007. – 880с., [ 24л. илл. ]. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1251 (1051)). – ISBN 978-5-235-02983-5
238.
Пецаліс-Діомідіс [Марія Парні [Книга] : Старе і безсиле покоління : роман / Т. Пецаліс-Діомідіс. – 5-е вид. – Афіни : Естія, 1983. – 500 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 140])
239.
Маркетинговий аналіз [Книга] : навчальний посібник / Липчук В.В. [ та ін. ] ; за ред. В.В. Липчука. – Київ : Академвидав, 2008. – 216с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-68-7
240.
Булгаков М.А. Мастер и Маргарита [Книга] / Михаил Булгаков. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. – 608c. – ISBN 5-352-00628-X
241.
Математика. Тести. 5-12 класи [Книга] : посібник : абітурієнту / автори-укладачі : В.І. Лагно, О.А. Москаленко, В.О. Марченко, Ю.Д. Москаленко, Т.М. Барболіна та ін. – Київ : Академвидав, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-8226-58-8
Тестові завдання посібника розроблено відповідно до чинних нормативних документів: навчальної програми з математики для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
242.
Партыка Т.Л. Математические методы [Книга] : учебник для студентов учреждений среднего проф. образования : учебник для студентов высших учеб. заведений / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – Изд. 2-е., исправл. и доп. – Москва : ФОРУМ ; ИНФРА-М, 2007. – 464с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-91134-152-7
243.
Різун В.В. Методи наукових досліджень у журналістикознавстві [Книга] : [ навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів ] / В. Різун, Т. Скотникова. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Преса України, 2008. – 144 с. – ISBN 978-966-472-008-0
244.
Методи та прилади контролю якості [Журнал] : науково-технічний журнал / Мін. освіти і науки України; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
245.
Методичний вісник історичного факультету Харківського університету [Журнал] : Збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. Історичний факультет. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна
246.
Методичний вісник історичного факультету Харківського університету [Журнал] : Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна
247.
Методичні рекомендації з екологічно безпечної заготівлі (викошування) очерету [Брошура]. – Київ, 2007. – 56с. – (Сер.:Збереження біорізноманіття в Приморсько-степовому екокоридорі)
248.
Методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми та молоддю [Брошура] / Терепищий С.О., Маслова Л.М., Киричук В.А., Єнотаєва Л.Є., Макаренко С.О.; За ред. С.О. Терепищого. – Київ : Союз обдарованної молоді, 2008. – 20с. – ISBN 978-966-7865-89-4
249.
Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянського суспільства [Брошура] : Програма всеукраїнської курсантсько-студенської конференції ( основні юридичні читання ) 9 листопада 2007 року. – Львів, 2007. – 20с.
250.
Лисий В. Міжнародно-правний статус України [Брошура] / В. Лисий. – Нью Йорк : Українська вільна громада в Америці, 1966. – 29с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex