Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Крижевський А.В. Антикознавство в університеті Св. Володимира (1834-1919 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Крижевський Антон Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
102.
Антологія "Україна-Європа" [Книга] / [упоряд. та вступ. ст. О.В. Красовицького]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 572, [4] с. – Текст укр., рос. – ISBN 978-617-7013-24-1
Зміст: Небо падає! / А. Дмитрук ; Полюса / П. Беседин ; Пінзель у Луврі (уривок з роману "Інші пів"яблука") / Г. Вдовиченко ; Бульвар Сен-Мішель / О. Вільчинський ; Записки пройдисвіта / Ю. Винничук ; Стефан Кирнов, знайомий болгарин / В. Габор ; Феникс/ М. и С. Дяченко ; С чего начинается Европа / А. Есаулов ; Ефект Ярковського (фрагмент з роману) / В. Єшкілєв ; Тут могла б бути Ваша реклама / О. Забужко ; Берлін, який ми втратили / С. Жадан ; Контрабанда / М. Іванцова ; Священне кохання (уривок з роману "Торговиця") / В. Іваничук ; Облога Белзу (уривок з роману) / К. Когтянц ; Вбивство в Старому театрі (уривок з повісті "В"язниця душ") / Б. Коломійчук ; Кукутис (отрывок и романа "Шенгенская история") / А. Курков ; Мрійник / Т. і О. Литовченки ; Остаться на Кипре / Л. Лузина ; Алгоритм для гопника / К. Матвієнко ; Черевички Божої Матері (уривок) / М. Матіос ; Мистер Терри / А. Мильштейн ; Вильгельм Котарбинский. Жизнь и фантазии (отрывок из книги) / И. Потанина ; Десятий рядок (уривок із роману) / С. Процюк ; Різні люди / І. Роздобудько ; Україна - своя серед своїх / Н. Рощина ; Майдан. Кохання. Вічність / Ю. Сорока ; Как американское золото погубило Испанию, или "Берегись, Бог видит все" / Д. Харитонов ; Мародер, Рейс МН17, Погоня / А. Цаплиен&ко ; Гуля орел, гуля сизий та й попід небесами / В. Чемерис ; Геометрія Дощу (уривок з роману) / Н. Шевченко
103.
Антологія української фантастики XIX ст. [Книга] / [упоряд. Ю. Винничук]. – Київ : КЕТС, 2015. – 606, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-97251-5-8
У цій книжці українську фантастичну прозу XIX століття представляють мало відомі твори Івана Барщевського, Михайла Чайковського, Івана Бороздни, Миколи Костомарова, Євгена Згарського, Наталі Кобринської, Івана Франка, Івана Липи, Гната Хоткевича та багатьох інших авторів
104.
Мандрона М.М. Апаратні генератори псевдовипадкових бітових послідовностей з покращеними характеристиками [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Мандрона Марія Миколаївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
105.
Макогін В.І. Асимптотична поведінка та потраєкторні властивості автомодельних дробових випадкових полів [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Макогін Віталій Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
106.
Ушенко Ю.О. Багатофункціональна поляризаційно-кореляційна мікроскопія та лазерна автофлуоресцентна поляриметрія оптично-анізотропних біологічних шарів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Ушенко Юрій Олександрович ; М-во освіти інауки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
107.
Шестаковський О.П. Базові культурні особливості українського суспільства і можливості їх використання для соціально-економічного розвитку [Брошура] : наук. доп. / Шестаковський О.П., Білоус Є.В. ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : [б. в.], 2015. – 35, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7515-7
108.
Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов [Книга] = Berkovskye chteniya - 2015. Book culture in the context of international contacts : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 мая 2015 г. / [Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. и др. ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун ; редкол.: Л.А. Авгуль и др.]. – Минск ; Москва : ЦНБ НАН Беларуси ; ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – 654, [2] с. – Ст. рос., белорус. - Тит. л. и содерж. парал. англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-02-039116-1
109.
Библиография [Журнал] : научный журнал по библиографоведению, книговедению и библиотековедению / Изд-во "Бук чембэр интернэшнл". – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1929-. – ISSN 0869-6020
110.
Библиосфера [Журнал] = Bibliosphere : ежеквартальный научный журнал : журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отд-ния Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2005-. – ISSN 1815-3186
111.
Библиотековедение [Журнал] = Library and information science : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 1952-. – ISSN 0869-608Х
112.
Библиотечное дело [Журнал] / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
113.
Библиотечное дело [Журнал] / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
114.
Библиотечное дело [Журнал] / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
115.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія [Журнал] = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-. – ISSN 2409-9805
116.
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія [Журнал] = Library scienсe. Record studies. Informology : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2004-. – ISSN 2409-9805
117.
Бібліотечна планета [Журнал] : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 1998-
118.
Бібліотечний вісник [Журнал] = Bibliotechnyi visnyk : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 1993-. – ISSN 1029-7200
119.
Бібліотечний форум України [Журнал] : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Київ, 2003-. – ISSN 1811-377X
120.
Бізнес Інформ [Журнал] = Бизнес Информ = Business Inform : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 1992-. – ISSN 2222-4459
121.
Демченко О.А. Бізнесовий контент в українському телевізійному мовленні: структура і функціонування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Демченко Олексій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015
122.
Смоленчук М. Білі бланкети [Книга] : іст. роман / Микола Смоленчук. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015. – 451, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-189-361-9
123.
Беньковська Л.К. Біологічне значення антигенної мімікрії при діагностиці гепатиту C [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Беньковська Леся Констянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. Ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
124.
Біологія і хімія в рідній школі [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
125.
Біоресурси і природокористування [Журнал] : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,