Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
В помощь работнику НТБ [Журнал] : экспресс-подборка / Гос. учреждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск
127.
Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии [Журнал] = Herald of the Library Assembly of Eurasia : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 1993-
128.
Вестник Московского университета. Серия 11. Право [Журнал] : научный журнал. – Москва : Издательство Московского университета
  № 3. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
129.
Взаємодія парламенту із суб"єктами державного управління: зарубіжний досвід [Брошура] : навч.-метод. матеріали / [В.А. Гошовська та ін. ; за заг. ред. В.А. Гошовської] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., Каф. парламентаризму та політ. менеджменту. – Київ : НАДУ, 2012. – 45, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит арк. – Бібліогр.: с. 43-44. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Парламентаризм та парламентська діяльність)
130.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
131.
Миколаєнко А.Ю. Видавництво "Смолоскип" (1967-2015) в історії української видавничої справи [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Миколаєнко Алла Юріївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2015
132.
Лоза Г.І. Видавнича діяльність Київського політехнічного інституту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Лоза Галина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015
133.
Войтенко Т.В. Визнання шлюбу недійсним та його правові наслідки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Войтенко Тетяна Віталіївна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2015
134.
Яремова І.В. Визначення моменту набуття права власності за законодавством України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Яремова Інна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
135.
Набруско М.С. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому етапі розслідування торгівлі людьми [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Набруско Марія Степановна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
136.
Безруков Д.В. Використання оперативно-технічних засобів щодо протидії злочинам проти власності підрозділами карного розшуку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Безруков Дмитро Вікторович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Кривий Ріг, 2015
137.
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах [Журнал] = Measuring and computing devices in technological processes : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 1997-. – ISSN 2219-9365
138.
Вища математика [Книга] : [базовий підруч. для студентів ВНЗ екон. напрямків підгот.] / [В.С. Пономаренко та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. В.С. Пономаренка. – Харків : Фоліо, 2014. – 668, [4] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 662-669. – Бібліогр.: с. 661. – ISBN 978-966-03-6974-0
139.
Вища освіта України [Журнал] : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ : Педагогічна преса, 2001-. – ISSN 2078-1016
140.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське вид-во, 1941-. – ISSN 0320-7978
141.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське вид-во, 1941-. – ISSN 0320-7978
142.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське вид-во, 1941-. – ISSN 0320-7978
143.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське вид-во, 1941-. – ISSN 0320-7978
144.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське вид-во, 1941-. – ISSN 0320-7978
145.
Відомості Верховної Ради України [Журнал] : щотижневий нормативний бюлетень. – Офіційне вид. – Київ : Парламентське вид-во, 1941-. – ISSN 0320-7978
146.
Карнаух А.Л. Відповіді на "чорний піар про Тимошенко" [Брошура] / Карнаух Андрій Леонідович. – Дніпропетровськ : Академія історії, 2014. – 43, [1] с. – Бібліогр.: с. 42. – ISBN 978-966-2286-08-3
147.
Вісник Академії митної служби України. Серія "Економіка" [Журнал] : науковий журнал. – Дніпропетровськ
  № 1 (53). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
148.
Вісник Верховного Суду України [Журнал] : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
149.
Вісник Вінницького політехнічного інституту [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Вінниця : ВНТУ, 1993-. – ISSN 1997-9266
150.
Вісник Вінницького політехнічного інституту [Журнал] : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Вінниця : ВНТУ, 1993-. – ISSN 1997-9266
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,