Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Военно-исторический архив [Журнал] : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 1992-. – ISSN 1606-0219
102.
Военно-исторический журнал [Журнал] / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
103.
Военно-исторический журнал [Журнал] / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
104.
Военно-исторический журнал [Журнал] / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 1939-. – ISSN 0321-0626
105.
Вопросы атомной науки и техники [Журнал] = Питання атомної науки і техніки = Problems of atomic science and technology : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. научный центр "Харьков. физико-технический ин-т". – Харьков, 1998-. – ISSN 1562-6016
106.
Вопросы истории [Журнал] : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 1945-. – ISSN 0042-8779
107.
Вопросы истории [Журнал] : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 1945-. – ISSN 0042-8779
108.
Вопросы статистики [Журнал] : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 1994-. – ISSN 0320-8168
109.
Вопросы философии [Журнал] : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1947-. – ISSN 0042-8744
110.
Вопросы экономики [Журнал] : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 1929-. – ISSN 0042-8736
111.
Все про охорону праці [Журнал] : спеціалізований всеукраїнський журнал : практичний посібник з безпеки праці. – Київ, 2005-
112.
Всесвітня література в сучасній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Рекламне агентство "Освіта України". – Київ : Педагогічна преса, 1976-
113.
Высокомолекулярные соединения. Серия А и Серия Б [Журнал] : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0507-5475
114.
Высшее образование сегодня [Журнал] : реформы, нововведения, опыт / ВАК России в области психологии, педагогики и социологии. – Москва : Логос, 2000-. – ISSN 1726-667Х
115.
Высшее образование сегодня [Журнал] : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва : Логос, 2000-. – ISSN 1726-667Х
116.
Гармонізація податкового законодавства: українські реалії [Книга] : монографія / [Білецька Г.М. та ін. ; за заг. ред. В.Ф. Дейнеки] ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІ фін. права. – Київ : Алерта, 2011. – 220, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 210-220 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-171-0
117.
Гендер для медій [Книга] : підруч. з гендер. теорії для журналістики та ін. соціогуманіт. спец. / [співавторки: Марія Маєрчик та ін.] ; за ред. Марії Маєрчик [та ін.] ; [Ін-т народознавства Нац. акад. наук України та ін.]. – Київ : Критика, 2013. – 216, [4] с. : іл., табл. – Покажч. : с. 211-214. – Бібліогр. : с. 205-209. – ISBN 978-966-8978-63-0
"Гендер для медій" є новим сучасним підручником з гендерної теорії. Його створено для старших курсів бакалаврського рівня навчання. ви знайдете в ньому чимало історичних екскурсів, карикатур, графіків, таблиць, схем, кросвордів, інформації про цікаві фільми та книжки, якими проілюстровано окремі розділи і теми. Підручник буде корисним і для факультетів журналістики, і для інших гуманітарних та соціальних спеціальностей: філософії, філології, культурології, соціології, педагогіки, історії, тощо.
118.
Іванцова Н.Б. Генеза професійної спрямованості практичного психолога [Книга] : навч.-метод. посібник / Н.Б. Іванцова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2013. – 343, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 301-324. – ISBN 978-966-194-124-2
119.
Генеральні візитації церков і монастирів Володимирської унійної єпархії кінця XVII - початку XVIII століть [Книга] = Wizytacje generalne cerkwi i monasterow unickiej eparchii wlodzimierskiej konca XVII - poczatku XVIII wieku: ksiega protokolow oraz inne opisy : книга протоколів та окремі описи / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Львів. від-ня, Укр. Католиц. ун-т, Гуманіт. ф-т ; заг. ред. та іст. нарис: Анджей Гіль, Ігор Скочиляс ; упоряд.: Анджей Гіль [та ін.]. – Львів ; Люблін : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – CXXXVIII, 279, [2] с. : табл., мапи, схеми. – Імен. та геогр. покажч.: с. 245-279. – Бібліогр.: с. CXV-CXXXII та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6259-1
120.
Іванишин В.А. Геологія і нафтогазоносність Голотівщинсько-Мехедівсько-Луценківсько-Свиридівського структурного вузла в Дніпровсько-Донецькій западині [Книга] / Іванишин Володимир Андрійович. – Чернігів : Десна, 2013. – 334, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-334. – ISBN 978-966-502-536-8
121.
Іванишин В.А. Геологія і перспективи нафтогазоносності Глинсько-Розбишівського валу [Книга] / Іванишин Володимир Андрійович ; [відп. ред. Л.П. Кононенко]. – Чернігів : Десна, 2013. – 271, [1] с. : іл., табл., мапи. – Бібліогр.: с. 270-271. – ISBN 978-966-502-538-2
122.
Ляхов Ю.В. Геологія корисних копалин [Книга] : підручник / Ю.М. Ляхов, М.М. Павлунь, С.І. Ціхонь ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка. – ISBN 978-966-613-963-7
123.
Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин України та проблеми надрокористування (20 років ДКЗ) [Книга] = Economic-geological evaluation of of mineral deposits in Ukraine and problems of subsurface management (20 years of DKZ) : зб. наук. праць / Держ. коміс. України по запасах корисних копалин ; за ред. Г.І. Рудька ; [редкол.: О.П. Мітько та ін.]. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2013. – 307, [1] с. : іл., табл. – Резюме та зміт парал. укр., рос., англ. - Додатк. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-399-481-9
124.
Государственное право зарубежных стран [Книга] : курс лекций / Мишина Н. В. [и др.] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Киев : Юринком Интер, 2012. – 411, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце тем и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-667-532-6
125.
Васильев С.В. Гражданский процесс [Книга] : курс лекций / С.В. Васильев. – Харьков : Эспада, 2010. – 682, [1] с. – Библиогр. в конце лекц. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-456-045-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,