Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Дифференциальные и интегральные уравнения, вариационное исчисление в примерах и задачах [Книга] : учеб. пособие / [А.Б. Васильева и др.] ; [обл. А.Ю. Лапшин]. – Изд. 3-е, испр. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2010. – 429, [3] с. : илл. – Библиогр.: с. 428-429. – (Серия " Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0988-4
102.
Ле Клезіо Дієго і Фріда [Книга] / Жан-Марі Ле Клезіо ; [пер. В.М. Верховеня]. – Харків : Фоліо, 2011. – 215, [5] с. – Сер. засн. 2010 р. – (Карта свiту). – ISBN 978-966-03-5136-3
103.
Стриковичь Доба равнодушних [Книга] / Jован Н. Стриковичь ; уред. J. Браjковичь. – Подгорица : Унирекс, 1996. – 274 с. – (Библиотека Изабрана дjела). – ISBN 86-427-0490-X
104.
Хоткевич Г.М. Довбуш [Книга] : [повість] / Гнат Хоткевич. – Харків : Фоліо, 2010. – 373, [5] с. – Сер. засн. у 2006 р. – (Iсторiя України в романах). – ISBN 978-966-03-4983-4
105.
"Дождови" од Матеjа Матевски во контекст на македонската модерна [Книга] : свечен собир по повод 50-годишнината од обjавуваньето на поетската збирка "Дождови" од Матеjа Матевски, одржан на 6 декември 2006 година / Македонска акад. на наук. и уметностите ; [уред.: Милан Гурчинов]. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2009. – 50, [2] с. – (Свечени собири ; св. 54)
106.
Манн Т. Доктор Фаустус [Книга] : життя нім. комп. Адріана Леверкюна в розповіді його приятеля / Томас Манн ; пер. з нім. Євгена Поповича ; [передм. та прим. Д.С. Наливайка] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2011. – 573, [3] с., [1] арк. портр. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бiбліотека свiтової лiтератури / редкол.:... Д. Наливайко (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-03-5011-3
107.
Костріков С.В. Дослідження самоорганізації флювіального рельєфу на засадах синергетичної парадигми сучасного природознавства [Книга] / С.В. Костріков, І.Г. Черваньов ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 142, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 134-142. – ISBN 978-966-623-688-8
108.
Олди Г.Л. Дуэль [Книга] : повести, пьесы, рассказы / Генри Лайон Олди. – Харьков : Фолио, 2008. – 444, [4] с. – На обл. указ.: Еврокон-2006: лучший писатель-фантаст Европы. – ISBN 978-966-03-4082-4
109.
Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека [Книга] : учебник для студ. вузов / [Бирюков М.М. и др.] ; рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин ; Московский гос. ин-т межд. отношений (Университет) МИД России ; Ин-т европейского права. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – Москва : НОРМА ; ИНФРА-М, 2011. – 960 с. – Библиогр.: с. 954-959. – ISBN 978-5-468-00326-8
110.
Петровичь М.М. Живи храм [Книга] / Милан М. Петровичь ; песме изабрао Ранко Р. Радовичь. – Београд : Српска кньижевна задруга, 2002. – 71, [5] с. – (Мала библиотека Српске кньижевне задруге / уред. Д. Лакичьевичь, М. Недичь). – ISBN 86-379-0780-6
111.
Войнович В.Н. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина [Книга] / Владимир Войнович. – Москва ; Санкт-Петербург : Вагриус ; Лань. – ISBN 5-7027-0341-3
112.
Естерхазі П. Жінка [Книга] / Петер Естерхазі ; [пер. з угор. І.Ю. Петровція]. – Харків : Фоліо, 2010. – 185, [3] с. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-4950-6
113.
Ракитичь С. Жудньа за jугом [Книга] : песме / Слободан Ракитичь. – Горньи Милановац : Дечjе новине, 1981. – 178, [4] с. : фот.
114.
Лизанчук В.В. Журналістська майстерність [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Василь Лизанчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Львів. шк. журналістики. – Київ : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 373, [3] с. – Покажч.: с. 257-369. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-871-5
115.
Шамрай Т. Заговор обезьян [Книга] : [роман] / Тина Шамрай. – Прага : VT- World communication agency, 2010. – 684, [4] с. – ISBN 978-966-97119-0-8
116.
Рудавський Д.В. Залишковий ресурс металевих елементів конструкцій у водневмісних середовищах [Книга] / Д.В. Рудавський ; НАН України ; Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2011. – 208 с. : іл. – Проект "Наукова книга" (молоді вчені). – Бібліогр.: с. 181-205. – ISBN 978-966-00-1126-7
117.
Гордер Ю. Замок в Піренеях [Книга] = Slottet i Pyreneene / Юстейн Гордер ; пер. з норвез. Н. Іваничук. – Львів : Літопис, 2009. – 243, [1] с. – Парал. тит. арк. норвез. – ISBN 978-966-7007-80-5
Це роман інтелектуальних ідей на тлі зворушливої історії кохання, духовну глибину якого читач віднаходить у форматі електронного листування. Це сучасна історія одвічного конфлікту між ідеалізмом і матеріалізмом, вірою та безвір"ям, який спонукає кожногошукати свої відповіді на непрості запитання про суть життя і його рушії. Сольрун і Стейн випадково зустрічаються після 30-річної розлуки, щоб заново крізь призму прожитих літ збагнути велич і таємниці своєї молодості. Їхній віртуальний роман, який триваєкілька тижнів, збурює вибух емоцій... Однак життя, як завжди, сповнене несподіванками й щоразу новими випробуваннями...
118.
Суслова О.І. Захист прав жінок та дітей судовими та правоохоронними органами в Україні [Книга] : проект зі зміцнення та захисту прав жінок та дітей в Україні (TRES) / Суслова О.І., Лазаренко О.О., Ахтирська Н.О. ; [за ред. Г.О. Христової]. – Київ : Тютюкін, 2010. – 335, [1] с. : табл. – Проект фінансується спільно Європейським Союзом та Радою Європи та впроваджується Радою Європи. – Бібліогр.: с. 325-335. – ISBN 978-966-2476-02-6
119.
Чернова М.Є. Збірник задач з фізики [Книга] : навчальний посібник / М.Є. Чернова, Т.О. Кріцак ; за заг. ред. Б.О. Чернова ; М-во освіти і науки молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 392 с. : табл. – Бібліогр.: с. 389. – ISBN 978-966-694-139-1
120.
Збірник рішень судів за результатами розгляду скарг і заяв суб"єктів виборчого процесу на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року [Книга] / Центральна виборча комісія ; [редкол. : В.М. Шаповал, А.Й. Магера, Ж.І. Усенко-Чорна та ін.]. – Київ : Фенікс, 2011. – 1022 с. – ISBN 978-966-651-904-0
121.
Ушакова Н.И. Знакомьтесь: Украина [Книга] : учебное пособие на русском языке для иностранных студ. / Н.И. Ушакова ; М-во образования и науки Украины ; Харьков. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – 4-е изд., перер. и испр. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – 120 с. : ил.
122.
Внуков Ю.М. Зношування і стійкість різальних лезових іструментів [Книга] : навчальний посібник / Ю.М. Внуков, В.О. Залога. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2010. – 246, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 244-246. – ISBN 978-966-657-342-4
123.
Вронских М.Д. Изменение климата и риски сельскохозяйственного производства Молдовы [Книга] / Вронских М.Д. ; М-во сельского хоз-ва и пищевой пром-сти Респ. Молдова, АН Респ. Молдова, Науч.-исслед. ин-т полевых культур "Селекция". – Кишинев, 2011. – 560 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 557-560. – ISBN 978-9975-52-107-9
124.
Кисиль В.Я. Иконографический словарь античных философов [Книга] : в двух томах / В.Я. Кисиль, В.В. Рибери. – Одесса : Элтон. – ISBN 978-966-2430-07-3
125.
Кисиль В.Я. Иконографический словарь античных философов [Книга] : в двух томах / В.Я. Кисиль, В.В. Рибери. – . – Одесса : Элтон. – ISBN 978-966-2430-08-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex