Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Агрогрунтознавство в Україні (1930-1941 рр.) [Книга] : збірник документів і матеріалів. – Київ : [ДНСГБ УААН]. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" ; Кн. 18). – ISBN 966-669-195-7
102.
Адвокат [Журнал] : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 1996-
103.
Стеценко С.Г. Адміністративне право України [Книга] : навчальний посібник / С.Г. Стеценко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. академія прокуратури України. – [Вид. 3-тє, перероб. та доп.]. – Київ : Атіка, 2011. – 624 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 608-623 та в кінці теми. – ISBN 978-966-326-413-4
104.
Азия и Африка сегодня [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
105.
Азия и Африка сегодня [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
106.
Черныш О.А. Академик В.Н. Ремесло - ученый и организатор сельскохозяйственной науки (1907-1983) [Книга] : (к 100-летию Мироновского института пшеницы им. В.Н. Ремесло) / О.А. Черныш, В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук Украины, Гос. науч. с.-х. б-ка. – Киев, 2011. – 260, [8] с. : ил. – Предм.-тем. указ.: с. 224-236. – Библиогр.: c. 171-223. – (Историко-библиографическая серия ; кн. 48 ; Аграрная наука Украины в лицах, документах, библиографии)
107.
Актуальні проблеми міжнародних відносин [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1996-
108.
Антосяк П.П. Аналіз та оптимізація нечітких моделей колективного ординального експертного оцінювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Антосяк П.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
109.
Пономарьов В.Д. Аналіз та оптимізація стохастичних систем з повторними викликами і керованою інтенсивністю обслуговування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Пономарьов В.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2011
110.
Малиняк Б. Аналітичний звіт за результатами проекту "Залучення громадян до формування та контролю за виконанням обласного бюджету Тернопільської області" [Книга] / Малиняк Б., Домбровський О., Ханас В. – Тернопіль : Лібра Терра, 2010. – 108 с. – ISBN 978-966-8790-83-6
111.
Аналогові системи керування [Книга] : навч. посібник / [Жердєв М.К. та ін. ; за ред. М.К. Жердєва] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 255, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 253. – ISBN 978-966-439-471-7
112.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
113.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
114.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
115.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
116.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
117.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
118.
Мюллер В.К. Англо-русский словарь [Книга] = English-Russian dictionary : 40 000 слов / В.К. Мюллер, С.К. Боянус. – Москва : АСТ; Астрель, 2008. – 698 с. – ISBN 978-5-17-014801-1
119.
Андрій Пилипович Лебеда [Брошура] : біобібліографія / В.М. Ковальов [та ін.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2010. – 44 с., [16] с. іл. – ISBN 978-966-306-144-1
120.
Кисиль В.Я. Античный философский лексикон [Книга] / В.Я. Кисиль. – Одесса : ВМВ, 2011. – 120 с. – Библиогр.: с. 113-118. – ISBN 978-966-413-521-7
121.
Митрев Д. Антологиjа на македонската револуционерна поезиjа [Книга] / Димитар Митрев ; [уред. В. Подгорец ; главен дир. и за издавачот П. Ташкоски]. – Скопjе : Наша книга, 1974. – 326, [1] с.
122.
Белов А.И. Антропологический детектив [Книга] / Александр Белов. – Москва : АиФ-Принт, 2002. – 494, [2] с. : ил. – Сер. осн. в 2000 г. – Библиогр.: с. 495. – (Кто мы?). – ISBN 5-94736-007-1
123.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
124.
Каменщикова О.Є. Апроксимація випадкових процесів із заданою точністю та надійністю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.01.05 / Каменщикова Олександра Євгенівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
125.
Черпіта Т.М. Арабо-мусульманські моральні цінності в кроскультурних процесах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Черпіта Тетяна Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex