Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Viva ! Украина [Журнал] : Украина. Лучший журнал о звёздах / Эдипресс Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1811-8984
102.
Кушнір В.П. Абсолютна стійкість розв"язків лінійних параболічних диференціально-різницевих рівнянь [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Кушнір В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010
103.
Олійник В.В. Автоматизація процесу керування вибором засобів упорядкування середовища у гнучких комп"ютерно-інтегрованих системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Олійник В.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехнічний ін-т". – Киров, 2011
104.
Агроекологічний журнал [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2005-
105.
Адвокат [Журнал] : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 1996-
106.
Адвокат [Журнал] : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 1996-
107.
Кузьменко О.В. Адміністративно-правова охорона культурної спадщини України [Книга] : монографія / О.В. Кузьменко, І.В. Пивовар ; МОНУ. – Київ : Аванпост-прим, 2010. – 197 с. – Бібліогр.: с. 174-196. – ISBN 978-617-502-002-9
108.
Академічний огляд. Економіка та підприємництво [Журнал] = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
109.
Актуальні проблеми економіки [Журнал] : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
110.
Актуальні проблеми правоохоронної діяльності [Книга] : матеріали наук.-практ. конф., Київ, 20 груд. 2010 р. : [збірник] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [гол. редкол. : В.А. Ліпкан ; відп. за вип. О.С. Ліпкан]. – Київ : О.С. Ліпкан, 2010. – 78, [2] с. – (Імперативи розвитку юридичної та безпекової науки ; № 6). – ISBN 978-966-2439-09-0
111.
Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні [Журнал] : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету. – Київ : Київський університет, 2001-
112.
Улітко О.В. Акустоемісійна інформаційно-вимірювальна система статистичної діагностики вузлів електротехнічного обладнання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Улітко О.В. ; Нац. акад. наук України ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2011
113.
Английский язык для инженеров [Книга] : [учебник для студ. вузов] / Т.Ю. Полякова, Е.В. Синявская, О.И. Тынкова, Э.С. Улановская; Т.Ю. Полякова, Е.В. Синявская, О.И. Тынкова, Э.С. Улановская. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1998. – 462, [2] с. : ил., табл. – ISBN 5-06-003509-3
114.
Брона О.А. Англійська мова [Книга] = English : навчальний посібник / О.А. Брона, Л.В. Сологуб, О.Я. Цурковський ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 338, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-613-787-9
115.
Жилко Н.М. Англійська мова [Книга] : вправи з граматики : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н.М. Жилко, Л.С. Панова. – Київ : Академія, 2011. – 303, [1] с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-351-5
116.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
117.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
118.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
119.
Зінов"єва Л.О. Англо-український, українсько-англійський словник [Книга] = Dictionary English-Ukrainian, Ukrainian-English : 101 000 слів / Л.О. Зінов"єва. – Харків : Торсінг Плюс, 2010. – 768 с. – Бібліогр.: c. 3. – (Словник). – ISBN 978-611-030-034-6
120.
Гончарова О.М. Античне красномовство як дискурсивний феномен культури [Книга] : монографія / Гончарова Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2011. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 260-271. – ISBN 978-966-452-052-9
121.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
122.
Археологічне музейництво [Книга] : енциклопедичний довідник / авт.-уклад. Д.В. Кепін ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ, 2010. – 267, [1] с. – Бібліогр.: с. 189-264. – ISBN 978-966-8999-29-1
123.
Костров Б.В. Архитектура микропроцессорных систем [Книга] : учебное пособие / Б.В. Костров, В.Н. Ручкин. – Москва : Диалог-МИФИ, 2007. – 304 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 300. – ISBN 5-86404-214-5
124.
Кавун С.В. Архітектура комп"ютерів. Особливості використання комп"ютерів в IC [Книга] : навчальний посібник / Кавун С.В., Сорбат І.В. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 255, [1] с. : іл., табл. – 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 251-254. – ISBN 978-966-676-414-3
125.
Осташ Н.І. Асиметрія канадсько-американських відносин у постбіполярному світі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Осташ Н.І. ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,