Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Административная реформа в Республике Узбекистан: опыт и проблемы правового регулирования [Книга] : материалы Междунар. симпозиума 29-30 сент. 2007 г. / Ташкентский гос. юрид. ин-т ; [ редкол.: М.Х. Рустамбаев, М.Б. Усманов, Л.Б. Хван]. – Ташкент : KONSAUDITINFORM-NASHR, 2008. – 336 с. – ISBN 978-9943-311-07-7
102.
Хван Л.Б. Административное право Республики Узбекистан. Особенная часть [Книга] : (организация гос. управления в эконом., социальной и админ.-полит. сфкрах) : курс лекций / Л.Б. Хван ; Ташкентский гос. юрид. ин-т ; Евразийская акад. админ. наук. – Ташкент : KONSAUDITINFORM-NASHR, 2010. – 504 с. – ISBN 978-9943-311-14-5
103.
Адміністративне право в сучасному вимірі [Книга] : матеріали IV наук.-практ. семінару / МВС України, Київ. нац. ун-т внутрішніх справ, Каф. адмін. права і процесу ; [ редкол.: В.К. Колпаков (гол.), О.В. Кузьменко, В.А. Ліпкан, І.Д. Пастух]. – Київ : Ліпкан О.С., 2010. – 208 с. – На обкл.: Імперативи розвитку юридичної та безпекової науки. – ISBN 978-966-2439-10-6
104.
Актуальні питання фізичного виховання учнівської молоді: теорія і практика [Книга] : монографія / Драгнєв Ю.В. [ та. ін. ] ; МОН України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т фіз. виховання і спорту ; [ за заг. ред. Т.Т. Ротерс ]. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 371 с. – ISBN 978-966-617-195-8
105.
Актуальні проблеми професійної підготовки суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів [Книга] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 23 квіт. 2009 р.) / Ген. прокуратура України ; Нац. акад. прокуратури України ; [редкол.: Середа Г.П., Якимчук М.К., Куц В.М. та ін.]. – Київ : Генеральна прокуратура України : Національна акад. прокуратури України, 2009. – 80 с.
106.
Аналіз державної політики України у сфері дотримання прав дітей національних меншин та формування міжкультурного діалогу [Книга] : "Формування міжкультурного діалогу в дитячому середовищі" / Жданова І.С., Гусак Н.Є., Зінченко А.Г., Любовець О.М. ; [за ред. І.О. Жданова ]. – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-2397-01-7
107.
Аналітичний звіт за результатами громадського моніторингу дій органів місцевого самоврядування міста Одеси при використанні субвенції на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян та субвенції на придбання вагонів ... [Книга] : (тролейбусів і трамваїв) / [ під ред. О.С. Орловського ]. – Одеса : Хоббіт Плюс, 2009. – 64 с.
108.
Абрамова Є.Г. Аналітичний звіт за результатами дослідження рівня інформаційної відкритості органів місцевого самоврядування щодо проведення капітальних ремонтів у будинках комунальної власності територіальних громад [Книга] : рейтинг офіц. веб-сайтів міст обл. та республіканського значення України / Абрамова Є.Г., Крупник А.С., Орловский О.С. – Одеса : Хоббіт Плюс, 2009. – 68 с. – Авт. зазначені на звороті тит. арк.
109.
Антология сыска [Книга] : от полиции к внешней разведке : [в 14 т.] / Гос. науч.-исслед. ин-т МВД Украины, Киев. нац. ун-т внутренних дел, Одес. гос. ун-т внутренних дел ; [отв. ред.: В.Н. Чисников и др.]. – Киев : Знання Украины. – ISBN 978-966-316-249-2
110.
Антология сыска [Книга] : от полиции к внешней разведке : [в 14 т.] / Гос. науч.-исслед. ин-т МВД Украины, Киев. нац. ун-т внутренних дел, Одес. гос. ун-т внутренних дел ; [отв. А.Н. Ярмыш, В.Н. Чисников]. – Киев : Леся. – ISBN 966-8126-24-6
111.
Васильцов І.В. Атаки спеціального виду на криптопристрої та методи боротьби з ними [Книга] : монографія / Васильцов Ігор Володимирович. – Кременець, 2009. – 264 с. – ISBN 978-966-1546-034
112.
Єпіфанцева Л.А. Аудіювання. Англійська мова [Книга] : методичні рекомендації. – Харків : Основа, 2010. – 78 с. – (Англійська мова та література ; Вип. 3(87)). – ISBN 978-617-00-0476-5
113.
Швайка М.А. Банківська система України: проблеми становлення і удосконалення [Книга] / Швайка Михайло Андрійович ; Асоціація депутатів Верх. Ради України. – Київ : Київський міжнародний університет, 2010. – 760 с. – ISBN 978-966-8299-63-6
114.
Шевчук Л.Т. Батькова наука [Книга] : поезії / Любов Шевчук. – Львів : Ліга-Прес, 2010. – 56 с. – ISBN 978-966-397-138-4
115.
Левин Е.Б. Бог, Земля, Вселенная... и "конец света" [Книга] : философский трактат: "К вопросам начал теории "Стационарной Вселенной"" / Левин Е.Б. – Днепропетровск : [Б.и.], 1999. – 60 с. – ISBN 978-966-401-039-3
116.
Грабовецький В. Василь Баюрак - бойовий побратим і наступник Олекси Довбуша [Книга] : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовський ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 3-тє вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 48 с. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 2)
117.
Вечный огонь бессмертия [Книга] : мемориалы, монументы, обелиски памяти и воинской славы, увековечивающие события Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Украине / Совет организации ветеранов Украины ; [ авт.-сост.: П.М. Калугин ]. – Киев : Україна, 2010. – 160 с. – ISBN 978-966-524-395-3
118.
Озерський І.В. Використання прокурором психологічних знань при підтриманні державного обвинувачення в суді [Книга] : монографія / Озерський І.В. ; Київський ін-т бізнесу і технологій. – Полтава, 2008. – 368 с. – ISBN 978-966-96745-3-1
119.
Грабовецький В. Виникнення і Воскресіння Довбушевої світлиці у Івано-Франківську [Книга] : три інтерв"ю журналістів : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 80 с. – До 310-річчя уродин. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 13)
120.
Відкриті уроки з української мови та літератури [Книга] / [ укладач Н.Д. Павлова ]. – Харків : Основа. – (Б-ка журнлу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 3(76)). – ISBN 978-617-00-0478-9
121.
Відшкодування в позасудовому порядку шкоди, завданної державою або органами влади [Книга] / Д.Я. Український, І.О. Лавріненко, С.С. Коба, М.С. Демкова; Український Д.Я., Лавріненко І.О., Коба С.С., Демкова М.С. – Київ : Конус-Ю, 2007. – 260 с. – ISBN 978-966-96961-0-6
122.
Вейс Д. Возвышенное и земное [Книга] = Sacred and profane : роман о жизни Моцарта и его времени / Дэвид Вейс ; пер. с англ. Н. Ветошкиной и Э. Питерской ; авт. послесл. и науч. консультант И. Бэлза. – Киев : Музична Україна, 1986. – 704 с.
123.
Вплив глобальних політичних, енергоресурсних та екологічних змін на воєнну безпеку держави [Книга] / Зубарєв В.В., Кутовий О.П., Свергунов О.О., Химченко С.М. ; Рада нац. безпеки і оборони України ; Ін-т проблем нац. безпеки. – Київ : Інтертехнологія, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-1648-18-9
124.
Врятовані скарби [Книга] = Rescued treasure : каталог реставрованих ікон 17-20 ст. з колекції Івано-Франківського краєзнавчого музею : [ альбом ] / Упр. культури Івно-Франківської ОДА ; Івано-Франківський краєзнавчий музей ; реставратор В. Твердохліб ; [ керівник проекту В. Твердохліб ; авт. мистецтвознав. розвідки та наук. каталогу М. Гелитович ; наук. ред. Б. Мисюга ]. – Львів : Манускрипт-Львів, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-2067-06-4
125.
Германістика 21століття: традиційні й новітні аспекти дослідження та викладання [Книга] : матеріали міжнародної наукової конференції : 22-23 квітня 2010 р. / / МОН України ; Укр. спілка германістів вищ. шк. ; Горлівський держ. пед. ін-т інозем. мов., Каф-ра нім. мови ; [ ред. кол.: В.І. Теркулов, В.М. Коваленко та ін. ]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2010. – 252 с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,