Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
126.
Грабовецький В. Гетьман Григорій Лобода та його найстаріша печатка Війська Запорізького 1595 р. [Книга] : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 54 с. – До 520-річчя Запорізького козацтва
127.
Голодомор 1932-1933 років в Україні: каральні органи більшовицького режиму [Книга] : матеріали 5 Міжнародної наукової конференції м.Київ, МАУП, 24 листопада 2006 р. – Київ : МАУП, 2007. – 212 с. – ISBN 978-966-608-838-6
128.
Скоробогатий І.С. Горіхова паличка [Книга] = Ореховая палочка / Ігор Скоробогатий ; пер. укр. Б.П. Крауша. – Харків : Скорпіон, 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-369-018-6
129.
Тищенко Ю.А. Громадське суспільство в Україні та "політика ідентичності" [Книга] / Юлія Тищенко, Світлана Горобчишина ; Український незалежний центр політичних досліджень. – Київ, 2010. – 76 с. – ISBN 978-966-2157-31-4
130.
Денисюк С.Ф. Громадський контроль як гарантія законності у адміністративній діяльності правоохоронних органів в Україні [Книга] : монографія / Денисюк С.Ф. – Харків : Золота миля, 2010. – 368 с. – ISBN 978-966-1685-16-0
131.
Громадський моніторинг судових справ, які стосуються екологічних прав людей, у Львівській та Тернопільській областях [Книга] : (звіт результатами моніторінгу місцевих та адмін. судів у Львівській та Терноп. обл.) / [ Міжнар. благодійна орг."Екологія - Право- Людина"] ; [ упоряд. Алексєєва Є.А., Булгакова М.Г. та ін. ]. – Львів, 2010. – 56 с. – ISBN 978-966-8875-49-6
132.
Грабовецький В. Громовий топір Олекси Довбуша та його історична доля [Книга] : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 3-тє вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 28 с. – До 310-річчя уродин. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 8)
133.
Форсайт Ф. День Шакала [Книга] / Фредерик Форсайт. – Таллин : Б.и., 1991. – 416 с. – В кн. также: Всем стоять, ребятки! Полиция!: из жизни 87-го участка/ Эл Макбейн. – ISBN 5-87284-001-2
134.
Видоески Б. Диjалектите на македонскиот jазик [Книга] = The dialects of the Macedonian language / Б. Видоески ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопje : [МАНУ]. – ISBN 9989-649-50-2
135.
Мизак Н. Дух одвічної стихії і голосу крові. ОУН, УПА в печерах Тернопільщини [Книга] / Нестор Мизак, Юзеф Зімельс ; Тернопільський іст.-меморіал. музей політ. в"язнів. – Чернівці : Букрек, 2008. – 104 с. – (Додаток до серії "За тебе, свята Україно" ; Кн. 3). – ISBN 978-966-399-127-6
136.
Горбань Т.Ю. Еволюція ідеї національного самовизначення в українській суспільно-політичній думці кінця 19 - першої чверті 20 століть [Книга] / Т.Ю. Горбань ; АНА України ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім І.Ф. Кураса НАН України. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2010. – 381 с. – ISBN 978-966-02-5574-6
137.
Костицький В.В. Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка [Книга] : (економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні) / Василь Костицький ; Ін-т законодав. передбачень і правові експертизи). – Київ : ІЗП і ПЗ, 2003. – 772 с. – Бібліотечка журналу "Малий та середній бізнес". – (Екологічна бібліотечка ; №5). – ISBN 966-7996-35-2
138.
Верховодова Л. Економічна криза в Україні: наслідки та ефективність антикризової політики [Книга] : (за результатами 9 місяців 2009 р.) : інформаційний бюлетень / Верховодова Л., Агеєва К., Згортюк Д. ; Центр економічного розвитку ; [ керівник проекту: О. Пасхавер ]. – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 44 с.
139.
Електронний підручник з української мови на українознавчій основі (концепція) [Книга] / Чемеркін С.Г., Єрмоленко С.Я., Пономаренко А.Ю., Шляхова В.В. ; МОН України ; Нац. наук.-дослід. ін-т українознавства. – Київ : Максимум, 2010. – 56 с. – ISBN 978-966-1629-07-2
140.
Тендітна Н.М. Естетика смерті у прозі Є. Пашковського та О. Ульяненка [Книга] : монографія / Надія Тендітна ; МОН України; Слов"янський держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : [ Б.в. ], 2010. – 188 с. – ISBN 978-966-2145-13-7
141.
Етика в редакційному повсякденні [Книга] = Ethik im Redaktionsalltag / Німецька пресова рада ; [ пер. А. Баканов ; наук. ред. В. Іванов ]. – Київ : Академія Української Преси : Центр Вільної Преси, 2010. – 232 с. – (Практична журналістика). – ISBN 978-966-2123-16-6
142.
Степанюк А.Х. Ефективність діяльності державної кримінально-виконавчої служби України [Книга] : науково-практичний посібник / Степанюк А.Х., Четверикова О.С., Яковець І.С. ; Акад. правових наук України, Ін-т вивчення проблем злочинності ; [ за ред. А.Х. Степанюка ]. – Харків : Кроссроуд, 2009. – 176 с. – ISBN 978-966-8759-70-3
143.
Євразійські перспективи розвитку банківських систем [Книга] = Euroasian perspectives of the banking systems development : монографія / за ред. О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. – Суми : УАБС НБУ, 2010. – 157 с. – ISBN 978-966-8958-54-
144.
Микал О.К. Європейська інтеграція України: поточна ситуація, завдання та пріоритети державної політики [Книга] / Микал О.К., Гаряча Ю.П., Гуцал С.А. ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2010. – 64 с. – ISBN 978-966-554-102-8
145.
Пастухова Л.В. Європейський механізм забезпечення прав людини [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Пастухова Л.В. ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Сімферополь : Таврія, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-435-250-2
146.
Моруа А. Жорж Санд [Книга] / Андре Моруа ; [ пер. с фр. Е.С. Булгаковой ]. – Киев : Мыстэцтво, 1989. – 448 с. – ISBN 5-7715-0196-4
147.
Ткачук А. З історії реформ адміністративно-територіаоьного устрою України 1907-2009 роки [Книга] / А. Ткачук, Р. Ткачук, Ю. Ганущак. – Київ, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-8312-49-6
148.
Гончарук П.А. Загальна психологія: пропедевтика [Книга] : (модульний підхід) : [ навчальний посібник ] / П.А. Гончарук, І.В. Сингаївська ; Вищ. навч. заклад Університет економіки та права "Крок". – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2009. – 220 с. – ISBN 978-966-7735-17-3
149.
Жалдак Н.Н. Задачи по практической логике [Книга] / Н.Н. Жалдак. – Белгород : ЛитКараВан, 2010. – 84 с. – ISBN 978-5-902113-27-0
150.
Сушко І. Законодавче забезпечення руху до симетричного безвізового режиму між ЄС та Україною. Поточні оцінки візової практики країн ЄС в Україні [Книга] / Сушко І., Врадій О., Сушко О. ; Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України ; Громад. ініціатива "Європа без кордонів". – Київ : Відродження, 2010. – 56 с. – ISBN 978-966-8875-57-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,