Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1151.
Митревски Н. Фрескоживописот во Пелагониjа [Книга] = The fresco painting in Pelagonia from the middle of the 15th to the end 17th centuries : од средината на 15 до краjот на 17 век / Никола Митревски ; Македонска академиjа на науките и уметностите ; Фондациjа Трифун Костовски ; [ гл. уред.: Ц. Грозданов ; фотогр.: Н. Митревски ; прев.: З. Теофилова ]. – Скопjе : МАНУ, 2009. – 358, [ 1 ] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 978-608-209-021-0
1152.
Строцька Є.А. Функціонування Н+, К+ - АТФази парієтальних клітин шлунка щурів за умов розвитку експериментальної виразки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 - біохімія / Строцька Є.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1153.
Айзенштадт В. Харьков театральный [Книга] : статьи, рецензии, заметки 50-х - 80-х годов / В. Айзенштадт. – Харьков : [б. и.], 1996. – 184 с.
1154.
Химия и жизнь - 21 век [Журнал] : научно-популярный журнал. – Москва : Химия и жизнь, 1996-. – ISSN 1727-5903
1155.
Ярема Я. Хронологія життя і творчості Івана Франка [Книга] = Chronology of life and works of Ivan Franko / Яким Ярема ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2006. – 240 с. – ISBN 966-613-489-6
1156.
Арістархова О.О. Художні рецепції образу гетьмана в українській літературі 17-21 століть (на матеріалі творів про Івана Виговського) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01. / Арістархова О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1157.
Камінчук О. Художній дискурс української поезії кінця 19 - початку 20 ст. [Книга] : монографія / Ольга Камінчук. – Київ : Педагогічна преса, 2009. – 352 с. – ISBN 978-966-2137-08-8
1158.
Лахно О. Церковна опозиція Євангельських християн-баптистів в Україні (1940-1980-ті роки) [Книга] : монографія / Олександр Лахно. – Полтава : Друкарська майстерня, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-8798-20-7
1159.
Левчук М.В. Церковний суд у Київській Русі (історико-правове дослідження) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. / Левчук М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1160.
Гончаревський В.Е. Цивілізаційний підхід в сучасній українській історіографії (1991-2009) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. / Гончаревський В.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2010
1161.
Харитонов Є.О. Цивільне право України [Книга] : підручник / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова. О.В. Старцев. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Істина, 2009. – 816 с. – ISBN 966-7613-44-5
1162.
Часопис Київського університету права [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-
1163.
Шахно С.М. Чисельні методи лінійної алгебри [Книга] : навчальний посібник / С.М. Шахно; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ, 2007. – ISBN 966-613-488-8
1164.
Конозенко П.А. Чтоб мир лучезарнее стал [Книга] : басни / Павел Конозенко. – Сумы : Университетская книга, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-680-408-5
1165.
Драган А. Шевченко у Вашінгтоні [Книга] = Shevchenko in Washington : до історії пам"ятника Кобзареві України у столиці Америки / Антін Драган. – Jersey City ; New York : Вид-во Укр. Нар. Союзу "Свобода", 1984. – 138 с. : портр., фот. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1166.
Бевз О.М. Шифрування даних на основі високонелінійних булевих функцій та кодів з максимальною відстанню [Книга] : монографія / О.М. Бевз, Р.Н. Квєтний ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 96 с. – ISBN 978-966-641-340-9
1167.
Экология - 21 век: наука и политика [Журнал] = International scientific journal : международный научный парламентский журнал / Всемирная экологическая академия. – Москва, 2001-
1168.
Гейнрих Д. Экология: dtv-Atlas [Книга] = dtv-Atlas Okologie / Д. Гейнрих, М. Гергт ; науч. ред. пер. В. В. Серебряков ; худож. Р. Фанерт, Р. Фанерт. – 5-е изд. – Москва : Рыбари, 2003. – 287 с. – цветные илл. – ISBN 5-93763-004-1
Справочник для широкого круга читателей, учащихся, поступающих на биологический и географический факультеты.
1169.
Экономика предприятия [Книга] : учебник для студ. высш. учеб. заведений по эконом. спец. / В.М. Семенов, И.А. Баев, З.Н. Варламова, О.Е. Васильева, С.А. Косова, Е.В. Кучина; Семенов В.М. [ и др.] ; под ред. В.М. Семенова. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 384 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-469-00168-7
1170.
Экономическое возрождение России [Журнал] : научное издание / Ин-т проблем экономического возрождения. – Санкт-Петербург, 2004-. – ISSN 1990-9780
1171.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
1172.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
1173.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал; спец. выпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
1174.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
1175.
Цвиркун В.И. Эпистолярное наследие Димитрия Кантемира [Книга] : жизнь и судьба в письмах и бумагах / В.И. Цвиркун ; Acad. de St. a Moldjvei, Institutul de istorie, stat si drept. – Chisinau : Stiinta, 2008. – 360 с. – ISBN 978-9975-67-619-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,