Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1126.
Українська земля [Книга]. – Мюнхен ; New York : [ Б. в. ], 1987. – 48 с. – (Союз Земель Соборной України - Селянська партія ; ч. 14)
1127.
Українська інтелігенція під судом КГБ [Книга] = Ukrainian intellectuals tried by the KGB : матеріяли з процесів В.Чорновола, М. Масютка, М. Озерного та ін. – [ Б. м. ] : Сучасність, 1970. – 251 c. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Суспільно-політична бібліотека ; ч. 7 (26) ; ч. 5 : Документи)
1128.
Мірчук І. Українська культура [Книга] : [ підручник для вжитку в школах та курсах українознавства] / Ігор Мірчук. – Нью Йорк : Шкільна рада
1129.
Мірчук І. Українська культура [Книга] : [ підручник для вжитку в школах та курсах українознавства ] / Ігор Мірчук. – Нью Йорк : Шкільна рада
1130.
Нізамутдінова Яна Фаїзовна Українська література в творчій рецепції М.М. Ушакова [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / Нізамутдінова Яна Фаїзовна ; Київ. славіст. ун-т. – Київ, 2008
1131.
Бас-Кононенко Українська мова. Теорія, завдання, тести [Книга] : навчальний посібник для старшокласників та вступників до вищ. закл. України / Л.П. Гнатюк, О.В. Бас-Кононенко. – 4-те вид., випр. – Київ : Знання, 2009. – 405 с. – ISBN 978-966-346-637-8
1132.
Городецька О.В. Українська музика 60-х років 20 століття у контексті цілісності епохи [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Городецька О. В.; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009
1133.
Хмель С.Ф. Українська партизанка [Книга] : (з крайових матеріалов) / С.Ф. Хмель. – London : Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів, 1959. – 274 с. – (Бібліотека Українського Підпільника ; Ч. 8)
1134.
Українська Повстанська Армія [Книга] : збірка документів за 1942-1950 рр. – [ Б. м. ] : Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів. – (Бібліотека Українського Підпільника ; Ч. 6)
1135.
Сніцарчук Л.В. Українська преса Галиччини (1919-1939 рр.): політико-правові умови функціонування, тенденції розвитку, організаційно-журналістська практика [Дисертація] : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Сніцарчук Л.В.; НАН України, Львів. нац. наук. біб-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2009
1136.
Українська РСР: Адміністративно-територіальний устрій [Книга]. – Київ : Політвидав України
1137.
Дмитренко М.К. Українська фольклористика другої половини XIX століття: школи, постаті, проблеми [Книга] / Микола Дмитренко ; НАНУ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського, Відділ фольклористики. – Київ : Сталь, 2004. – 384 с. – ISBN 966-7589-25-0
1138.
Українське журналістикознавство [Журнал] : науковий журнал. – Київ
1139.
Українське суспільство 1992-2008 : соціологічний моніторинг [Книга] / НАНУ, Ін-т соціології ; [ за ред. В. Ворони, М. Шульги ]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2008. – 656с. – ISBN 978-966-02-5066-6
1140.
Український правопис [Книга] / НАНУ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Ін-т української мови ; [ редактори : Є.І. Мазніченко, Н.М. Максименко, К.С. Чайка ]. – Стереотипне видання. – Київ : Наукова думка, 2008. – 288с. – ISBN 978-966-00-0955-0
1141.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
1142.
Єнджеєвич Є. Українські ночі або родовід генія [Книга] : біографічний роман про Шевченка / Єжи Єнджеєвич ; пер. із пол. Є. Рослицького. – [ Торонто, 1980. – 653 с. : іл. – Парал. тит. арк. ориг. – (Наукове товариство ім. Шевченка в Канаді ; Ч.23)
1143.
Бочко Г.П. Українсько-німецький розмовник для ділових людей [Книга] / Г. Бочко, О. Кудіна. – Київ : Фенікс, 2008. – 274с. – ISBN 978-966-651-559-2
Розмовник є довідковим посібником з розвитку навичок монологічного і діалогічного німецького мовлення. У ньому розроблено 24 теми, до кожної з яких подано лексику, розмовні моделі, полілоги та діалоги, на основі яких можна самостійно скласти тексти з теми. У додатку вміщено деяку довідкову інформацію і список дієслів сильної та неправильної дієвідміни.
1144.
Погрібний А. "Умію, та не хочу", або Про фальш одного етикету [Книга] / Анатолій Погрібний. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. – 172 с. – ISBN 966-340-169-9
1145.
Ромашова Л.О. Умови збіжності до нуля ймовірності існування розв"язків системи випадкових рівнянь з n невідомими над полем GF(3) у заданій множині векторів при n - [ нескінченність ] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Ромашова Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
1146.
Университеты. Наука и просвещение [Журнал] = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
1147.
Університет [Журнал] : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004-
1148.
Університет [Журнал] : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004-
1149.
Управление компанией [Журнал] / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
1150.
Олійник Я.Б. Управління використанням природних ресурсів [Книга] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Олійник Я.Б., Пересєкін В.М., Запотоцький С.П. ; КНУТШ, Географічний факультет ; Ін-т післядипломної освіти. – Київ : Обрії, 2008. – 284 с. – ISBN 966-95774-0-7
На тит. арк. примірника с інв. № 1618454 дарчий надпис Я.Б.Олійника :
Вельмишновному Олегу Калениковичу [Закусилу] з щирою вдячністю. 28.03.09
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,