Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1126.
Українське журналістикознавство [Журнал] : науковий журнал. – Київ
1127.
Українське суспільство 1992-2008 : соціологічний моніторинг [Книга] / НАНУ, Ін-т соціології ; [ за ред. В. Ворони, М. Шульги ]. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2008. – 656с. – ISBN 978-966-02-5066-6
1128.
Український правопис [Книга] / НАНУ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Ін-т української мови ; [ редактори : Є.І. Мазніченко, Н.М. Максименко, К.С. Чайка ]. – Стереотипне видання. – Київ : Наукова думка, 2008. – 288с. – ISBN 978-966-00-0955-0
1129.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
1130.
Єнджеєвич Є. Українські ночі або родовід генія [Книга] : біографічний роман про Шевченка / Єжи Єнджеєвич ; пер. із пол. Є. Рослицького. – [ Торонто, 1980. – 653 с. : іл. – Парал. тит. арк. ориг. – (Наукове товариство ім. Шевченка в Канаді ; Ч.23)
1131.
Бочко Г.П. Українсько-німецький розмовник для ділових людей [Книга] / Г. Бочко, О. Кудіна. – Київ : Фенікс, 2008. – 274 с. – ISBN 978-966-651-559-2
Розмовник є довідковим посібником з розвитку навичок монологічного і діалогічного німецького мовлення. У ньому розроблено 24 теми, до кожної з яких подано лексику, розмовні моделі, полілоги та діалоги, на основі яких можна самостійно скласти тексти з теми. У додатку вміщено деяку довідкову інформацію і список дієслів сильної та неправильної дієвідміни.
1132.
Погрібний А. "Умію, та не хочу", або Про фальш одного етикету [Книга] / Анатолій Погрібний. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. – 172 с. – ISBN 966-340-169-9
1133.
Ромашова Л.О. Умови збіжності до нуля ймовірності існування розв"язків системи випадкових рівнянь з n невідомими над полем GF(3) у заданій множині векторів при n - [ нескінченність ] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Ромашова Л.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
1134.
Университеты. Наука и просвещение [Журнал] = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
1135.
Університет [Журнал] : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004-
1136.
Університет [Журнал] : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004-
1137.
Управление компанией [Журнал] / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
1138.
Олійник Я.Б. Управління використанням природних ресурсів [Книга] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Олійник Я.Б., Пересєкін В.М., Запотоцький С.П. ; КНУТШ, Географічний факультет ; Ін-т післядипломної освіти. – Київ : Обрії, 2008. – 284 с. – ISBN 966-95774-0-7
На тит. арк. примірника с інв. № 1618454 дарчий надпис Я.Б.Олійника :
Вельмишновному Олегу Калениковичу [Закусилу] з щирою вдячністю. 28.03.09
1139.
Труш В.Є. Управлінський облік [Книга] : навчально--методичний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.Є. Труш, Т.М. Чебан, Н.Я. Стефанович. – Київ : Кондор, 2007. – 296 с. – ISBN 978-966-351-092-7
1140.
Бігун Я.Й. Усереднення в багаточастотних системах диференціально-функціональних рівнянь [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз-мат. наук : 01.01.02 / Бігун Я. Й. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1141.
Учебник латинского языка [Книга]. – Минск : Харвест, 2007. – 448с. – ISBN 978-985-16-0196-3
1142.
Балицкая П.С. Учет как средство улучшения оперативного руководства капитальным строительством. [Автореферат] : Автореф... канд экон.наук: / Балицкая П.С.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. – Киев, 1961
1143.
Шатилов С.Ф. Учим говорить по-немецки [Книга] / С.Ф. Шатилов. – М., 1964. – 78с.
1144.
Жид А. Фальшивомонетчики [Книга] : роман / Андре Жид ; [ пер. с франц. А. Франковского, под ред. Л. Токарева ]. – Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2007. – 400 с. – (Переживая заново). – ISBN 978-5-91045-026-8
1145.
Гринкевич Н.И. Фармаконгостическое исследование некоторых манганофилов [Автореферат] : Автореф... канд. фармацевтич.наук: / Гринкевич Н.И.; М-во здравоохранения РСФСР. 1-й мед. ин-т им. И.М.Сеченова. – Л., 1961
1146.
Дмитрів Л.Й. Фаховий часопис для видавців: основні засади функціонування в контексті розвитку сучасної видавничої справи (світовий та український досвід) [Автореферат] : автореф. ... канд. наук з соц. комунікацій / Дмитрів Л. Й.; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2009
1147.
Спиркин А.Г. Философия [Книга] : учебник для студ. высших учебных заведений / А.Г. Спиркин. – 2-е изд. – Москва : Гардарики, 2004. – 736с. – ISBN 5-8297-0098-7
1148.
Базалук О.А. Философия жизни: от волюнтаризма к экзистенциализму [Книга] : (компаративистский анализ) : монография / О.А. Базалук. – Вінниця : О. Власюк, 2006. – 292 с. – ISBN 966-2932-07-0
Рассмотрены вопросы организации и функционирования сознания Человека, основные этапы его формирования как личности. С философских позиций проанализирована деятельность Человека не только на уровне Цивилизации, но и в целостной системе Живого вещества.
1149.
Базалук О.А. Философия образования в свете новой космологической концепции [Книга] : учебник / Базалук О.А. – Київ : Кондор, 2010. – 458 с. – ISBN 978-966-351-308-9
Рассмотрены вопросы организации и функционирования сознания Человека, основные этапы его формирования как личности. С философских позиций проанализирована деятельность Человека не только на уровне Цивилизации, но и в целостной системе Живого вещества.
1150.
Терзакіс А. [Фіалкове місто [Книга] : роман / Ангелос Терзакіс. – 17-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 215 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література]). – ISBN 960-05-0073-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex