Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1151.
Олійник Я.Б. Управління використанням природних ресурсів [Книга] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Олійник Я.Б., Пересєкін В.М., Запотоцький С.П. ; КНУТШ, Географічний факультет ; Ін-т післядипломної освіти. – Київ : Обрії, 2008. – 284 с. – ISBN 966-95774-0-7
На тит. арк. примірника с інв. № 1618454 дарчий надпис Я.Б.Олійника :
Вельмишновному Олегу Калениковичу [Закусилу] з щирою вдячністю. 28.03.09
1152.
Труш В.Є. Управлінський облік [Книга] : навчально--методичний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.Є. Труш, Т.М. Чебан, Н.Я. Стефанович. – Київ : Кондор, 2007. – 296 с. – ISBN 978-966-351-092-7
1153.
Бігун Я.Й. Усереднення в багаточастотних системах диференціально-функціональних рівнянь [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз-мат. наук : 01.01.02 / Бігун Я. Й. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1154.
Учебник латинского языка [Книга]. – Минск : Харвест, 2007. – 448с. – ISBN 978-985-16-0196-3
1155.
Балицкая П.С. Учет как средство улучшения оперативного руководства капитальным строительством. [Автореферат] : Автореф... канд экон.наук: / Балицкая П.С.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. – Киев, 1961
1156.
Шатилов С.Ф. Учим говорить по-немецки [Книга] / С.Ф. Шатилов. – М., 1964. – 78с.
1157.
Жид А. Фальшивомонетчики [Книга] : роман / Андре Жид ; [ пер. с франц. А. Франковского, под ред. Л. Токарева ]. – Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2007. – 400 с. – (Переживая заново). – ISBN 978-5-91045-026-8
1158.
Гринкевич Н.И. Фармаконгостическое исследование некоторых манганофилов [Автореферат] : Автореф... канд. фармацевтич.наук: / Гринкевич Н.И.; М-во здравоохранения РСФСР. 1-й мед. ин-т им. И.М.Сеченова. – Л., 1961
1159.
Дмитрів Л.Й. Фаховий часопис для видавців: основні засади функціонування в контексті розвитку сучасної видавничої справи (світовий та український досвід) [Автореферат] : автореф. ... канд. наук з соц. комунікацій / Дмитрів Л. Й.; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2009
1160.
Спиркин А.Г. Философия [Книга] : учебник для студ. высших учебных заведений / А.Г. Спиркин. – 2-е изд. – Москва : Гардарики, 2004. – 736с. – ISBN 5-8297-0098-7
1161.
Базалук О.А. Философия жизни: от волюнтаризма к экзистенциализму [Книга] : (компаративистский анализ) : монография / О.А. Базалук. – Вінниця : О. Власюк, 2006. – 292 с. – ISBN 966-2932-07-0
Рассмотрены вопросы организации и функционирования сознания Человека, основные этапы его формирования как личности. С философских позиций проанализирована деятельность Человека не только на уровне Цивилизации, но и в целостной системе Живого вещества.
1162.
Базалук О.А. Философия образования в свете новой космологической концепции [Книга] : учебник / Базалук О.А. – Київ : Кондор, 2010. – 458 с. – ISBN 978-966-351-308-9
Рассмотрены вопросы организации и функционирования сознания Человека, основные этапы его формирования как личности. С философских позиций проанализирована деятельность Человека не только на уровне Цивилизации, но и в целостной системе Живого вещества.
1163.
Терзакіс А. [Фіалкове місто [Книга] : роман / Ангелос Терзакіс. – 17-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 215 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література]). – ISBN 960-05-0073-8
1164.
Щерба С.П. Філософія [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.П. Щерба, О.А. Заглада, І.П. Хобта. – [3-є вид., змінене і доп.]. – Київ : Кондор, 2007. – 448 с. – ISBN 978-966-351-054-5
Для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів
1165.
Вільчинський Ю. Філософія історії: теорія взаємопроникнення часу і вічності [Книга] = Philosophy of history: the theory of time and eternity interpenetration / Юрія Вільчинський. – Київ : Поліграфкнига, 2009. – 360 с. – ISBN 978-966-2104-10-3
1166.
Тормахова А.М. Філософія музики в контексті європейської музичної культури 19-20 ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Тормахова А. М.; КНУТШ. – Київ, 2009
1167.
Цимбалій І.П. Філософія польського романтизму : "ідеальна людина" А. Міцкевича, "конструкт народу" Ю. Словацького [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Цимбалій І. П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1168.
Волковинський С.О. Філософія природи в системі сучасного знання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Волковинський С. О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
1169.
Філософська думка [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
1170.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
1171.
Мартюшева Л.С. Фінансова діяльність суб"єктів підприємництва [Книга] : навчальний посібник / Л.С. Мартюшева, Л.О. Меренкова ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-676-257-6
1172.
Фінансова справа [Журнал] : всеукраїнський фінансовий журнал / "Фінансова справа". – Київ, 2000-
1173.
Фінансова справа [Журнал] : всеукраїнський фінансовий журнал / "Фінансова справа". – Київ, 2000-
1174.
Фінансова справа [Журнал] : всеукраїнський фінансовий журнал / "Фінансова справа". – Київ, 2000-
1175.
Фінансова справа [Журнал] : всеукраїнський фінансовий журнал / "Фінансова справа". – Київ, 2000-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,