Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1026.
Фурдуй М.І. Українська мова [Книга] : практикум : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.І. Фурдуй ; за ред. В.В. Різуна. – 4-те вид., переробл. і допов. – Київ : Либідь, 2011. – 416 с. – Бібліогр.: с. 413-414. – ISBN 978-966-06-0589-3
1027.
Зубков М.Г. Українська мова [Книга] : універсальний довідник / М. Зубков ; [ред. Р. Дерев"янченко]. – 4-те вид., випр. й допов. – Харків : Школа, 2009. – 492, [4] с. – Бібліогр.: табл. – ISBN 966-8114-55-8
1028.
Пентилюк М.І. Українська мова [Книга] : підручник-комплект / М.І. Пентилюк, О.В. Іващенко. – Київ : Ленвіт, 2001. – 352 с. : табл. – Бібліогр.: с. 351. – ISBN 966-7043-41-Х
1029.
Українська словесність [Книга] : навч. посіб. / Козловська Л.С. [та ін.] ; [гол. редкол. Д.Г. Лук"яненко ; чл. редкол.: В.А. Білошапка, О.М. Галенко, Л.С. Козловська та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 275, [5] с. : іл., схеми. – На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. економ. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр.: с. 242-252. – ISBN 978-966-483-516-6
1030.
Захарчук-Чугай Українське народне декоративне мистецтво [Книга] : навч. посібник / Р.В. Захарчук-Чугай, Є.А. Антонович. – Київ : Знання, 2012. – 340, [4] с., XXXII с. іл. : фотоіл. – Додатки: с. 341-342. – Бібліогр.: с. 338-340. – ISBN 978-966-346-600-2
1031.
Український антарктичний журнал [Журнал] = Ukrainian Antarctic journal : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 1997-. – ISSN 1727-7485
1032.
Стражний О.С. Український менталітет [Книга] : ілюзії, міфи, реальність / Олександр Стражний. – Київ : Книга, 2009. – 366, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 358-360. – ISBN 978-966-8314-59-9
1033.
Український обрядовий фольклор західних земель [Книга] : регіональна музична антологія : Бесарабія. Бойківщина. Буковина. Волинь. Галичина. Гуцульщина. Закарпаття. Лемківщина. Підляшшя. Поділля. Полісся. Покуття. Холмщина / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України ; уклав Анатолій Іваницький ; [відп. ред. Г.А. Скрипник]. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 619, [1] с. : ноти. – На обкл. та корінці укладач зазнач. як авт. - Алф. покажч.: с. 604-619. – Бібліогр.: c. 598-603. – ISBN 979-0-707505-71-7
1034.
Мазоха Г.С. Український письменницький епістолярій другої половини XX століття: жанрово-стильові модифікації [Книга] : монографія / Г.С. Мазоха. – Київ : Міленіум, 2006. – 341, [3] с. – На матеріалі приват. кореспонденцій П. Тичини, М. Рильського, М. Бажана, І. Багряного, В. Барки, У. Самчука, О. Гончара, Д. Нитченка, Віри Вовк, В. Безпалого, В. Дрозда, І. Світличного, В. Симоненка, В. Стуса, Гр. Тютюнника [та ін.]. – Бібліогр.: с. 305-341. – ISBN 966-063-30-9
1035.
Український театр [Журнал] : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / М-во культури України ; Нац. спілка театральних діячів України. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
1036.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
1037.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
1038.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
1039.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
1040.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
1041.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
1042.
Карпенко В.М. Українсько-англійський тематичний словник [Книга] = Ukrainian-English thematic dictionary / [Карпенко В.М., Герасимчук О.М., Сергієнко О.В. ; вип. у світ: Т. Капустіна, О. Карпенко, Ю. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 316 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-1516-76-1
1043.
Волошина Т.Я. Українсько-гінді тематичний словник [Книга] : [близько 8 000 термінів] / [Волошина Т.Я., Карпенко В.М. ; вип. у світ: О. Герасимчук, О. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 168 с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Парал. назва гінді. – ISBN 978-966-1516-65-5
1044.
Бойко Н.В. Українсько-давньогрецько-латинський словник [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н. Бойко, В. Миронова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид., допов. – Київ : Київський університет, 2012. – 271, [1] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Імен. покажч.: с. 229-267. – Бібліогр.: с. 6. – ISBN 978-966-439-527-1
1045.
Українсько-іспанський тематичний словник [Книга] = Diccionario tematico ucraniano-espanol : [близько 12 000 термінів] / [укладачі: М. Власенко, В. Карпенко ; вип. у світ: О. Герасимчук]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 216 с. : іл., табл. – На обкл. зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-45-7
1046.
Рибальченко П.П. Українсько-китайський тематичний словник [Книга] : [близько 30 000 термінів] / [Рибальченко П.П., Карпенко В.М. ; вип. у світ: О. Герасимчук, О. Карпенко]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 611, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-1516-64-8
1047.
Українсько-корейський тематичний словник [Книга] : [близько 12 000 термінів] / [укладачі: Кім Сук Вон, Рижков А.Г., Карпенко В.М. ; ред.: О. Волкова]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 311, [1] с. : іл., табл. – Парал. назва кор. - На обкл. зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-37-2
1048.
Українсько-румунський тематичний словник [Книга] = Dictionar tematic ukrainean-roman : [близько 11 000 термінів] / [укладачі В. Йовдій, В. Карпенко ; вип. у світ: О. Галайко, А. Гапон, О. Бабич]. – Київ : Вадим Карпенко, 2011. – 224 с. : іл., табл. – На обкл. зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-25-9
1049.
Українсько-турецький тематичний словник [Книга] = Ukraynaca Turkce Konulara Gore Terimler Sozlugu : [понад 10 000 термінів] / [укладачі: О. Локота, В. Карпенко ; вип. у світ: Т. Капустіна]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 184 с. : табл. – На обкл. зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-24-2
1050.
Українсько-угорський тематичний словник [Книга] = Ukran-magyar tematikus szotar / [укладачі: В.П. Густей, В.М. Карпенко вип. у світ: О. Герасимчук, А. Олійников]. – Київ : Вадим Карпенко, 2011. – 331, [1] с. : табл. – На обкл. зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-38-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,