Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1051.
Українсько-корейський тематичний словник [Книга] : [близько 12 000 термінів / укладачі: Кім Сук Вон, Рижков А.Г., Карпенко В.М. ; ред.: О. Волкова]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 311, [1] с. : іл., табл. – Парал. назва кор. - На обкл. зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-37-2
1052.
Українсько-румунський тематичний словник [Книга] = Dictionar tematic ukrainean-roman : [близько 11 000 термінів] / [укладачі В. Йовдій, В. Карпенко ; вип. у світ: О. Галайко, А. Гапон, О. Бабич]. – Київ : Вадим Карпенко, 2011. – 224 с. : іл., табл. – На обкл. зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-25-9
1053.
Українсько-турецький тематичний словник [Книга] = Ukraynaca Turkce Konulara Gore Terimler Sozlugu : [понад 10 000 термінів] / [укладачі: О. Локота, В. Карпенко ; вип. у світ: Т. Капустіна]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 184 с. : табл. – На обкл. зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-24-2
1054.
Українсько-угорський тематичний словник [Книга] = Ukran-magyar tematikus szotar / [укладачі: В.П. Густей, В.М. Карпенко вип. у світ: О. Герасимчук, А. Олійников]. – Київ : Вадим Карпенко, 2011. – 331, [1] с. : табл. – На обкл. зазнач.: Європейське туристичне страхування. – ISBN 966-1516-38-9
1055.
Лисенко О. Українсько-французький розмовник [Книга] / Олександр Лисенко, Віталіна Лащихіна, Андрій Чугай ; [вип. у світ: О. Герасимчук]. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 136 с. – На обкл. зазнач. лише 1-ший авт. – ISBN 966-8387-78-4
1056.
Українсько-японський тематичний словник [Книга] : [близько 10 000 термінів] / [укладачі: Г.В. Михайлюк, В.М. Карпенко ; вип. у світ: Дробина Д.В. – Київ : Вадим Карпенко, 2011. – 268 с. : іл., табл. – Парал. назва яп. – ISBN 966-8387-65-4
1057.
Гольденберг Л.И. Универсальный самоучитель современного английского языка [Книга] : [для учащихся всех типов школ, лицеев, гимназий, колледжей, абитуриентов, студентов, преподавателей, репетиторов] / Гольденберг Л.И. ; [ред. Н.В. Хроменко]. – Донецк : БАО, 2011. – 335, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-481-551-9
1058.
Оліфіренко С.М. Універсальний літературний словник-довідник [Книга] / Оліфіренко С.М., Оліфіренко В.В., Оліфіренко Л.В. – Донецьк : БАО, 2007. – 432, [1] с. – ISBN 966-338-556-1
1059.
Данилюк І.Г. Універсальний словник сучасної української мови [Книга] : 100 000 / І.Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2011. – 1006, [2] с. – Зміст: Словник синонімів ; Словник антонімів ; Словник паронімів ; Словник омонімів ; Словник фразеологізмів ; Словник іншомовних слів. – ISBN 978-966-481-540-3
До універсального комплексного словника увійшли такі розділи: "Словник синонімів", "Словник антонімів", "Словник паронімів", "Словник омонімів", "Словник фразеологізмів", "Словник іншомовних слів".
1060.
Тимчик Г.С. Університетська освіта та юридична деонтологія [Книга] : навч. посіб. / Г.С. Тимчик, О.М. Котикова ; за заг. ред. Ф.П. Шульженка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 210, [6] с. – На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-483-490-9
1061.
Університетські музеї: європейський досвід та українська практика [Книга] : збірка пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 р., м. Київ) / Укр. ком. Міжнар. ради музеїв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; [упоряд. Л.В. Казанцева ; вступ. сл. Л.Г. Самойленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – 419, [1] с. : іл. – Ст. укр., англ. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – (Наука. Освіта. Музей ; Музеї у колекції вищих навчальних закладів України). – ISBN 978-617-527-052-3
1062.
Управление компанией [Журнал] / АА Плюс. – Киев, 1995-
1063.
Управление компанией [Журнал] / АА Плюс. – Киев, 1995-
1064.
Мальська М.П. Управління персоналом у туризмі [Книга] : теорія та практика : навч. посібник / М.П. Мальська, О.Ю. Бордун, І.З. Жук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 232, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 229-232. – ISBN 978-617-673-114-6
1065.
Верба В.А. Управлінське консультування: концепція, організація, розвиток [Книга] : монографія / В. А. Верба ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ ”Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. – Київ : КНЕУ, 2011. – 327 с. : табл. – - На обкл. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр.: с. 292-327 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-543-2
1066.
Фаріон І.Д. Управлінський облік [Книга] : підручник для студ. вищих навч. закладів / І.Д. Фаріон, Т.М. Писаренко. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 792 с. : табл. – Бібліогр.: с. 779-791. – ISBN 978-611-01-0353-4
1067.
Управлінські інновації [Журнал] : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012-
1068.
Росінська О.А. Усі правила сучасної української мови [Книга] : [орфографія, пунктуація] / [Росінська О.А. ; [ред. Ю.В. Жиронкіна]. – Донецьк : БАО, 2012. – 223, [1] с. : табл. – Додатки: с. 173-191. – ISBN 978-966-481-725-4
1069.
Устойчивое развитие и природные ресурсы прибрежной Азово-Черноморской зоны Крыма [Книга] = Sustainable development and natural resources of Azov-Black sea coastal area of the Crimea : [монография] / Г.И. Рудько и др. ; Гос. комиссия Укр. по запасам полезных ископаемых ; Гос. экол. акад. последипломного образования и управления М-ва экологии и природ. ресурсов Укр. ; Керченский гос. морской технолог. ун-т. – Київ : АДЕФ-Україна, 2012. – 287, [1] с. : ил. – Парал. название на англ. яз. – Библиогр.: с. 277-280. – ISBN 978-966-187-156-3
1070.
Мельник Л. Утвердження ідеї українського національного самовизначення [Книга] : (кінець XVIII-початок XX ст.) / Леонід Мельник. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Сергійчук М.І., 2012. – 103 с. : портр. – Бібліогр.: с. 97-101 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2911-50-3
1071.
Нуждин Г.А. Учебник современного испанского языка [Книга] = Espanol en vivo : с ключами / Георгий Нуждин, Кармен Марин Эстремера, Палома Мартин Лора-Тамайо. – 8-е изд. – Москва : Айрис-пресс, 2008. – 521, [7] с. : табл. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-8112-2942-0
1072.
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології [Журнал] = Physico-mathematical modelling and informational technologies = Физико-математическое моделирование и информационные технологии : науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Центр математичного моделювання Ін-ту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – Львів : Сплайн, 2004-. – ISSN 1816-1545
1073.
Філософія [Книга] : підручник [для студ. вищ. навч. закладів] / А.К. Бичко [та ін.] ; за заг. ред. В.І. Ярошовця. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 649 с. – Бібліогр.: с. 636-643 та в підрядк. примітках. – ISBN 978-611-01-0127-1
1074.
Філософія освіти [Журнал] : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005-
1075.
Філософія освіти [Журнал] : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex