Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Нечипорук А.Ю. Магнитостатические колебания и волны в активных и пассивных многослойных феррит-парамагнитных структурах [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.03 / Нечипорук А.Ю. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989
77.
Багрійчук О.С. Магнітостатичні ефекти на границях зерен та вільних поверхнях м"яких магнітних матеріалів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук : 01.04.07 / Багрійчук О.С. ; НАНУ ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011
78.
Подольский В.Н. Масс-спектрометрическое исследование импульсной плазмы, получаемой в электрической ударной трубе [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.08 / Подольский В.Н. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987
79.
Левін І.О. Математична модель, способи і пристрої інформаційного управління елементами формоутворення суперпрецизійних верстатів приладо- і машинобудування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Левін І.О. ; НАНУ ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій і систем. – Київ, 2011
80.
Потапенко Л.І. Математичне моделювання процесу рельєфоутворення в термопластичних середовищах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Потапенко Л.І. ; НАНУ ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2011
81.
Босенко Т.М. Математичне моделювання релаксаційних процесів теплопровідності з урахуванням теплової пам"яті [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Босенко Т.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2011
82.
Угрюмова К.М. Математичні моделі та методи розв"язання задачі вдосконалення систем з багатоешелонною ієрархією [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Угрюмова К.М. ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011
83.
Джаман В.А. Маятниковые трудовые поездки и использование рабочей силы в регионе (экономико-географический анализ на примере Черновицкой области) [Автореферат] : авореф. дисс. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Джаман В.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987
84.
Примаченко В.В. Межакадемическое сотрудничество в системе научно-технических отношений СССР со странами-членами СЭВ (на примере АН УССР) [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. экономических наук : 08.00.14 / Примаченко В.В. ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
85.
Зозуля В.Г. Международное экономическое сотрудничество стран - членов СЭВ в решении продовольственной проблемы [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. экономических наук : 08.00.14 / Зозуля В.Г. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984
86.
Половинко Т.І. Метод та засоби цифрової кореляції спекл-зображень для контролю напружено-деформованого стану полімерних композитів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Половинко Т.І. ; НАНУ ; Фізико-механічнний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2011
87.
Порван А.П. Метод та інформаційна технологія вибору рослинних лікарських засобів для відновлення порушеної рівноваги організму людини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Порван А.П. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
88.
Оксанич І.М. Методи і моделі оцінки та підвищення ефективності проблемно-орієнтованого інтерфейсу користувача інформаційно-пошукової системи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Оксанич І.М. ; НАНУ ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2011
89.
Кожушко Д.Г. Методи та апаратні засоби нанесення текстур для синтезу зображень зворотним трасуванням у системах візуалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Кожушко Д.Г. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки
90.
Шкуліпа І.Ю. Методи та засоби створення автоматизованої системи проектування паралельних алгоритмів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Шкуліпа І.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
91.
Семенець А.В. Методи та програмні засоби оцінки знань в медичній освіті [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Семенець А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
92.
Москалюк О.В. Механізм подолання змістовних і темпоральних колізій норм права [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Москалюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
93.
Кожухівська О.А. Моделі і методи ортогональних дискретних перетворювань Уолша та їх використання в системах відкритого шифрування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Кожухівська О.А. ; Черкаський держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2011
94.
Леонов Д.С. Моделі структурних змін у (квази)бінарних твердих розчинах (Ti1-c Wc)B2 та ГЦК-Ni1-c Alc: термодинаміка і кінетика [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Леонов Д.С. ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2011
95.
Амер Тахсин Саламех Абу-Джассар Моделі та методи аналізу сервіс-орієнтованих інформаційно-обчислювальних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Амер Тахсин Саламех Абу-Джассар ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011
96.
Киричек Г.Г. Моделі, методи та інструментальні засоби інформаційного забезпечення навчального процесу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Киричек Г.Г. ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2011
97.
Семеновська О.В. Моделювання електротеплових процесів у субмікронних гетероструктурах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Семеновська О.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
98.
Акімов В.І. Моделювання і прогнозування дії нюхового нанобіосенсора на основі молекули білка типу GPCR [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 03.00.02 / Акімов В.І. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011
99.
Фалєєва О.М. Моделювання субмікронних гетеротранзисторів з низькорозмірними системами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Фалєєва О.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
100.
Воробец Г.И. Модификация свойств слоев и характеристик структур AL-Si, PtxSiy-Si импульсным лазерным излучением [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат наук : 01.04.10 / Воробец Г.И. ; КГУ им. Т.Ш. Шевченко. – Киев, 1989
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex