Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Слабченко М.О. Музична культура Херсонщини у контексті регіональних культуротворчих процесів (кінець XIX - початок XX століть) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Слабченко М.О. ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011
102.
Глухова Д.А. Нанотехнологічні інновації в системі факторів міжнародної конкурентоспроможності України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Глухова Д.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
103.
Колотуша Т.П. Направленный синтез и свойства кремнеземов с закрепленными B-дикетонатным и азотсодержащими гетеро- и макроциклическими лигандами [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Колотуша Т.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
104.
Кружилко О.Є. Наукові засади оперативного управління охороною праці [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.26.01 / Кружилко О.Є. ; Держ. ком. України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Держ. установа "Нац. наук.-дослід. ін-т промислової безпеки та охорони праці". – Київ, 2011
105.
Віткін Л.М. Наукові засади створення системи технічного регулювання в умовах членства України в СОТ та інтеграції до ЄС [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Віткін Л.М. ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2011
106.
Ващенко Ю.М. Науково-технічні основи розробки еластомерних композиційних матеріалів для ресурсозберігаючих технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.06 / Ващенко Ю.М. ; Держ. вищ. навч. закл. "Український держ. хіміко-технолог. ун-т". – Дніпропетровськ, 2011
107.
Максимович К.Ю. Нейрофізіологічні механізми сприйняття інформації в різні фази менструального циклу у жінок [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Максимович К.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
108.
Яманов И.Л. Неравновесные электронные процессы в транзисторных слоистых структурах с поверхностно-барьерным переходом [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Яманов И.Л. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989
109.
Бушра И.Н. Нуклеофильное замещение в ряду конденсированных азинов с узловым атомом азота [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Бушра И.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
110.
Котляр О.Р. Образи штетла в українському мистецтві першої третини XX ст. у контексті європейських художніх пошуків [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Котляр О.Р. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Украйни ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2011
111.
Пенюгалова А.В. Общие и региональные проблемы эффективного использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве Краснодарского края [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Пенюгалова А.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
112.
Пивоваренко В.Г. О-гликозиды 3-арил-, 3-арилокси- и 3-гетарилхромонов [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Пивоваренко В.Г. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
113.
Небесний Р.В. Одержання акрилатних мономерів альдольною конденсацією карбонільних сполук в газовій фазі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Небесний Р.В. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011
114.
Дійчук В.В. Окисно-відновні реакції на межі поділу напівпровідник - електроліт: термодинамічний і фізико-хімічний аналізи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Дійчук В.В. ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2011
115.
Бісікало О.В. Основи теорії та засоби розуміння сенсу електронного текстового контенту [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Бісікало О.В. ; НАНУ ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2011
116.
Голокоз П.П. Особенности дифракции света на ультразвуке, обусловленные конечным соотношением скоростей взаимодействующих волн [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Голокоз П.П. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
117.
Кочетов Г.М. Особенности структуры пористых металлоксидных конденсатов на основе 3d - металлов [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Кочетов Г.М. ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
118.
Дербасова Н.М. Особливості ліквідації токсичних відходів, що утворюються при виробництві та переробці боєприпасів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Дербасова Н.М. ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України. – Київ, 2011
119.
Строгуш Н.С. Особливості ліпідного складу шкіри овець різних порід і вовни у зв"язку з її ростом та фізико-хімічними параметрами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. сільськогосподар. наук : 03.00.04 / Строгуш Н.С. ; Ін-т біології тварин НААН. – Львів, 2011
120.
Анпілова Є.С. Оцінка якості поверхневих вод методами сучасних геоінформаційних технологій (на прикладі р. Сіверський Донець) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Анпілова Є.С. ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011
121.
Малик Г.Д. Педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього документознавця [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Малик Г.Д. ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2011
122.
Грищенко В.І. Підвищення ефективності багатоядерних мережних процесорів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Грищенко В.І. ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2011
123.
Цірук В.Г. Підвищення точності навігаційних систем за рахунок удосконалення методів їх корекції та технологічного відпрацювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.03 / Цірук В.Г. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
124.
Ведмедюк А.Д. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації фізкультурно-оздоровчої діяльності молоді за місцем проживання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ведмедюк А.Д. ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2011
125.
Чернігівська Н.С. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до самоосвітньої діяльності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чернігівська Н.С. ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex