Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Азия и Африка сегодня [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
77.
Актуальні проблеми економіки [Журнал] = Actual problems of economics : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
78.
Актуальні проблеми міжнародних відносин [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ
У збірнику представлені матеріали першої міжнародної наукової конференції "Глобальна фінансова криза : уроки України", яка відбулася 27-28 травня 2010 року в Ін-ті міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка
79.
Актуальні проблеми міжнародних відносин [Журнал] : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1996-
80.
Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти [Книга] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 вересня [2011] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; [гол. ред.: Г. Терещук]. – Тернопіль : Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка, 2011. – 129, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
81.
Актуальные проблемы современной науки [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
82.
Крисанова Н.В. Акумуляція та вивільнення глутамату нервовими терміналями головного мозку щурів за умов гіпергравітації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Крисанова Н.В. ; НАНУ ; Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2011
83.
Александр Филиппович Крышталь и его лаборатория [Книга] : (к 100-летию со дня рождения) / КНУТШ ; [сост., предисл. и руководитель Н.Г. Дашкина ; ред.: Д.Б. Царичкова]. – Киев : Фитосоциоцентр, 2010. – 123, [1] с., [5] л. портр. – Библиогр.: c. 9-10. – ISBN 978-966-306-148-4
84.
Мелешко В.И. Аминотрипептидазы нервной ткани животных при различных функциональных состояниях организма [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Мелешко В.И. ; М-во высшего и сред. спец. образ. УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987
85.
Вакуленко О.В. Амфотерные примеси и фоточувствительные спектры полупроводников [Автореферат] : автореф. дисс. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.05 / Вакуленко О.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984
86.
Багров А.А. Анализ транспланковских столкновений частиц в нетривиальных фоновых метриках [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.02 / Багров А.А. ; Российская Академия Наук ; Математический ин-т им. В.А. Стеклова. – Москва, 2011
87.
Анатомія людини [Книга] : у трьох томах : підручник для студ. вищих медичних навч. закладів IV рівня акредитації / А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін, Я.І. Федонюк; А.С. Головацький [та ін.] ; за ред. А.С. Головацького та В.Г. Черкасова. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 966-382-042-X(т.1)
88.
Анатомія людини [Книга] : у трьох томах : підручник для студ. вищих медичних навч. закладів IV рівня акредитації / А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін, А.І. Парахін; А.С. Головацький [та ін.] ; за ред. В.Г. Черкасова та А.С. Головацького. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-062-0(т.2)
89.
Панюта О.О. Анатомія рослин [Книга] : підручник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Панюта О.О., Ольхович О.П. – Київ : Рада, 2009. – 271, [1] с. : іл. – Бібліогр.: c. 270. – ISBN 978-966-7909-45-1
90.
Кнодель Л.В. Англійська мова для магістрів [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Кнодель Л.В. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 336 с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-075-9
91.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
92.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
93.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків : Основа, 2002-
94.
Лаврик О.Д. Антропогенні ландшафти річища та заплави Південного Бугу [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.01 / Лаврик О.Д. ; Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2011
95.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва РФ ; Росс. акад. с.-х. наук ; Всеросс. н.-и. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
96.
Археология, этнография и антропология Евразии [Журнал] : научный журнал / Сибирское отделение Росийской акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии. – Новосибирск, 2000-. – ISSN 1563-0102
97.
Археологія [Журнал] : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
98.
Ерофалов-Пилипчак Архитектура советского Киева [Книга] / Борис Ерофалов-Пилипчак. – Киев : Издательский дом А+С, 2010. – 640 с. ; [LII] с. илл. : илл. – Библиогр.: с. 618-637. – ISBN 978-966-8613-53-1
99.
Архіви України [Книга] : путівник. – Київ : Горобець, 2007. – 184 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-8508-15-8
У путівнику, підготовленому на відзначення 90-ліття заснування державного органу управління в галузі архівної справи в Україні, вміщено відомості про склад і зміст фондів центральних, місцевих та галузевих державних архівів, час роботи читального залу, сторінки в мережі Інтернет, умови доступу до архівної інформації.
Для фахівців, науковців та широкого кола читачів.
100.
Зиганшина Ч.Р. Асимметрия в структуре концептов ШКОЛА и SCHOOL и их номинаций в русском и английском языках [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.20 / Зиганшина Ч.Р. ; Татарский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. – Казань, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex