Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні [Журнал] : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2001-
77.
Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні [Журнал] : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2001-
78.
Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні [Журнал] : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ : Київський університет, 2001-
79.
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки [Книга] : збірник наукових праць / КНУТШ, [Ф-т соціології ; редкол.: Судаков В.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-394-8
80.
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки [Книга] : збірник наукових праць / КНУТШ, [Ф-т соціології ; редкол.: Судаков В.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-398-6
81.
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки [Книга] : збірник наукових праць / КНУТШ, [Ф-т соціології ; редкол.: Судаков В.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-399-3
82.
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки [Книга] : збірник наукових праць / КНУТШ, [Ф-т соціології ; редкол.: Судаков В.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-400-6
83.
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки [Журнал] : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ : Фенікс, 2003-. – ISBN 978-966-651-861-9
84.
Актуальные проблемы современной науки [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2001-. – ISSN 1680-2721
85.
Бурлак Н Г. Акустоэлектромагнитные волновые взаимодействия и солитоны в ограниченных средах [Дисертація] : дисс. ... д-ра физ.- мат. наук : 01.04.07 / Бурлак Г.Н. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987
86.
Мелешко В.И. Аминотрипептидазы нервной ткани животных при различных функциональных состояниях организма [Дисертація] : дисс. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Мелешко В.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР; Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией, Каф. биофизики и биохимии. – Днепропетровск, 1987
87.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
88.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
89.
Англо-український, українсько-англійський словник [Книга] = English-ukrainian, ukrainian-english dictionary : 60 000 слів / [уклад. Дерев"янко Н.С. ; наук. ред. В.С. Поляков]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 640 с. – ISBN 978-966-14-0941-4
90.
Аномалії в цивільному праві України [Книга] = Anomalous in the civil law of Ukraine : [навч.-практ. посіб. для студ. юрид. ф-ту] / Р.А. Майданик, С.М. Бервено, Н.І. Майданик, І.С. Тімуш, Б.А. Пермяков та ін. ; за заг. ред. Р. А. Майданика ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права, [Адвокат. об-ня "АКТІО"]. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : Юстініан, 2010. – 1008 с. – (Аномалії цивільного права). – ISBN 978-966-8257-74-2
91.
Митрохин О.В. Анортозит-рапаківігранітна формація українського щита (геологія, речовинний склад та умови формування) [Автореферат] : автореф. дис. .... доктора геологічних наук: 04.00.01 / О.В. Митрохин ; КНУТШ .Геологічний факультет. – Київ, 2011
92.
Дем"яненко С.О. Антропогенна трансформація природно-господарських систем в зонах впливу атомних електростанцій (на прикладі Хмельницької АЕС) [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Дем"яненко С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
93.
Дем"яненко С.О. Антропогенна трансформація природно-господарських систем в зонах впливу атомних електростанцій (на прикладі Хмельницької АЕС) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Дем"яненко С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
94.
Мултанівська Т.В. Аудит [Книга] : навчальний посібник / Мултанівська Т.В., Воінова Т.С., Вороніна О.О. ; МОНУ ; ,Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 336 с. + Додатки: с. 313-334. – Бібліогр.: с. 297-310. – ISBN 978-966-676-386-3
95.
Кузнєцов А.В. Бабин Яр [Книга] : [роман- документ] / Анатолій Кузнєцов. – Київ : Саміт-книга, 2009. – 352 с., [16] с. іл. : іл. – ISBN 978-966-7889-25-8
96.
Безпека життєдіяльності [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
97.
Кушнір Д.В. Безпековий фактор формування регіональної системи міжнародних відносин у Перській затоці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд.політичних наук : 23.00.04 / Кушнір Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
98.
Библиотека [Журнал] : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 1910-. – ISSN 0869-4915
99.
Библиотека в эпоху перемен: философско-культурологические и информационные аспекты [Журнал] : информационный сборник (дайджест) / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 1999-
100.
Библиотековедение [Журнал] = Library and Information Science : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 1952-. – ISSN 0869-608Х
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex