Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Джамса К. WAP в действии. Доступ к Интернет-сайтам через сотовый телефон [Книга] = Wireless Application Programmer"s Library / К. Джамса, Ф. Шмаудер. – Москва : Триумф, 2002. – 416 с. – (Практика программирования). – ISBN 5-89392-056-2
77.
Rydel J. Wspomnienia [Книга] / Jan Rydel ; [oprac. tekstu i korekta T. Lesniakowa]. – Krakow : Anna Zofia Rydlowa ; Universitas, 1991. – 241, [3] s., [8] k. il. – (Open). – ISBN 83-7052-035-9
78.
Кушнір В.П. Абсолютна стійкість розв"язків лінійних параболічних диференціально-різницевих рівнянь [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.02 / Кушнір В.П. ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2010
79.
Богушевська Н.В. Автоматизація синтезу сітьових дискретно-подійних імітаційних моделей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Богушевська Н.В. ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2011
80.
Хамза Алі Юсеф Альшавабкех Автоматизація структурного синтезу мікроелектромеханічних систем та аналіз їх динаміки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Хамза Алі Юсеф Альшавабкех ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011
81.
Алексєєв М.О. Автоматизований контроль параметрів об"єктів управління на основі перебудованих спектральних операторів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Алексєєв М.О. ; МОНУ ; Держ. вищий навчальний заклад "Національний гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2010
82.
Лисенко С.М. Адаптивна інформаційна технологія діагностування комп"ютерних систем на наявність троянських програм [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Лисенко С.М. ; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010
83.
Адвокат [Журнал] : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 1996-
84.
Адміністративна реформа в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи [Книга] / Алексєєв В.М. [та ін.] ; [за заг. ред. Нижник Н.Р., Гончарук Н.Т.] ; Секретаріат Кабінету Міністрів України. – Дніпропетровськ : Монолит, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-2252-13-2
85.
Коломоєць Т.О. Адміністративно-правове регулювання порядку створення і діяльності професійних правничих громадських організацій в Україні [Книга] : монографія / Т.О. Коломоєць, М Ю. Віхляєв ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2010. – 286 с. – Бібліогр.: с. 249-285. – ISBN 978-966-599-307-0
86.
Академік НАН України Гродзинський Дмитро Михайлович [Книга] : біобібліогр. покажч. : до 80-річчя від дня народж. / Асоц. б-к України ; Держ. наук. с.-г. б-ка ; Нац. акад. аграр. наук України ; [уклад.: В.В. Вергунов, Н.М. Рашидов, О.В. Бачкала ; наук. ред. В.А. Вергунов]. – Київ : [б. в.], 2010. – 240 с. : фотоіл. – (Вчені-природознавці України ; кн. 3)
87.
Актуальні проблеми економіки [Журнал] : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
88.
Зелінська Т.М. Амбівалентність особистості [Книга] : теорія, діагностика і психокорекція : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Т.М. Зелінська. – Київ : Каравела, 2010. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239-253. – (Українська книга). – ISBN 978-966-2229-02-8
Викладено сучасні досягнення у психології амбівалентності особистості (теорія, діагностика і психокорекція). Розглянуто проблеми особистості у сімейних стосунках
89.
Теремко В.В. Аналіз політики як чинник демократичної трансформації сучасного суспільства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. каук : 23.00.02 / Теремко В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
90.
Теремко В.В. Аналіз політики як чинник демократичної трансформації сучасного суспільства [Дисертація] : дис. ... канд. політичних наук : 23.00.02 / Теремко В.В ; КНУТШ. – Київ, 2010
91.
Бурак Я.Й. Аналітична механіка локально навантажених оболонок [Книга] / Я.Й. Бурак, Ю.К. Рудавський, М.А. Сухорольський ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Інтелект-Захід, 2007. – 240 с. – Бібліогр.: с. 235-239. – ISBN 966-7597-63-6
92.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
93.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
94.
Англійська мова та література [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2002-
95.
Англо-русский словарь по вычислительной технике [Книга] = English-russian dictionary of computer science : около 42 000 терминов / В.К. Зейденберг, А.Н. Зимарев, А.М. Степанов, Е.К. Масловский; В.К. Зейденберг [и др.] ; под ред. Е.К. Масловского. – Изд. 5-е, испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1990. – 800 с. – Парал. титульный лист на англ. языке. – ISBN 5-200-00653-8
96.
Медведєва Л.М. Англо-український словник. Мовленнєві ідіоми, вигуки, звуконаслідування [Книга] = English-ukrainian dictionary. Pragmatic idioms, interjections, onomatopeic words : [понад 4 000 англійських прагматичних (мовленнєвих) ідіом та вигуків, звуконаслідувальні слова та вирази] / Л. Медведєва, Н. Холден. – Київ : Дніпро, 2003. – 536 с. – ISBN 966-578-115-4
97.
Антикризисное и внешнее управление [Журнал] : информационно-аналитический журнал. – Москва
98.
Антологія польської поезії [Книга] = Antologia poezji polskiej : в 2 т. – Київ : Дніпро
99.
АПК: экономика, управление [Журнал] : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 1921-. – ISSN 0235-2443
100.
Хвильовий М. Арабески Миколи Хвильового [Книга] : [оповідання та новели] / Микола Хвильовий ; [авт. передмови та коментарів В. Агеєва]. – Київ : Грані-Т, 2010. – 160 с. : іл. – ISBN 978-966-465-290-9
Миколі Хвильовому судилося стати символом цілої його блискучої мистецької генерації, бо саме він знайшов чи не найбільш місткі й промовисті образи, аби передати м"ятежну атмосферу переломної епохи, сконденсовані енергії зрілого українського модернізму. Його герої - безгрунтовні романтики - болісно переживають крах високих ідеалів у знебоженій пореволюційній дійсності. Модерністський ренесанс заторкнув літературу, живопис, театр, явив цілу плеяду першорядних поетів, прозаїків, режисерів, художників. Історії творчої дружби Миколи Зерова й Георгія Нарбута, Юрія Яновського і Василя Кричевського, Анатоля Петрицького і літ"ярмарчан - значущі епізоди мистецького процесу десятих - двадцятих років. Ця книжка - спроба показати взаємозв"язки та взаємовіддзеркалення літератури й живопису, спроба, хай частково, передати невловимий Дух Часу
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex