Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Співпраця СРСР і Німеччини у міжвоєнний період та під час другої світової війни: причини і наслідки [Книга] : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 5-6 листопада 2011 р. / Київ. міська орг. Т-ва "Меморіал" ім. В. Стуса ; Громад. ін-т іст. пам"яті ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Міжнар. благод. фонд "Україна 3000" ; [редкол. : С.М. Квіт, Р.М. Круцик, В.І. Сергійчук та ін.]. – Київ : НаУКМА ; Аграр Медіа Груп, 2012. – 333, [1] с. – Бібліогр. в кінці доп. – ISBN 978-617-646-064-0
952.
Липовий Т. Спогади. Носачівська трагедія [Книга] / Томас Липовий. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2012. – 215, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-493-517-0
953.
Сравнительное конституционное обозрение [Журнал] / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 1993-. – ISSN 1812-7126
954.
Крутов В.В. Становлення і розвиток недержавних суб"єктів сектору безпеки України (система безпеки підприємницва) [Книга] : аналітична доповідь / Крутов В.В., Пилипчук В.Г. ; [за ред. О.О. Котелянець] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 132, [4] с. : табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-162-2
955.
Изотов А.И. Старославянский и церковнославянский языки [Книга] : грамматика, упражнения, тексты : [учеб. пособие для средних и высших учеб. заведений] / А.И. Изотов. – Москва : Филоматис, 2007. – 232, [6] с. – На авантит. л.: Памяти моего отца Изотова Ивана Трифоновича (1893-1982), канд. словесн. Император. Варшавского ун-та, д-ра филол. наук, профессора. – ISBN 978-5-98111-084-8
956.
Статьи соглашения Международного Валютного Фонда [Книга] : [приняты 22 июля 1944 г. в Бреттон-Вудсе на Валют.-фин. конф. Объедин. наций] / [подгот. Службой переводов МВФ]. – Вашингтон : Международный Валютный Фонд, 2011. – VIII, 136, [1] c. – Предм. указ.: c. 99-136. – ISBN 978-1-61635-263-9
957.
Єфімов Л.П. [Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз] : [навч.-метод. посіб.] / [Єфімов Л.П., Ясінецька О.А.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 239, [1] с. : табл. – Бібліогр. опис. зробл. за даними в кінці кн. - На обкл. зазнач.: Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. - На тит. арк.: L.P. Yefimov, E.A. Yasinetskaya. Practical stylistics of English. – Бібліогр.: с. 217-228. – ISBN 978-966-382-339-3
958.
Страницы Харьковской цивилистики [Книга] : в 3 ч. : 205-летию создания и 5-летию возрождения каф. гражданско-правовых дисциплин посвящается / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, Юрид. фак., Каф. граждан.-прав. дисциплин ; [под общ. ред. И. В. Венедиктовой и С. Н. Бервено]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина. – ISBN 978-966-623-681-7
959.
Страницы Харьковской цивилистики [Книга] : в 3 ч. : 205-летию создания и 5-летию возрождения каф. гражданско-правовых дисциплин посвящается / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, Юрид. фак., Каф. граждан.-прав. дисциплин ; [сост. : Бервено С.Н., Венедиктова И.В., Греков Е.А. и др. ; под общ. ред. И. В. Венедиктовой и С. Н. Бервено]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина. – ISBN 978-966-623-682-4
960.
Сумець О.М. Стратегії сучасного підприємства та його економічна безпека [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / О.М. Сумець, М.Б. Тумар ; МОНУ. – Київ : Хай -Тек Прес, 2008. – 400 с. : іл., табл. – Додатки: с. 387-399. – Бібліогр.: в кінці розд. – ISBN 978-966-2143-09-6
961.
Порохня В.М. Стратегічне управління [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Порохня, Т.О. Безземельна, Т.А. Кравченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 224 с. : табл. – Бібліогр.: с. 221. – ISBN 978-611-01-0315-2
962.
Бровкова О.Г. Стратегічний менеджмент [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.Г. Бровкова. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 223 с. : табл. – Бібліогр.: с. 221-222 та в кінці розділів. – ISBN 978-617-673-002-6
963.
Прейгер Д.К. Стратегічні напрями розвитку транспортної галузі України у післякризовий період [Книга] : аналітична доповідь / Прейгер Д.К., Собкевич О.В., Ємельянов О.Ю. ; [за заг. ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 106, [6] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-165-3
964.
Структурні перетворення в Україні: передумови модернізації економіки [Книга] : аналітична доповідь / Павлюк А.П. та ін. ; [за заг. ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 97, [7] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-166-0
965.
Вакуленко О.Л. Структурно-динамічні характеристики етнонаціональних ідентитетів української молоді [Дисертація] : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.05 / Вакуленко Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
966.
Студентський юридичний журнал [Журнал] : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2010-
967.
Судова практика [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
968.
Гаєвська Н.С. Суспільно-географічні аспекти поширення бідності в Луганській області [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Гаєвська Надія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
969.
Гордіна Н.О. Суспільно-політичні настрої населення УРСР в умовах "перебудови" (1985 - 1991 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Гордіна Наталія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
970.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / ТОВ "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
971.
Крохмальна Г. Сучасна українська літературна мова [Книга] : навч.-метод. посібник для студ. Педагогічного коледжу / Галина Крохмальна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 243, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 239-242
972.
Колоїз Ж.В. Сучасна українська літературна мова [Книга] / Ж.В. Колоїз, Н.М. Малюга, В.В. Явір. – Київ : Знання, 2008. – 356, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-346-543-2
973.
Бодик О.П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.П. Бодик, Т.М. Рудакова. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 416 с. – Бібліогр.: с. 183-203, 359-412 та в кінці розділів. – ISBN 978-611-01-0187-5
974.
Краснобаєва-Чорна Сучасна фразеологія: класифікаційні параметри фразеологічних одиниць [Книга] : словник фразеологічних термінів / Краснобаєва-Чорна Жанна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецьк. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 167, [1] с. – Бібліогр. в кінці статей та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-639-524-8
975.
Краснобаєва-Чорна Сучасна фразеологія: персоналії [Книга] : [навч. посібник] / Краснобаєва-Чорна Жанна, Філіпповська Олена ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецьк. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 181, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці статей та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-639-523-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,