Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
951.
Статьи соглашения Международного Валютного Фонда [Книга] : [приняты 22 июля 1944 г. в Бреттон-Вудсе на Валют.-фин. конф. Объедин. наций] / [подгот. Службой переводов МВФ]. – Вашингтон : Международный Валютный Фонд, 2011. – VIII, 136, [1] c. – Предм. указ.: c. 99-136. – ISBN 978-1-61635-263-9
952.
Єфімов Л.П. [Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз] : [навч.-метод. посіб.] / [Єфімов Л.П., Ясінецька О.А.]. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 239, [1] с. : табл. – Бібліогр. опис. зробл. за даними в кінці кн. - На обкл. зазнач.: Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. - На тит. арк.: L.P. Yefimov, E.A. Yasinetskaya. Practical stylistics of English. – Бібліогр.: с. 217-228. – ISBN 978-966-382-339-3
953.
Страницы Харьковской цивилистики [Книга] : в 3 ч. : 205-летию создания и 5-летию возрождения каф. гражданско-правовых дисциплин посвящается / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, Юрид. фак., Каф. граждан.-прав. дисциплин ; [под общ. ред. И. В. Венедиктовой и С. Н. Бервено]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина. – ISBN 978-966-623-681-7
954.
Страницы Харьковской цивилистики [Книга] : в 3 ч. : 205-летию создания и 5-летию возрождения каф. гражданско-правовых дисциплин посвящается / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, Юрид. фак., Каф. граждан.-прав. дисциплин ; [сост. : Бервено С.Н., Венедиктова И.В., Греков Е.А. и др. ; под общ. ред. И. В. Венедиктовой и С. Н. Бервено]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина. – ISBN 978-966-623-682-4
955.
Сумець О.М. Стратегії сучасного підприємства та його економічна безпека [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / О.М. Сумець, М.Б. Тумар ; МОНУ. – Київ : Хай -Тек Прес, 2008. – 400 с. : іл., табл. – Додатки: с. 387-399. – Бібліогр.: в кінці розд. – ISBN 978-966-2143-09-6
956.
Порохня В.М. Стратегічне управління [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Порохня, Т.О. Безземельна, Т.А. Кравченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 224 с. : табл. – Бібліогр.: с. 221. – ISBN 978-611-01-0315-2
957.
Бровкова О.Г. Стратегічний менеджмент [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О.Г. Бровкова. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 223 с. : табл. – Бібліогр.: с. 221-222 та в кінці розділів. – ISBN 978-617-673-002-6
958.
Прейгер Д.К. Стратегічні напрями розвитку транспортної галузі України у післякризовий період [Книга] : аналітична доповідь / Прейгер Д.К., Собкевич О.В., Ємельянов О.Ю. ; [за заг. ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 106, [6] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-165-3
959.
Структурні перетворення в Україні: передумови модернізації економіки [Книга] : аналітична доповідь / Павлюк А.П. та ін. ; [за заг. ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 97, [7] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-166-0
960.
Вакуленко О.Л. Структурно-динамічні характеристики етнонаціональних ідентитетів української молоді [Дисертація] : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.05 / Вакуленко Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
961.
Студентський юридичний журнал [Журнал] : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2010-
962.
Судова практика [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
963.
Гаєвська Н.С. Суспільно-географічні аспекти поширення бідності в Луганській області [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Гаєвська Надія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
964.
Гордіна Н.О. Суспільно-політичні настрої населення УРСР в умовах "перебудови" (1985 - 1991 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Гордіна Наталія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012
965.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / ТОВ "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
966.
Крохмальна Г. Сучасна українська літературна мова [Книга] : навч.-метод. посібник для студ. Педагогічного коледжу / Галина Крохмальна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 243, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 239-242
967.
Колоїз Ж.В. Сучасна українська літературна мова [Книга] / Ж.В. Колоїз, Н.М. Малюга, В.В. Явір. – Київ : Знання, 2008. – 356, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-346-543-2
968.
Бодик О.П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.П. Бодик, Т.М. Рудакова. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 416 с. – Бібліогр.: с. 183-203, 359-412 та в кінці розділів. – ISBN 978-611-01-0187-5
969.
Краснобаєва-Чорна Сучасна фразеологія: класифікаційні параметри фразеологічних одиниць [Книга] : словник фразеологічних термінів / Краснобаєва-Чорна Жанна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецьк. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 167, [1] с. – Бібліогр. в кінці статей та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-639-524-8
970.
Краснобаєва-Чорна Сучасна фразеологія: персоналії [Книга] : [навч. посібник] / Краснобаєва-Чорна Жанна, Філіпповська Олена ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецьк. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 181, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці статей та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-639-523-1
971.
Романов Д.А. Сучасний англо-український, українсько-англійський словник [Книга] : 57 000 : [для учнів шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, абітурієнт., студ., виклад.] / Д.А. Романов, О.В. Зав"язкін ; [ред. З.В. Нечволода]. – Донецьк : БАО, 2012. – 447, [1] с. – ISBN 978-966-481-505-2
972.
Сучасний англо-український, українсько-англійський словник [Книга] : 30000 слів + граматика : [для учнів всіх типів шкіл, гімназій, абітурієнтів, студ., викладачів] / [ред.-уклад. Е.В. Білик ; ред. З.В. Нечволода]. – Донецьк : БАО, 2011. – 383, [1] с. – ISBN 978-966-481-096-5
973.
Сучасний італійсько-український, українсько-італійський словник [Книга] : 42 000 : [для студ. вузів, перекладачів] / [пер. з рос. Данилюка І.Г. ; ред.-уклад. О.В. Зав"язкін ; ред. Ю.Є. Єфременкова]. – Донецьк : БАО, 2011. – 527, [1] с. – ISBN 978-966-481-491-8
974.
Сучасний російсько-український, українсько-російський словник [Книга] : 30 000 слів+граматика : [школярам та студентам] / [ред. Л.І. Куриленко]. – Донецьк : БАО, 2011. – 383, [1] с. – ISBN 978-966-338-747-5
975.
Загнітко А.П. Сучасний тлумачний словник української мови [Книга] : [70000] : [для учнів всіх типів шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, абітурієнтам, студентам, викладачам] / А.П. Загнітко, І.А. Щукіна ; [ред.-уклад. Ю.Є. Єфременкова]. – Донецьк : БАО, 2012. – 959, [1] с. – ISBN 978-966-481-242-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex