Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
926.
Андрушко Л.В. Український національний костюм та інформація: філософський і культурологічний вимір [Книга] / Андрушко Леся Володимирівна. – Київ : ТОВ "Юркa Любченкa", 2016. – 211, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 177-211. – ISBN 978-617-7221-18-9
В пр. №1704943 напис: У дар Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 02.06.2016 р. Автор.
927.
Український театр [Журнал] : науково-популярний журнал / М-во культури України ; Спілка театральних діячів України. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
928.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
929.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
930.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
931.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
932.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
933.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
934.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
935.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
936.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
937.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
938.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
939.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года: концептуальные основы и историческое значение (к 170-летию со дня принятия) [Книга] = Code of сriminal and сorrectional punishment 1845: conceptual pillars and historical impact (devoted to the 170-anniversary since adoption) : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Геленджик, 2-3 октября 2015 г. / М-во образования и науки РФ, Кубан. гос. ун-т, Юрид. фак., Каф. уголовного права и криминологии ; отв. ред.: В.П. Коняхин, М.Л. Прохорова ; [редкол.: Феоктистов М.В. и др.]. – Краснодар : Кубанский государственный университет ; Просвещение-Юг, 2016. – 642, [2] с. – Доп. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-93491-691-7
940.
Управління правами інтелектуальної власності [Книга] / [Дроб"язко В.С. та ін. ; за наук. ред. О.Орлюк] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 175, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-460-5
941.
Успехи химии [Журнал] : обзорный журнал по химии / Росс. акад. наук, Ин-т органич. химии им. Н.Д. Зелинского. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
942.
Айдинян А.В. Фактична помилка у кримінальному праві: основні теоретичні та практичні аспекти [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Айдинян Анжела Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
943.
Грищенко І.М. Феномен лідерства в системі місцевого самоврядування: теорія, методологія, практика [Книга] = Phenomenon leadership system of local government: theory, methodology, practice : монографія / І.М. Грищенко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2016. – 319, [1] с. : іл., табл. – Дані тит. арк. парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 300-319. – ISBN 978-966-619-347-9
944.
Физиология растений и генетика [Журнал] = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 1969-. – ISSN 2308-7099
945.
Философия образования [Журнал] : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2002-. – ISSN 1811-0916
946.
Романенко Ю.В. Философская драматургия (софодрамы) [Книга] / Романенко Юрий. – Киев : Меркьюри-Поділля, 2015. – 518, [1] с. – ISBN 978-966-2696-33-2
У пр. №1704974 напис: Валерію Володимировичу із Найкращими Побажаннями від автора. 24.12. 15. Підпис
947.
Философские науки [Журнал] : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва : Гуманитарий, 1958-. – ISSN 0235-1188
948.
Финансовые услуги [Журнал] : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес". – Киев, 1997-
949.
Чолпан П.П. Фізика [Книга] : підручник / П.П. Чолпан ; Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2015. – 663, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 2012 р. - Предм. покажч.: с. 657-661. – Бібліогр.: с. 656. – (Серія "Університетський підручник"). – ISBN 978-617-07-0008-7
У пр. № 1705189 напис: Вельмишановному ректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіку НАН України Леонідові Васильовичу Губерському з вдячністю за Вашу пам"ять та гарні слова про мене як викладача фізики, а також за сприяння видання мого підручника "Фізика" автор. З повагою П. Чолпан. 15.05.2015 р.

Для студентів природничих факультетів університетів і педагогічних інститутів
950.
Сокових Є.В. Фізико-хімічні, каталітичні та сенсорні властивості Pd-вмісних нанорозмірних матеріалів на основі SnO2 [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Сокових Євген В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Татраса Шевченка. – Київ, 2016
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,