Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Право України [Журнал] : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
752.
Право України [Журнал] : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
753.
Право України [Журнал] : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
754.
Право України [Журнал] : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
755.
Право України [Журнал] : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
756.
Право України [Журнал] : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
757.
Право України [Журнал] : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
758.
Право України [Журнал] : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
759.
Андрощук Г.О. Правова охорона програмного забезпечення (комп"ютерних програм і баз даних) [Книга] : монографія / [Г.О. Андрощук, С.А. Петренко] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : НДІ ІВ НАПрНУ, 2013. – 296, [4] с. : іл., табл. – На обкл. та тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-412-4
760.
Правове регулювання відносин у сфері охорони прав на комерційну таємницю [Книга] : сучасний стан та перспективи розвитку : монографія / [Андрощук Г.О. та ін. ; за заг. ред. Мироненко Н.М.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 394, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-411-7
761.
Льовочкіна В.М. Правове регулювання обігу земель за законодавством КНР та України: порівняльно-правовий аналіз [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Льовочкіна Валерія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
762.
Хвесюк В.І. Правове регулювання соціального забезпечення працівників органів прокуратури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Хвесюк Валерія Іллівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
763.
Правовое регулирование миграционных процессов в Украине [Книга] : [информ.-справоч. пособие]. – Киев : Атіка ; МОМ Міжнародна організація з міграції, 2002. – 327, [1] с. – На тит. арк: МОМ Міжнародна організація з міграції. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 966-7714-86-1
764.
Литвин І.В. Приватноправове регулювання благодійної діяльності в Європі [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Литвин Іван Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
765.
Зеленський В.М. Прийняття на роботу за конкурсом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Зеленський Віталій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
766.
Прикарпатський вісник НТШ [Журнал] = Precarpathian bulletin of the Shevchenko scientific society : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2008-. – ISSN 2304-7437
767.
Прикладні проблеми механіки і математики [Журнал] : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
768.
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля [Журнал] = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України. – Чорнобиль : ІПБ АЕС НАН України, 2004-. – ISSN 1813-3584
769.
Проблеми економіки [Журнал] = Проблемы экономики =The problems of economy : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2009-. – ISSN 2222-0712
770.
Проблеми розвитку міського середовища [Журнал] : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : ЦП"Компринт", 2009-. – ISBN 978-966-929-202-5
771.
Проблеми розвитку міського середовища [Журнал] : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : ЦП"Компринт", 2009-. – ISBN 978-966-929-203-2
772.
Проблемы безопасности атомной энергетики. Уроки Чернобыля [Книга] = The safety problems of the nuclear power. The lessons of Chernobyl : монография / Б.С. Пристер [и др.] ; под ред. акад. НААН Украины Б.С. Пристера ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем безопасности атом. электростанций. – 2-е изд., доп. – Чернобыль : Институт проблем безопасности АЭС, 2016. – 356 с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 329-348. – ISBN 978-966-02-7876-9
773.
Проблемы жертв военных действий в Чеченской республике. Механизм реализации решений судов и мер прокурорского реагирования [Книга] : материалы 8-го семинара, проведенного Правозащитным центром "Мемориал" по программе "Миграция и Право" - "Организация сети юрид. консультаций в России для беженцев и вынужденных переселенцев". – Москва : Р-Валент, 2000. – 248 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-93439-036-8
774.
Проблемы старения и долголетия [Журнал] : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 1990-. – ISSN 0869-1703
775.
Проблемы старения и долголетия [Журнал] : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 1990-. – ISSN 0869-1703
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,