Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Химико-фармацевтический журнал [Журнал] : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
902.
Химия и жизнь - ХХI век [Журнал] : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1727-5903
903.
Попель П.П. Хімія. 7 клас [Книга] : задачі та вправи : навч. посібник / П.П. Попель, Л.С. Крикля. – Київ : Академія, 2015. – 70, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-580-472-7
У пр. №1700272 напис: Студентам-хімікам на допомогу в підготовці до занять з методики викладання хімії в школі від авторів. 8.10.2015, Підпис
904.
Хрестоматія з історії України [Книга] : 10 клас / [авт.-упоряд. Гриценко А.П.]. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 5 (113)). – ISBN 978-617-00-1779-6
905.
Павленко І.Я. Хрестоматія з українського народнопісенного виконавства [Книга] : навч. посібник для студентів муз.-фольклор. і філол. спец. ВНЗ / І.Я. Павленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 319, [1] с. : ноти. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-685-8
906.
Русін Р.М. Художній образ: від класики до постмодерну [Книга] / Руслан Русін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 206, [2] с. : фот. – Бібліогр.: с. 193-206 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-824-1
907.
Цветники в саду [Журнал] : ежемесячный журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 2003-
908.
Цивільна авіація України в роки Другої світової війни [Книга] : матеріали наук.-практ. конф. присвяч. 70-річчю визволення України від нацист. окупантів, 17 листоп. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [голов. ред.: В.М. Гребенніков ; редкол.: О. Захарчук, О. Радзивілл]. – Київ : НАУ, 2015. – 63, [1] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
909.
Цивільний кодекс України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2011 р.: (офіц. текст) / [відп. за вип. А.В. Паливода]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 377, [3] с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-049-0
910.
Цивільний кодекс України [Книга] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 черв. 2015 р. : (офіц. текст ) / [відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2015. – 377 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-049-0
911.
Даниленко Є.М. Цивільно-правове регулювання викупу акцій акціонерним товариством в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Даниленко Євгеній Михайлович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2015
912.
Часопис Київського університету права [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-. – ISSN 2219-5521
913.
Часопис цивільного і кримінального судочинства [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
914.
Могилянський М.М. Честь. Вбивство [Книга] : вибране / Михайло Могилянський. – Київ : Академія, 2015. – 207, [1] с. – Сер. засн. в 2015 р. – ("In crudo" (без прикрас) > українське). – ISBN 978-966-580-460-4
915.
Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі" [Книга] : матеріали конф. : 2 листоп. 2013 / Чеська нац. рада України ; Нац. авіац. ун-т, Каф. історії та культурології НАУ. – Київ : НАУ, 2014. – 77, [2] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
916.
Волков Е.А. Численные методы [Книга] : учеб.пособие / Е.А. Волков. – Изд. 4-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. – 248, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 245-248. – Библиогр.: с. 244. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-0538-1
Рассмотрены численные методы: линейной алгебры, интегрирования, решения дифференциальных уравнений, а также основные понятия теории приближений
917.
Воробйов М.П. Човен [Книга] : поезії / Микола Воробйов. – Київ : Український письменник, 1999. – 79, [1] с. – (Сучасна українська література). – ISBN 966-579-049-8
918.
Гжицький В.З. Чорне озеро (Кара-Кол) [Книга] : роман / Володимир Гжицький ; передм. Сніжани Жигун. – Київ : Академія, 2015. – 350, [2] с. – Сер. засн. в 2015 р. – ("In crudo" (без прикрас) > українське). – ISBN 978-966-580-468-0
919.
Шкляр В. Чорний Ворон. Залишенець [Книга] : роман / Василь Шкляр. – Харків : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2014. – 425, [3] с. – (Національний бестселер). – ISBN 978-966-14-7839-7
920.
Брэгг П.С. Чудо голодания [Книга] / Поль С. Брэгг ; пер. с англ. Б.С. Шенкмана и С.Б. Шенкмана. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета ; Раритет, 1991. – 174, [2] с. – ISBN 5-7525-0390-6
921.
Шедеври в колекціях університетської бібліотеки: західноєвропейська гравюра XV-XIX століть [Книга] = Masterieces in the University Library сollections: Western European prints of the 15th-19th centuries : каталог-альбом / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; [упоряд.: О.В. Полевщикова, М.В. Алєксєєнко, Є.В. Бережок ; відп. ред. М.О. Подрезова]. – Одеса : Астропринт, 2015. – 146, [2] с. – Текст парал. укр., англ. – (Серія: Музеї Одеського національного університету імені І.І. Мечникова = Series: Museums of the Odessa I.I. Mechnikov National University ; випуск: Музей книги). – ISBN 978-966-190-985-3
922.
Шо [Журнал] : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев : Чили, 2005-
923.
Дьомін О.Б. Шукач слов"янських скарбів В.І. Григорович [Книга] / О.Б. Дьомін, М.В. Алєксєєнко ; [наук. ред. В.О. Колесник ; відп. ред. М.О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г.В. Великодна] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2015. – 480, [2] с., [12] арк. кольор. іл. – Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова 150 років. - Сер. засн. у 2010 р. - Імен. покажч.: с. 445-479. - Рез. парал. рос., англ. – Бібліогр. також в підрядк. прим. – (Серія: Розвиток науки в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова / редкол.: В.О. Іваниця, С.М. Андрієвський, Ю.Ф. Ваксман та ін. ; голов. ред.: І.М. Коваль ; випуск: Славістика). – ISBN 978-617-689-134-5
924.
Івченко М.Є. Шуми весняні. Напоєні дні [Книга] : вибране / Михайло Івченко. – Київ : Академія, 2015. – 238, [2] с. – Сер. засн. в 2015 р. – ("In crudo" (без прикрас) > українське). – ISBN 978-966-580-463-5
925.
Борейко В.Е. Экологические традиции, религиозные воззрения славянских и других народов [Книга] / В.Е. Борейко, В.Н. Грищенко ; Киев. экол.-культур. центр. – Изд. 3-е, доп. – Київ : Киевский эколого-культурный центр. – (Серия "Природоохранная пропаганда" ; вып. 27). – ISBN 966-95302-5-3
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,