Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Часопис Київського університету права [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-. – ISSN 2219-5521
902.
Часопис цивільного і кримінального судочинства [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
903.
Могилянський М.М. Честь. Вбивство [Книга] : вибране / Михайло Могилянський. – Київ : Академія, 2015. – 207, [1] с. – Сер. засн. в 2015 р. – ("In crudo" (без прикрас) > українське). – ISBN 978-966-580-460-4
904.
Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі" [Книга] : матеріали конф. : 2 листоп. 2013 / Чеська нац. рада України ; Нац. авіац. ун-т, Каф. історії та культурології НАУ. – Київ : НАУ, 2014. – 77, [2] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
905.
Волков Е.А. Численные методы [Книга] : учеб.пособие / Е.А. Волков. – Изд. 4-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. – 248, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 245-248. – Библиогр.: с. 244. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-0538-1
Рассмотрены численные методы: линейной алгебры, интегрирования, решения дифференциальных уравнений, а также основные понятия теории приближений
906.
Воробйов М.П. Човен [Книга] : поезії / Микола Воробйов. – Київ : Український письменник, 1999. – 79, [1] с. – (Сучасна українська література). – ISBN 966-579-049-8
907.
Гжицький В.З. Чорне озеро (Кара-Кол) [Книга] : роман / Володимир Гжицький ; передм. Сніжани Жигун. – Київ : Академія, 2015. – 350, [2] с. – Сер. засн. в 2015 р. – ("In crudo" (без прикрас) > українське). – ISBN 978-966-580-468-0
908.
Шкляр В. Чорний Ворон. Залишенець [Книга] : роман / Василь Шкляр. – Харків : Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2014. – 425, [3] с. – (Національний бестселер). – ISBN 978-966-14-7839-7
909.
Брэгг П.С. Чудо голодания [Книга] / Поль С. Брэгг ; пер. с англ. Б.С. Шенкмана и С.Б. Шенкмана. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета ; Раритет, 1991. – 174, [2] с. – ISBN 5-7525-0390-6
910.
Шедеври в колекціях університетської бібліотеки: західноєвропейська гравюра XV-XIX століть [Книга] = Masterieces in the University Library сollections: Western European prints of the 15th-19th centuries : каталог-альбом / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; [упоряд.: О.В. Полевщикова, М.В. Алєксєєнко, Є.В. Бережок ; відп. ред. М.О. Подрезова]. – Одеса : Астропринт, 2015. – 146, [2] с. – Текст парал. укр., англ. – (Серія: Музеї Одеського національного університету імені І.І. Мечникова = Series: Museums of the Odessa I.I. Mechnikov National University ; випуск: Музей книги). – ISBN 978-966-190-985-3
911.
Шо [Журнал] : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев : Чили, 2005-
912.
Дьомін О.Б. Шукач слов"янських скарбів В.І. Григорович [Книга] / О.Б. Дьомін, М.В. Алєксєєнко ; [наук. ред. В.О. Колесник ; відп. ред. М.О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г.В. Великодна] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка. – Одеса : ОНУ, 2015. – 480, [2] с., [12] арк. кольор. іл. – Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова 150 років. - Сер. засн. у 2010 р. - Імен. покажч.: с. 445-479. - Рез. парал. рос., англ. – Бібліогр. також в підрядк. прим. – (Серія: Розвиток науки в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова / редкол.: В.О. Іваниця, С.М. Андрієвський, Ю.Ф. Ваксман та ін. ; голов. ред.: І.М. Коваль ; випуск: Славістика). – ISBN 978-617-689-134-5
913.
Івченко М.Є. Шуми весняні. Напоєні дні [Книга] : вибране / Михайло Івченко. – Київ : Академія, 2015. – 238, [2] с. – Сер. засн. в 2015 р. – ("In crudo" (без прикрас) > українське). – ISBN 978-966-580-463-5
914.
Борейко В.Е. Экологические традиции, религиозные воззрения славянских и других народов [Книга] / В.Е. Борейко, В.Н. Грищенко ; Киев. экол.-культур. центр. – Изд. 3-е, доп. – Київ : Киевский эколого-культурный центр. – (Серия "Природоохранная пропаганда" ; вып. 27). – ISBN 966-95302-5-3
915.
Иродов И.Е. Электромагнетизм. Основные законы [Книга] : учеб. пособие для студентов вузов / И.Е. Иродов. – 6-е изд. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 319, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 317-319. – (Общая физика ) ( Серия "Технический университет"). – ISBN 978-5-94774-690-7
916.
Электроника и связь [Журнал] = Електроніка та зв"язок = Electronics and Communications : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. техн. ун-т Украины "КПИ". – Киев : НТУУ "КПИ", 1995-. – ISSN 1811-4512
917.
Электроника и связь [Журнал] = Електроніка та зв"язок = Electronics and Communications : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. техн. ун-т Украины "КПИ". – Киев : НТУУ "КПИ", 1995-. – ISSN 1811-4512
918.
Электроника и связь [Журнал] = Електроніка та зв"язок = Electronics and communications : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политех. ин-т". – Киев : НТУУ "КПИ", 1995-. – ISSN 1811-4512
919.
Электроника и связь [Журнал] = Електроніка та зв"язок = Electronics and communications : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политех. ин-т". – Киев : НТУУ "КПИ", 1995-. – ISSN 1811-4512
920.
Шаповалова О.А. Этимологический словарь русского языка [Книга] : [более 4 500 слов. статей] / О.А. Шаповалова. – Изд. 5-е. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 239, [1] с. – Авт. на обл. не указ. – (Серия "Словари"). – ISBN 978-5-222-15935-4
921.
Шабаев Ю.П. Этнополитология [Книга] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманит.-соц. спец. (020000) и спец. "Социальная антропология" (350100) / Ю.П. Шабаев, А.П. Садохин. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 319, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 180-181, в конце разд. и в подстроч. примеч. – (Cogito ergo sum. Urbi et orbi). – ISBN 5-238-00872-4
922.
Абдулатипов Р.Г. Этнополитология [Книга] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 020200 "Политология" / Р.Г. Абдулатипов. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2004. – 313, [1] с. – На обл. также: Этнос и государство ; Этнополитика государственного устройства в России ; Этнополитические конфликты: причины и пути их разрешения. – Библиогр.: с. 308-313 и в подстроч. примеч. – (Учебное пособие). – ISBN 5-94723-575-7
923.
Юридична Україна [Журнал] : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2002-
924.
Юридичний вісник [Журнал] = Юридический вестник = Law herald / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 1993-. – ISSN 1561-4999
925.
Оноприенко В.И. Юрий Александрович Билибин 1901-1952 [Книга] / В.И. Оноприенко ; отв. ред. В.И. Старостин ; [Рос. акад. наук]. – Киев : Наука ; Информационно-аналитическое агентство, 2010. – 255, [1] с. : ил. – Сер. осн. в 1959 г. - Указ. имен: с. 224-229. – Библиогр.: с. 212-223 и в подстроч. примеч. – (Серия "Научно-биографическая литература" Российской академии наук / редкол.: Н.П. Лаверов (председатель) [и др.]). – ISBN 978-617-571-005-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,