Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Теотокіс К. [Оповідання [Книга] : найкращі історії / Константінос Теотокіс ; вступ Яніса Далласа. – Афіни : Кімена, 1982. – 259 с. : портр. – Видання новогрецькою мовою
902.
Кіщак Ю.І. Організаційно-правове забезпечення реалізації права громадян на звернення у сфері агропромислового комплексу [Книга] : монографія / Ю.І. Кіщак, М.П. Міняйло. – Миколаїв : Іліон, 2008. – 264 с. – ISBN 978-966-2056-77-8
903.
Петряєва З.Ф. Організація і методика економічного аналізу [Книга] : навч. посібник [для студентів вузів] / Петряєва З.Ф., Хмеленко Г.Г. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-245-3
904.
Бурцева В.В. Орфографический словарь русского языка [Книга] : более 25 000 слов / В.В. Бурцева. – Москва : АСТ, 2008. – 640 с. – (Карманная библиотека словарей). – ISBN 978-5-17-014876-9
905.
Довжук І.В. Основи музеєзнавства [Книга] : навчальний посібник [ для студентів вузів ] / І.В. Довжук ; МОНУ ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2008. – 164с. – Світлій пам"яті В.Ф. Гайдукова (1926-2007) присвячено. – ISBN 978-966-590-709-1
906.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
907.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
908.
Лурия А.Р. Основы нейропсихологии [Книга] : учеб. пособ. для студ.ентов вузов / А.Р. Лурия. – 6-е изд., стереотип. – Москва : Академия, 2008. – 384 с. – (Классическая учебная книга ; Высшее образование). – ISBN 978-5-7695-4915-1
909.
Балыхина Т.М. Основы теории тестов и практика тестирования (в аспекте русского языка как иностранного) [Книга] : учебное пособие / Т.М. Балыхина. – 2-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык. Курсы, 2006. – 240 с. – ISBN 5-88337-125-6
910.
Мотронюк О.В. Особливості географічного поширення та еколого-ценотична диференціація видів родини Euphorbiaceae Juss. у флорі України [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.05 - ботаніка / Мотронюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
911.
Бахметьєва А.М. Особливості комунікативних функцій паблік рилейшнз в діяльності прес-служб установ освіти [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.06 - прикладні соціально-комунікаційні технології / Бахметьєва А.М. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2009
912.
Остров сокровищ [Електронний ресурс] : продолжительность 86 мин. ; жанр приключения. – Москва : RUSCICO, 2000. – 1DVD. – DVD video.-Интерактивн. меню русск., англ., франц.-Звуков. версии DOLBY DIGITAL 5.1. русск., англ...-Субтитр. версии: русск., англ....- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (RUSSIAN CINEMA COUNCIL COLLECTION ; коллекция "Экранизация" / Роберт Льис Стивенсон)
Однажды в руки смелого юноши Джима, мечтающего о романтических захватывающих приключениях, попадает старинная морская карта. Она открывает путь к кладу легендарного пирата - капитана Флинта.

Дополнительные материалы :
эпизоды из фильма "Остров сокровищ " 1937 и 1982 гг. ; хроникальные материалы о съемках фильма
фильмография
913.
Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному [Книга] / Зигмунд Фрейд ; [ перевод Я.М. Коган, М.В. Вульф ; науч. ред. перевода Л.В. Марищук ]. – Москва ; Минск : АСТ ; Харвест, 2006. – 480 с. – ISBN 5-17-036052-5
914.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
915.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень. Спецвипуск / Державне управління справами. – Київ, 2007-
916.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
917.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень. Спецвипуск / Державне управління справами. – Київ, 2007-
918.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ : ДП "НВЦ" Євроатлантикінформ", 2007-
919.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень. Спецвипуск / Державне управління справами. – Київ, 2007-
920.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ, 2007-
921.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень. Спецвипуск / Державне управління справами. – Київ : ДП "НВЦ" Євроатлантикінформ", 2007-
922.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Державне управління справами. – Київ : ДП "НВЦ" Євроатлантикінформ", 2007-
923.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
924.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
925.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / Міністерство юстиції України. – Київ : Державне підприємство "Держреєстр", 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,