Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Сучасні проблеми художньої освіти в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В. Сидоренко, І. Безгін, Г. Веселовська [та ін.]. – Київ : Музична Україна
852.
Сучасні проблеми художньої освіти в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В. Сидоренко, А. Пучков, І. Безгін та ін. – Київ : Фенікс
853.
Сучасні проблеми художньої освіти в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, Л.А. Дрофань та ін. – Київ : Фенікс. – ISSN 2309-8406
854.
Спіцина Г.О. Сучасні тенденції правового регулювання праці в Україні та країнах Європейського Союзу [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Спіцина Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016
855.
Спіцина Г.О. Сучасні тенденції правового регулювання праці в Україні та країнах Європейського Союзу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук : 12.00.05 / Спіцина Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
856.
Яроцька О.В. Сучасні чинники секуляризації: релігієзнавчий аналіз [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Яроцька Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
857.
Ковальська І.В. Сюжетно-тематичні основи та жанрові властивості музичної комедії (на прикладі репертуару Одеського академічного театру музичної комедії імені М. Водяного) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Ковальська Ірина Володимирівна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2016
858.
Плужников В.Ф. Творчество учителя из Приосколья [Книга] : искусствоведч. очерк / В. Плужников. – Белгород : В. Шаповалов, 2008. – 79, [1] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
В пр. №1709799 напис: Библиотеке имени М. Максимовича Киевского Национального университета имени Т.Г. Шевченко. С уважением (подпись) 30.12.2016 года. Киев
859.
Дем"янчук О.Н. Творчість Миколи Рославця у контексті становлення музичного модернізму [Книга] : навч.-метод. посібник / О.Н. Дем"янчук, О.І. Коменда ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2008. – 198, [2] с. : табл., ноти. – Покажчики: с. 178-189. - Термінол. слов.: с.190-198. – Бібліогр.: с. 118-129
860.
Тези V Наукової конференції "Нанорозмірні системи: будова, властивості, технології" (НАНСИС-2016) [Книга] : 1-2 груд. 2016 р. : [збірник матеріалів] / НАН України ; [редкол.: Наумовець А.Г. (голова) та ін.]. – Київ : Національна академія наук України, 2016. – 164, XIX с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-8015-1
861.
Гаджиєв В.В. Теоретико-ігровий підхід у логіці: прикладний аспект [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Гаджиєв Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
862.
Теоретична і дидактична філологія. Серія "Філологія" [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди"
  вип. 24. – 2016. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
863.
Теоретичні REвізії [Журнал] / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; відп. ред. Т.І. Гундорова. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-8518-96-6
864.
Іщенко Л.В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вихователя до формування творчої індивідуальності старших дошкільників [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Іщенко Людмила Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016
865.
Тертышник В.М. Теория доказательств [Книга] / В.М. Тертышник, С.В. Слинько. – Харьков : Арсис, 1998. – 255, [1] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 235-254. – ISBN 966-7299-07-4
866.
Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти [Книга] : монографія / [А.А. Сбруєва та ін.] ; за заг. ред. А.А. Сбруєвої ; М-во освіти і науки України, Сумськ. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 519, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр.: с. 481-519. – ISBN 978-966-698-231-8
867.
Теорія ймовірностей та математична статистика [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ : ТВ і МС, 1970-. – ISSN 0868-6904
868.
Теорія ймовірностей та математична статистика [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ : ТВ і МС, 1970-. – ISSN 0868-6904
869.
Теорія ймовірностей та математична статистика [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ : ТВіМС, 1970-. – ISSN 0868-6904
870.
Теорія ймовірностей та математична статистика [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ : ТВіМС, 1970-. – ISSN 0868-6904
871.
Теорія ймовірностей та математична статистика [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ : ТВіМС, 1970-. – ISSN 0868-6904
872.
Теорія ймовірностей та математична статистика [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ : ТВіМС, 1970-. – ISSN 0868-6904
873.
Теорія ймовірностей та математична статистика [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ : ТВіМС, 1970-. – ISSN 0868-6904
874.
Теорія ймовірностей та математична статистика [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ : ТВіМС, 1970-. – ISSN 0868-6904
875.
Теорія ймовірностей та математична статистика [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ : ТВіМС, 1970-. – ISSN 0868-6904
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,