Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Право і практика [Журнал] : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
827.
Право і практика [Журнал] : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
828.
Право і практика [Журнал] : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
829.
Право і практика [Журнал] : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
830.
Ярошевська Т.В. Право на службовий винахід [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ярошевська Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
831.
Право України [Журнал] : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
832.
Мазур Т.В. Правовий режим фонду гарантування вкладів фізичних осіб в банках [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд.юридичних наук: спец. 12.00.07-Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Мазур Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
833.
Правові та нормативні документи з видавничої справи [Книга] : тематична добірка / Державна наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [ уклад. Г.М. Плиса ]. – Вид. 8-ме, доп. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2008. – 48 с.
834.
Практический курс английского языка. 3 курс [Книга] : учебник для студ. высших учебных заведений / В.Д. Аракин, И.А. Новикова, О.В. Афанасьева, С.Н. Бронникова, Т.Г. и др. Давиденко; В.Д. Аракин, И.А. Новикова, О.В. Афанасьева, С.Н. Бронникова, Т.Г. Давиденко и др. ; под ред. В.Д. Аракина. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Владос, 2005. – 432 с., [ 4 ] л. илл. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00046-2
835.
Иовенко В.А. Практический курс перевода. Международные отношения. Испанский язык [Книга] : учебник для студентов, обучающихся по специальностям "Перевод и переводоведение" и "Международные отношения" / В.А. Иовенко. – Москва : Р. Валент, 2006. – 352с. – ISBN 5-93439-193-3
836.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 1997-
837.
Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина [Журнал] : наукове видання / Львівська лабораторія прав людини і громадянина; Ак. правових наук Укр; Н-д. ін-т держ. буд. та місц. самоврядування. – Львів : Світ, 1997-. – ISBN 966-603-529-4
838.
Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина [Журнал] : Наукове видання / Львівська лабораторія прав людини і громадянина; Ак. правових наук Укр; Н-д. ін-т держ. буд. та місц. самоврядування. – Львів : Світ, 1997-. – ISBN 966-603-528-6
839.
Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина [Журнал] : наукове видання; колективна монографія / Львівська лабораторія прав людини і громадянина; Ак. правових наук Укр; Н-д. ін-т держ. буд. та місц. самоврядування. – Львів : Світ, 1997-. – ISBN 966-603-532-4
840.
Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина [Журнал] : наукове видання / Львівська лабораторія прав людини і громадянина; Ак. правових наук Укр; Н-д. ін-т держ. буд. та місц. самоврядування. – Львів : Край, 1997-. – ISBN 966-547-139-2
841.
Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина [Журнал] : наукове видання; монографія / Львівська лабораторія прав людини і громадянина; Ак. правових наук Укр; Н-д. ін-т держ. буд. та місц. самоврядування. – Львів : Астрон, 1997-. – ISBN 966-96205-7-1
842.
Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина [Журнал] : наукове видання; монографія / Львівська лабораторія прав людини і громадянина; Ак. правових наук Укр; Н-д. ін-т держ. буд. та місц. самоврядування. – Львів : Астрон, 1997-
843.
Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина [Журнал] : наукове видання / Ак. правових наук Укр; Н-д. ін-т держ. буд. та місц. самоврядування. – Львів : Край, 1997-. – ISBN 978-966-547-271-1
844.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
845.
Праця України 2007 [Книга] : cтатистичний збірник / Державний комітет статистики України ; [ відп. за вип. Н.В. Григорович ]. – Київ, 2008. – 406с.
846.
Пределы государственного вмешательства : теоретико-правовой аспект [Книга] / О.И. Верник, А.Б. Костенко, П.В. Куфтырев, А.Д. Машков, Ю.Д. Притыка; О.И. Верник, А.Б. Костенко, П.В. Куфтырев, А.Д. Машков, Ю.Д. Притыка. – Киев : Ін Юре, 2004. – 240 с. – ISBN 966-313-124-1
847.
Богуславський О.В. Преса міжвоєнної української еміграції в Європі 1919-1939 рр.: національно-патріотична дискусія [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора наук із соціальних комунікацій. / Богуславський О.В. ; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
848.
Набоков В.В. Приглашение на казнь. Другие берега. Защита Лужина. Камера обскура. Дар [Книга] : [ романы ] / Владимир Набоков. – Москва : АСТ, 2006. – 912 с. : илл. – (Книжная полка). – ISBN 5-17-025130-0
849.
Прикладні проблеми механіки і математики [Журнал] : науковий збірник. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
850.
Прикладні проблеми механіки і математики [Журнал] : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex