Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Политический журнал [Журнал] : будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 1790-
827.
Левицький А.Е. Порівняльна граматика англійської та української мов [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.Е. Левицький. – Київ : Освіта України, 2007. – 138 с. – ISBN 978-966-8847-54-7
828.
Порівняльно-правові дослідження [Журнал] : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал
829.
Порівняльно-правові дослідження [Журнал] : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал
830.
Пиввуева Ю.В. Пособие по теории перевода (на английском материале) [Книга] / Пиввуева Ю.В., Двойнина Е.В. – Москва : Филоматис, 2004. – 304 с. – (Филология). – ISBN 5-98111-030-9
831.
Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів [Книга] : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – 116 с.
832.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
833.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
834.
Права та обов"язки студентів вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації : Збірник основних нормативних актів [Книга] : (станом на 2 квітня 2008 року) / МОНУ ; Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого ; [ уклад.: О.М. Ярошенко, Г.С. Гончарова, Ф.А. Цесарський та ін. ]. – Харків : Право, 2008. – 616 с. – ISBN 978-966-458-014-1
Включено найважливіші закони та інші нормативно-правові акти, що регулюють порядок зарахування до вищих навчальних закладів, визначають пільги на вступ до них, умови кредитування здобуття вищої освіти, порядок надання платних послуг
835.
Право и демократия [Журнал] : Сборник научных трудов. – Минск : БГУ, 1988-. – ISBN 985-485-616-Х. – ISSN 0202-6342
836.
Право і практика [Журнал] : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
837.
Право і практика [Журнал] : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
838.
Право і практика [Журнал] : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
839.
Право і практика [Журнал] : правовий журнал / ТОВ "Юридична компанія БЕСТ і Ко". – Київ, 1995-
840.
Ярошевська Т.В. Право на службовий винахід [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ярошевська Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
841.
Право України [Журнал] : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
842.
Мазур Т.В. Правовий режим фонду гарантування вкладів фізичних осіб в банках [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд.юридичних наук: спец. 12.00.07-Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Мазур Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
843.
Правові та нормативні документи з видавничої справи [Книга] : тематична добірка / Державна наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [ уклад. Г.М. Плиса ]. – Вид. 8-ме, доп. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2008. – 48 с.
844.
Практический курс английского языка. 3 курс [Книга] : учебник для студ. высших учебных заведений / В.Д. Аракин, И.А. Новикова, О.В. Афанасьева, С.Н. Бронникова, Т.Г. и др. Давиденко; В.Д. Аракин, И.А. Новикова, О.В. Афанасьева, С.Н. Бронникова, Т.Г. Давиденко и др. ; под ред. В.Д. Аракина. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Владос, 2005. – 432 с., [ 4 ] л. илл. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00046-2
845.
Иовенко В.А. Практический курс перевода. Международные отношения. Испанский язык [Книга] : учебник для студентов, обучающихся по специальностям "Перевод и переводоведение" и "Международные отношения" / В.А. Иовенко. – Москва : Р. Валент, 2006. – 352с. – ISBN 5-93439-193-3
846.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 1997-
847.
Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина [Журнал] : наукове видання / Львівська лабораторія прав людини і громадянина; Ак. правових наук Укр; Н-д. ін-т держ. буд. та місц. самоврядування. – Львів : Світ, 1997-. – ISBN 966-603-529-4
848.
Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина [Журнал] : Наукове видання / Львівська лабораторія прав людини і громадянина; Ак. правових наук Укр; Н-д. ін-т держ. буд. та місц. самоврядування. – Львів : Світ, 1997-. – ISBN 966-603-528-6
849.
Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина [Журнал] : наукове видання; колективна монографія / Львівська лабораторія прав людини і громадянина; Ак. правових наук Укр; Н-д. ін-т держ. буд. та місц. самоврядування. – Львів : Світ, 1997-. – ISBN 966-603-532-4
850.
Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина [Журнал] : наукове видання / Ак. правових наук Укр; Н-д. ін-т держ. буд. та місц. самоврядування. – Львів : Край, 1997-. – ISBN 978-966-547-271-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,