Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Правові та нормативні документи з видавничої справи [Книга] : тематична добірка / Державна наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [ уклад. Г.М. Плиса ]. – Вид. 8-ме, доп. – Київ : Книжкова палата Укpаїни, 2008. – 48 с.
852.
Практический курс английского языка. 3 курс [Книга] : учебник для студ. высших учебных заведений. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Владос, 2005. – 432 с., [ 4 ] л. илл. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00046-2
853.
Иовенко В.А. Практический курс перевода. Международные отношения. Испанский язык [Книга] : учебник для студентов, обучающихся по специальностям "Перевод и переводоведение" и "Международные отношения" / В.А. Иовенко. – Москва : Р. Валент, 2006. – 352с. – ISBN 5-93439-193-3
854.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 1997-
855.
Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина [Журнал] : наукове видання / Львівська лабораторія прав людини і громадянина; Ак. правових наук Укр; Н-д. ін-т держ. буд. та місц. самоврядування. – Львів : Світ, 1997-. – ISBN 966-603-529-4
856.
Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина [Журнал] : Наукове видання / Львівська лабораторія прав людини і громадянина; Ак. правових наук Укр; Н-д. ін-т держ. буд. та місц. самоврядування. – Львів : Світ, 1997-. – ISBN 966-603-528-6
857.
Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина [Журнал] : наукове видання; колективна монографія / Львівська лабораторія прав людини і громадянина; Ак. правових наук Укр; Н-д. ін-т держ. буд. та місц. самоврядування. – Львів : Світ, 1997-. – ISBN 966-603-532-4
858.
Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина [Журнал] : наукове видання / Ак. правових наук Укр; Н-д. ін-т держ. буд. та місц. самоврядування. – Львів : Край, 1997-. – ISBN 978-966-547-271-1
859.
Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина [Журнал] : наукове видання; монографія / Львівська лабораторія прав людини і громадянина; Ак. правових наук Укр; Н-д. ін-т держ. буд. та місц. самоврядування. – Львів : Астрон, 1997-. – ISBN 966-96205-7-1
860.
Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина [Журнал] : наукове видання; монографія / Львівська лабораторія прав людини і громадянина; Ак. правових наук Укр; Н-д. ін-т держ. буд. та місц. самоврядування. – Львів : Астрон, 1997-
861.
Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина [Журнал] : наукове видання / Львівська лабораторія прав людини і громадянина; Ак. правових наук Укр; Н-д. ін-т держ. буд. та місц. самоврядування. – Львів : Край, 1997-. – ISBN 966-547-139-2
862.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
863.
Праця України 2007 [Книга] : cтатистичний збірник / Державний комітет статистики України ; [ відп. за вип. Н.В. Григорович ]. – Київ, 2008. – 406с.
864.
Пределы государственного вмешательства : теоретико-правовой аспект [Книга] / О.И. Верник, А.Б. Костенко, П.В. Куфтырев, А.Д. Машков, Ю.Д. Притыка; О.И. Верник, А.Б. Костенко, П.В. Куфтырев, А.Д. Машков, Ю.Д. Притыка. – Киев : Ін Юре, 2004. – 240 с. – ISBN 966-313-124-1
865.
Богуславський О.В. Преса міжвоєнної української еміграції в Європі 1919-1939 рр.: національно-патріотична дискусія [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора наук із соціальних комунікацій. / Богуславський О.В. ; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
866.
Набоков В.В. Приглашение на казнь. Другие берега. Защита Лужина. Камера обскура. Дар [Книга] : [ романы ] / Владимир Набоков. – Москва : АСТ, 2006. – 912 с. : илл. – (Книжная полка). – ISBN 5-17-025130-0
867.
Прикладні проблеми механіки і математики [Журнал] : науковий збірник. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
868.
Прикладні проблеми механіки і математики [Журнал] : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. – Львів, 2003-. – ISSN 1810-3022
869.
Устинов А.В. Приложения оценок сумм Клостермана к некоторым задачам метрической и аналитической теории чисел [Автореферат] : Автореф. дисс. ... доктора физико-математических наук. Спец. 01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория чисел / Устинов А.В. ; РАН. Математический институт им. В.А. Стеклова. – Москва, 2008
870.
Анисимов О.С. Принятие решений в управленческих иерархиях [Книга] / О.С. Анисимов. – Москва, 2004. – 680 с. – (Энциклопедия управленческих знаний)
871.
Калинець І. Про декого, про дещо [Книга] : [передовсім про себе] / Ігор Калинець. – Львів : Друкарські куншти, 2007. – 148 с. – ISBN 978-966-96883-2-3
872.
Гиваргизов А.А. Про драконов и милиционеров [Книга] / Артур Гиваргизов. – Москва : Эгмонт Россия Лтд., 2006. – 128 с. : илл. – (Школа прикола). – ISBN 5-9539-1222-6
873.
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля [Журнал] = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / НАН України, Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій. – Чорнобиль, 2004-. – ISSN 1813-3584
874.
Моїсеєнко Є.В. Проблеми етнології у науковій періодиці України (кінець 20-початок 21 ст.) [Автореферат] : Автореф. дис. .... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Моїсеєнко Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
875.
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Журнал] : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми : УАБС НБУ, 1999-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,