Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Географія [Журнал]. – Вінниця. – ISBN 966-7874-09-5
  Вип. 17. – 2008. – На обкладинці рік 2009
802.
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Географія [Журнал]. – Вінниця. – ISBN 966-7874-09-5
  Вип. 18. – 2009
803.
Гладкий О.В. Наукові основи суспільно-географічних досліджень промислових агломерацій [Книга] : монографія / Олександр Гладкий ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2008. – 362 с. – ISBN 978-966-95744-5-0
804.
Наукові праці професорсько-викладацькоо складу Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов [Книга] : бібліографічний покажчик 2000-2005 рр. / Горлівський державний педагогічний ін-т іноземних мов ; Бібліотека ; [ уклад. : Н.О. Борисова, Н.О. Гриньова ]. – Горлівка : ГДПІІМ, 2008. – 104 с.
805.
Циганюк А.В. Науково-методичні основи аналізу та прогнозування структурних зрушень за основними агрегатами ВВП на стадії виробництва [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Циганюк А.В. ; Науково-дослідний економічний інститут міністерства економіки України. – Київ, 2009
806.
Жалніна І.О. Науково-методичні основи державного регулювання стратегічно важливих підприємств [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Жалніна І.О. ; Науково-дослідний економічний інститут мін-ва економіки України. – Київ, 2009
807.
Кисельова О.М. Науково-методичні основи державного управління інвестиційною діяльністю (на прикладі страхового ринку) [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Кисельова О.М. ; Науково дослідний економічний інститут мін-ва економіки України. – Київ, 2009
808.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
809.
Тягай Г.Д. Национальная идея и просветительство в Корее в начале 20 века [Книга] / Г.Д.Тягай, В.П. Пак ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Международный центр корееведения ; РАН, Институт востоковедения. – Москва : "Восточная литература" РАН, 1996. – 232 с. – (Исследования по Корее / ред. кол. : М.Н. Пак, С.В. Волков, Р.Ш. Джарылгасинова и др.). – ISBN 5-02-017917-5
810.
Національна академія наук України : проблеми розвитку та входження в європейський науковий простір [Книга] / О.С. Онищенко, Б.А. Маліцький, В.І. Онопрієнко, Л.П. Кавуненко, Т.В. та ін. Гончарова; Онищенко О.С., Маліцький Б.А., Онопрієнко В.І., Кавуненко Л.П. та ін. ; НАНУ ; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського ; за ред. О.С. Онищенко, Б.А. Маліцького. – Київ, 2007. – 680 с. – ISBN 966-7505-19-7
811.
Національна економіка України у світовому інтеграційному процесі [Книга] : матеріали 7 Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і студентів, м. Чернівці, 11 квітня 2008 року / МОНУ ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Економічний ф-т ; Студентське наукове економічне т-во ; [ наук. редактори : Нікіфоров П.О., Лопатинський Ю.М. ]. – Чернівці : Рута, 2008. – 293 с. – Присвячена 125-річчю з дня народження Й.А. Шумпетера
812.
Грабовецький В. Національно-визвольні змагання на Долинщині та Калущині в 16-18 ст. [Книга] / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський державний історико-меморіальний музей Олекси Довбуша ; [ упоряд. і автор передмови Ю. Срайчук ]. – Івано-Франківськ, 2008. – 112 с. : іл. – Присвячую героїчним селянам і міщанам Долинщини та Калущини, які боролися із окупаційною шляхтою за волю і загинули смертю героїв в 16-18 ст. – (Наукові записки Прикарпатської історичної школи)
813.
Демчук П.О. Не розгадані тайни природи [Книга] / Демчук П.О. – Київ : Позднишев, 2008. – 319 с. – ISBN 978-966-8830-30-3
814.
Гладков А. Не так давно [Книга] : пять лет с Мейерхольдом. Встречи с Пастернаком. Другие воспоминания / Александр Гладков. – Москва : Вагриус, 2006. – 624 с. – ISBN 5-9697-0287-0
815.
Мурогина Л.И. Невидимый мир. Вы болеете или ведете здоровый ритм жизни [Книга] / Любовь Мурогина. – Киев, 2008. – 136 с. – ISBN 978-966-96951-0-9
816.
Ландер И.И. Негласные войны. История специальных служб, 1919-1945 [Книга] : в 3-х томах, в 2-х кн. / И.И. Ландер. – Одесса : Друк. – ISBN 966-2907-38-6
817.
Ландер И.И. Негласные войны. История специальных служб, 1919-1945 [Книга] : в 3-х томах, в 2-х кн. / И.И. Ландер. – Одесса : Друк. – ISBN 966-2907-38-6
818.
Ландер И.И. Негласные войны. История специальных служб, 1919-1945 [Книга] : в 3-х томах, в 2-х кн. / И.И. Ландер. – Одесса : Друк. – ISBN 966-2907-30-0
819.
Кавафіс К.П. [Незавершені поезії, 1918 - 1932 [Книга] / К.П. Кавафіс ; філолог. видання та комент. Ренати Лавагніні. – Афіни : Ікарос, 1994. – 347, [2] с., 15 арк. іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-74-3
820.
Алдер Г. НЛП в действии [Книга] = NLP for managers / Гарри Алдер. – Санкт-Петербург ; Москва : Питер, 2001. – 192 с. – (Бизнес-психология). – ISBN 5-318-00406-7
821.
Колас Якуб Нова земля [Книга] : поема / Якуб Колас ; переклад з білоруської В. Стрілка. – Київ : Український письменник, 2006. – 304 с. – До 100-річчя початку творчої діяльності і 125-річчя з дня народження Якуба Коласа. – ISBN 966-579-200-8
822.
Новая и новейшая история [Журнал] / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
823.
Новейший орфографический словарь русского языка [Книга] : 120 000 слов / [ сост. Е. Куренкова ]. – 3-е изд. – Москва : ДОМ. 21 век; РИПОЛ КЛАССИК, 2008. – 380с. – (Библиотека энциклопедических словарей). – ISBN 978-5-91213-017-5
824.
Новейший философский словарь. Постмодернизм [Книга]. – Минск : Современный литератор, 2007. – 816с. – ISBN 978-985-14-1332-0
825.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex