Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Книжная летопись. Указатель серий [Журнал] : в 3-х частях / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл. – ISSN 0869-5989
627.
Лабынцев Ю.А. Книжное наследие Острожской академии в культуре Москвы и России [Брошура] / Юрий Лабынцев, Лариса Щавинская ; Департамент культуры г. Москвы ; Управление культуры Центрального административного округа г. Москвы ; Государственное учреждение культуры г. Москвы "Библиотека украинской литературы". – Москва, 2008. – 48 с.
628.
Книжовни паметници в Университетската библиотека "Св. Климент Охридски" 16 - 20 в. [Книга] = Rare and valuable editions in the Sofia university library "St. Kliment Ohridski" 16-th - 20-th c. / съст. Анна Ангелова. – София : Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2008. – 240 c. : ил. – ISBN 978-954-07-2454-6
629.
Кодекси України [Журнал] / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
630.
Карагацис М. [Кодзамбасис з Кастропірга [Книга] : роман / М. Карагацис. – 8-е вид. – Афіни : Естія, 1995. – 237 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 2]). – ISBN 960-05-0206-4
631.
Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації [Книга] : монографія / Ярошенко О.М., Гончарова Г.С., Сільченко С.О., Цесарський Ф.А., Яковлєва Г.О. ; МОНУ ; Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого ; за ред. О.М. Ярошенка. – Харків : Право, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-458-100-1
632.
Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) с практическими разъяснениями и постатейными материалами. Действующая редакция 2008 г. [Книга] / авт. комментариев и сост. А.Б. Борисов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Книжный мир, 2008. – 960с. – ISBN 978-5-8041-0297-6
633.
Іванюк В.А. Комп"ютерне моделювання динамічних об"єктів на основі ланцюгово-дробової апроксимації складних передаточних функцій [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Іванюк В.А. ; Черкаський держ. технологічний університет. – Черкаси, 2009
634.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
635.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
636.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
637.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
638.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
639.
Конкуренція [Журнал] : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2002-
640.
Конспект лекцій з дисципліни "Фінансовий менеджмент" [Книга] : для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси" заочної форми навчання / МОНУ ; Сумський державний ун-т ; [ уклад. : Л.С. Захаркіна, О.О. Захаркін, М.Ю. Абрамчук ]. – Суми : СумДУ, 2008. – 118 с.
641.
Конспект лекцій з курсу "Менеджмент персоналу" [Книга] : для студентів спеціальності 8.050108 "Маркетинг" всіх форм навчання / МОНУ ; Сумський державний ун-т ; [ уклад. : О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян, О.О. Дегтяренко ]. – Суми : СумДУ, 2008. – 176 с.
642.
Конспект лекцій з курсу "Міжнародний менеджмент" [Книга] : для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 6.050100 "Маркетинг" усіх форм навчання / МОНУ ; Сумський державний ун-т ; [ уклад. : О.М. Суміна, О.В. Черняков ]. – Суми : СумДУ, 2008. – 107 с.
643.
Конституційне право України. Академічний курс [Книга] : підручник для вищих навч. закладів : у 2-х томах / НАНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Київський університет права ; за заг. ред. Ю.С. Шемшученка. – Київ : Юридична думка. – ISBN 978-966-8602-54-2
644.
Кресін О.В. Конституція об"єднаної Європи [Книга] / О.В. Кресін; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; за ред. Ю.С. Шемшученка. – Київ : Юридична думка, 2005. – 116 с. – ISBN 966-8602-21-8
645.
Бєлоусова Н.Б. Концепт національної безпеки в політичній культурі суспільства [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Бєлоусова Н.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009
646.
Андрющенко І.О. Концептуалізація етнічної традиції (на матеріалі культури кримських болгар) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Андрющенко І.О. ; Таврійський національний ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2009
647.
Вільчинська Т.П. Концептуалізація сакрального в українській поетичній мові 17-18 ст. [Книга] : монографія / Т.П. Вільчинська. – Тернопіль : Джура, 2008. – 424 с. – ISBN 978-966-185-003-2
648.
Концептуальні засади управління підприємством як економічною системою [Книга] : монографія / В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, С.К. Потьомкін, О.М. Тімонін, М.В. та ін. Бормотова; [ Коюда В.О., Лепейко Т.І., Потьомкін С.К. та ін. ; [ за заг. ред. В.О. Коюди ]. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 415 с. – ISBN 978-966-676-227-9
649.
Віннічук А.П. Концепція героїчного минулого України та способи її художнього втілення в романній прозі другої половини 20 століття ( М.Сиротюк, В. Кулаковський, М. Глухенький) [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Віннічук А.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
650.
Никитина М.И. Корейская поэзия 16-19 вв. в жанре сиджо [Книга] : (семантическая структура жанра. Образ. Пространство. Время) / М.И. Никитина ; Центр "Петербургское Востоковедение". – Санкт-Петербург : Центр "Петербургское Востоковедение", 1994. – 312 с. – (Orientalia). – ISBN 5-85803-012-2
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,