Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Кудренко В.А. Синтез олигомерных фотопроводников на основе фенантрена и нафталина [Дисертація] : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Кудренко В.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
777.
Клюшин В.В. Синтез, исследование и физиологическая активность соединений, содержащих 3,4,5 - триметоксифенильную группу [Дисертація] : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Клюшин В.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985
778.
Пищуліна О.М. Системні вади ринку праці України та пріоритети його реформування [Книга] : аналіт. доповідь / Пищуліна О.М., Коваль О.П., Кочемировська О.О. ; [за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2010. – 72 с. – ISBN 978-966-554-114-1
779.
Руссєв А.В. Скінченні підргупи і спряженість у групах скінченних автоматів [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Руссєв А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
780.
Славяноведение [Журнал] / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
781.
Пітерс Дж.Д. Слова на вітрі [Книга] = Speaking into the air : історія ідеї комунікації / Джон Дарем Пітерс ; пер. з англ. А. Іщенка. – Київ : КМ Академія, 2004. – 305 с. – Паралел. титул. аркуш англ. мовою. – ISBN 966-518-250-1
782.
Лисенко І.М. Словник українських приватних бібліотек [Книга] / Іван Лисенко. – Київ : Рада, 2009. – 216 с. – ISBN 978-966-7087-84-5
783.
Киридон А.М. Словник-довідник. Міжнародні відносини. Країнознавство [Книга] / А.М. Киридон, В.О. Мартинюк, С.С. Троян. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 4(88)). – ISBN 978-617-00-0879-4
784.
Киридон А.М. Словник-довідник. Міжнародні відносини. Країнознавство [Книга] / А.М. Киридон, В.О. Мартинюк, С.С. Троян. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 5(89)). – ISBN 978-617-00-0921-0
785.
Слово і час [Журнал] : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
786.
Босенко А. Случайная свобода искусства [Книга] / Алексей Босенко ; Ин-т проблем совр. искусства Акад. искусств Укр. – Киев : Химджест, 2009. – 584 с. – ISBN 978-966-8537-68-4
787.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
788.
Бокс Э. Смерть в пятой позиции [Книга] / Эдгар Бокс. – Гомель : СИГМА, 1992. – 323 с. – Содерж.: В пасти акулы / К. Браун. Черная вендетта / М. Гатсден. – (Зарубежный детектив ; № 8). – ISBN 5-87974-070-6
Содерж.: В пасти акулы / К. Браун. Черная вендетта / М. Гатсден
789.
Карнацевич В.Л. События, изменившие мир [Книга] / Карнацевич В.Л. ; [Междунар. фонд "Единый мир"]. – Харьков : Фолио, 2011. – 316, [3] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-03-5261-2
790.
Современная библиотека [Журнал] : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информационный центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Издательский центр "Литера-Пресс". – Москва, 2008-. – ISSN 2072-3849
791.
Современные наукоёмкие технологии [Журнал] / Академия Естествознания. – Москва, 2003-. – ISSN 1812-7320
792.
Современные проблемы науки и образования [Журнал] / ИД "Академия естествознания"; Гос. обр. учреждение высш. проф. обр. "Кубанский гос. мед. ун. Федерального агентства по здравоохранению и соц. развитию". – Москва, 2005-. – ISSN 1817-6321
793.
Софійські читання [Книга] : матеріали V міжнародної науково-практичної конференції "Духовний потенціал та історичний контекст християнського мистецтва", (м. Київ, 28-29 травня 2009 р.) / Нац. заповідник "Софія Київська" ; [редкол.: М.Г. Жулинський та ін.]. – Київ : Горобець, 2010. – 498, [1] с. : іл. – Текст укр., рос. — Присвяч. 75-річчю Нац. заповідника "Софія Київська". – Бібліогр. в кінці ст. – (Бібліотека "Софії Київської"). – ISBN 978-966-2377-15-6
794.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 2. Экономика [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 1. – 2011. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
795.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 6. Языкознание [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 2. – 2011
796.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 6. Языкознание [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 1. – 2011
797.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 7. Литературоведение [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 1. – 2011. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
798.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11. Социология [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 2. – 2011. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
799.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11. Социология [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 1. – 2011. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
800.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex