Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Козлова Т.О. Принцип іконічності та його реалізація в лексиці індоєвропейської прамови [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Козлова Тетяна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2017
52.
Рой А.Т. Проблема збереження культурної спадщини Латинської Америки у міжнародній співпраці країн регіону [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Рой Аріна Тимурівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
53.
Плющ Б.О. Прямий та непрямий переклад української художньої прози англійською, німецькою, іспанською та російською мовами [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Плющ Богдана Олесівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
54.
Трохлюк О.П. Реалізація засади забезпечення доведення винуватості в кримінальному процесі України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Трохлюк Олександр Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
55.
Чумаченко В.А. Розгалужені водорозчинні полімери для створення металовмісних наносистем [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Чумаченко Василь Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
56.
Галамага О.В. Сакральний латинськомовний текст доби античності: генологічні, вербально-сугестивні та прагмакомунікативні виміри [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Галамага Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2017
57.
Олешко Ю.Л. Староукраїнська проповідь XVII ст. у комунікативно-когнітивному вимірі [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Олешко Юлія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016
58.
Захарчук О.І. Суспільно-історичні форми рабства : зміст та особливості прояву [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Захарчук Ольга Ігнатівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
59.
Бака В.О. Суспільно-політичні зміни в Чехословаччині та її розпад (грудень 1989-1992 р.р.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Бака Віталій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т. – Київ, 2016
60.
Консевич О.М. Тема України у польських громадсько-політичних тижневиках "Polityka", "Newsweek Polska", "Wprost" [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Консевич Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017
61.
Кучер Т.М. Теорія доведення у цивілістичному процесі [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Кучер Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
62.
Бабанська О.В. Транскордонне співробітництво України з країнами-членами ЄС за умов економічної асоціації [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Бабанська Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017
63.
Андріяш М.М. Трансформація податкових систем східноєвропейських країн в умовах асоціації з ЄС (на прикладі України, Грузії та Молдови) [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Андріяш Микола Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
64.
Янковська Ж.О. Фольклоризм української літературної прози доби романтизму [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.07, 10.01.01 / Янковська Жанна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2017
65.
Грищенко І.В. Фольклорні когнітивні патерни : міжетнічний полілог у народній прозі України [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.07 / Грищенко Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
66.
Ібрагім Муслім Фрактальні властивості випадкових величин з незалежними Q* - символами та їх застосування [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Ібрагім Муслім Х. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2017
67.
Герасимчук Н.В. Функції міжнародних інституцій у підвищенні ефективності міжнародно-правового регулювання [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Герасимчук Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
68.
Рапопорт Ю.Г. Хвильові процеси в шаруватих нелінійних і активних метаматеріалах, гіротропних і плазмових середовищах [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Рапопорт Юрій Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
69.
Шелестова Ю.О. Художня рецепція сміхової культури у творчості Павла Глазового [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Шелестова Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,