Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Стецюк Х.П. Конституційно-правове регулювання офіційної назви держави: європейський та вітчизняний досвід [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Стецюк Христина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
27.
Дем"янчук І.П. Конструктивно-географічні засади медико-географічних досліджень Тернопільської області [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Дем"янчук Ілона Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
28.
Гречкосій Р.М. Концепт самореалізації особистості в філософських вченнях Ф. Ніцше та Е. Фромма [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Гречкосій Руслан Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
29.
Кириченко Ю.Т. Концепції українського етногенезу та націогенезу в етнологічній науці другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Кириченко Юлія Тарасівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
30.
Гримська М.І. Крайні праві політичні партії в країнах Європи : ідеологічний та електоральний виміри [Дисертація] : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Гримська Марта Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
31.
Шаповал О.В. Криміналістичне забезпечення розслідування економічних злочинів [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шаповал Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
32.
Милик О.В. Лінгвальні засоби репрезентації концепту здоров"я в латинській мові [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Милик Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016
33.
Коновальчук С.А. Методика інтегрованого навчання професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів [Дисертація] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Коновальчук Світлана Андріївна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017
34.
Гаврилюк А.М. Механізми формування імунозалежного непліддя в осіб чоловічої статі з органоспецифічними та системними аутоімунними хворобами [Дисертація] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.09 / Гаврилюк Анна Мирославівна ; М-во охорони здоров"я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Київ, 2017
35.
Цирюк Олена Іванівна Механізми функціонування секреторного апарату шлунка в умовах тривалої гіпергастринемії [Дисертація] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.11 / Цирюк Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
36.
Кирилюк О.В. Міжнародно-правове забезпечення розвитку глобального інформаційного суспільства [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кирилюк Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
37.
Грачова В.В. Міжнародно-правове регулювання боротьби з тероризмом на універсальному рівні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Грачова Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі, Київ. нац. торговельно-економ. ун-т. – Київ, 2016
38.
Семашко Т.Ф. Мовна стереотипізація сенсорного сприйняття в українській лінгвокультурі [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Семашко Тетяна Федорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2017
39.
Джус О.І. Морфо-функціональна характеристика культур трансформованих клітин при дії модуляторів ферментативної активності [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Джус Олена Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
40.
Звонко Г.О. Об"єктивація концепту перетворення в українській мові [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Звонко Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
41.
Король Ю.Ю. Обмежені розв"язки та інтегральні многовиди диференціальних рівнянь з виродженнями [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Король Юрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2017
42.
Охріменко В.О. Ономатопеїчна лексика сучасної корейської мови: структурно-семантичний та функціональний аспекти [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Охріменко Віталій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2017
43.
Данилевская А.С. Отражение первичного локуса диалектоносителей во фразеологической картине мира (на материале русских говоров Приамурья) [Дисертація] : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Данилевская Анна Сергеевна ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Ин-т филологии. – Киев, 2016
44.
Нікітюк О.М. Охорона та захист права спільної власності подружжя у цивілістичному процесі [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Нікітюк Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
45.
Будаш Г.В. Оцінка морфофункціональних характеристик плюрипотентних стовбурових клітин та їх диференціювання у напрямку кардіоміоцитів в культурі клітин in vitro [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Будаш Галина Володимирівна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ, 2016
46.
Омельчук І.В. Плюралістичний підхід у філософії та методології наукового пізнання [Дисертація] : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.09 / Омельчук Ігор Вікторович ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017
47.
Ковальчук Л.А. Поетика весільного фольклору Західного Полісся (Регіональна специфіка) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Ковальчук Лілія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т. – Луцьк, 2017
48.
Кравченко Е.О. Поетика зв"язків і відношень імені - тексту - поетонімосфери [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Кравченко Елла Олександрівна ; М-во освіти і науки України, М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2017
49.
Журавльова Л.В. Політика США щодо комерціалізації космічної діяльності (1989 – 2012 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / Журавльова Людмила Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2017

50.
Козачук Н.О. Правові механізми протидії зловживанням правами на патенти, які необхідні для приватних стандартів [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Козачук Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,