Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Коровченко О.Б. Моделі і методи аналізу та верифікації телекомунікаційних протоколів на основі Е-мереж та формальних граматик [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Коровченко О.Б. : М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
52.
Мусійчук І.М. Нерезиденти як суб"єкти податкових правовідносин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Мусійчук І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
53.
Іщенко В.О. Нові ліві як суспільний рух у суспільстві, що трансформується: на прикладі України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Іщенко В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
54.
Бауман К.Е. О квадратно-линейном отношении правильных кривых Пеано [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Бауман К.Е. ; Математический ин-т им. В.А. Стеклова ; РАН. – Москва, 2011
55.
Сазанович Л.В. Образна стереотипізація як модель організації фольклорного тексту (на матеріалі американської англомовної фольклорної балади) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Сазанович Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
56.
Вороніна К.Ю. Особливості легітимації політичного режиму в умовах демократичного транзиту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Вороніна К.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
57.
Шевченко М.І. Особливості традиційної побутової культури українців (друга половина XIX - початок XX століття) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Шевченко М.І. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011
58.
Кравчинський Р.Л. Оцінка гідрохімічного режиму та якості поверхневих вод басейну р. Інгулець [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.07 / Кравчинський Р.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011
59.
Усольцева О.С. Оцінювання в моделях з цензурованими даними та похибками вимірювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Усольцева О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
60.
Стащук Б.В. Оцінювання та моделювання станів квантових систем в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Стащук Б.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
61.
Бойчук В.В. Первісний синкретизм в генезі стародавніх культур Північного Причорномор"я [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Бойчук В.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кримський ун-т культури, мистецтв і туризму. – Сімферополь, 2011
62.
Наслєднікова М.А. Підвищення екологічної безпеки на об"єктах переробки і зберігання нафти та нафтопродуктів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Наслєднікова М.А. ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011
63.
Сорокін О.Ю. Підвищення ефективності використання радіосигналів з розширеним спектром в системах передачі даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Сорокін О.Ю. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2011
64.
Саміла А.П. Покращення шумових та сигнальних характеристик автодинного спектрометра ядерного квадрупольного резонансу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Саміла А.П. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011
65.
Багінський А.В. Політична символіка як засіб демократичної консолідації суспільства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Багінський А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
66.
Рожко М.Д. Прогноз вертикальних зрушень земної поверхні при збільшенні глибини розробки вугільних пластів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.01 / Рожко М.Д. ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2011
67.
Тищенко-Тишковець Публічна дипломатія у системі зовнішньої політики [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Тищенко-Тишковець О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
68.
Гуманенко О.О. Рецензування як чинник наукової комунікації: соціокультурні та видавничі аспекти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Гуманенко О.О. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
69.
Савчин Н.Б. Рецепція російської літератури у творчості Григора Тютюнника [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Савчин Н.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2011
70.
Моцовкіна О.В. Розвиток конфесійних навчальних закладів Криму в XIX - першій половині XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Моцовкіна О.В. ; Держ. закл. "Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2011
71.
Шевчук О.В. Розвиток споживчого ринку в трансформаційній економіці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Шевчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
72.
Бістрова М.О. Розповсюдження звукових імпульсів у хвилеводах, заповнених ідеальною рідиною [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05 / Бістрова М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
73.
Фалалєєва Т.М. Роль глутамату та пролінвмісних ди- та трипептидів у регуляції морфо-функціонального стану шлунка [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Фалалєєва Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
74.
Зайцев Є.О. Самокоректуючі електричні перетворювачі для лазерних вимірювачів переміщень і вібрацій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.05 / Зайцев Є.О. ; НАНУ, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2011
75.
Козачук М.О. Свобода підприємницької діяльності та її обмеження в законодавстві України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Козачук М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,