Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Буаклін Мохамед Алі Синтез робастної електромеханічної системи із розподіленими параметрами механічної частини об"єкту регулювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Буаклін Мохамед Алі ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехнічний ін-т". – Харків, 2011
77.
Клименко М.В. Спектральні оптичні характеристики InGaN/GaN напівпровідникових гетероструктур з квантовими ямами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Клименко М.В. ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011
78.
Гнатюк В.В. Стан екосистем рекреаційної зони національного природного парку "Подільські Товтри" за умов антропогенного навантаження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.16 / Гнатюк В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
79.
Когатько Ю.Л. Суспільно-географічне дослідження релігійної діяльності та сакральних просторів Чернігівської області [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Когатько Ю.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011
80.
Редько Т.В. Суспільно-географічний вимір сприйняття туристичної привабливості регіонів України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Редько Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
81.
Кебкал К.Г. Теоретичне обгрунтування і практична реалізація засобів цифрового зв"язку для гідроакустичних середовищ з характеристиками підвищеної складності [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.08 / Кебкал К.Г. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехнічний ін-т". – Київ, 2011
82.
Рєзнікова В.В. Теоретичні проблеми регулювання посередництва у сфері господарювання України [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Рєзнікова В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
83.
Сировець С.Ю. Територіальна організація рекреаційно-туристичної діяльності в столичному суспільно-географічному районі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Сировець С.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
84.
Козуб С.М. Технологія вилучення сполук кадмію із відходів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Козуб С.М. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехнічний ін-т". – Харків, 2011
85.
Купрін О.В. Технологія енергонасичених емульсійних систем на основі амоній нітрату [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Купрін О.В. ; Держ. вищий навч. закл. "Український держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2011
86.
Рогожніков О.І. Удосконалення методів оптимального прийому багатопозиційних сигналів OFDM на базі автокореляційної обробки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Рогожніков О.І. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2011
87.
Юрич А.Р. Удосконалення методів проектування та технології використання неорієнтованих компоновок низу бурильної колони [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.06 / Юрич А.Р. ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2011
88.
Данюк Л.В. Управління нотаріатом в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Данюк Л.В. ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ, 2011
89.
Марковський П.Є. Фізико-технологічні основи формування високоміцних структурних станів у титанових сплавах термічною обробкою в суттєво нерівноважних умовах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.16.01 / Марковський П.Є. ; НАНУ ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011
90.
Войтешенко І.С. Фізичні чинники спіральності 2" - дезоксирибополінуклеотидів: квантово-механічне моделювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Войтешенко І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
91.
Михайлова І.І. Філософський антропологізм в контексті ренесансного неоплатонізму XV століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Михайлова І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
92.
Ігнатюк А.О. Фінансове посередництво як чинник суспільного добробуту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.01 / Ігнатюк А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
93.
Мєдвєдкова Н.С. Фіскальний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Мєдвєдкова Н.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
94.
Ізідінов А.С. Формалізація і моделювання процесів моніторингу трафіку в корпоративних мережах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Ізідінов А.С. ; Севастопольський нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2011
95.
Чорній В.Я. Формування готовності до професійного спілкування майбутніх фахівців банківської справи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чорній В.Я. ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011
96.
Крапивко Г.І. Фотоелектричні перетворювачі сонячної енергії на основі кремнію рослинного походження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Крапивко Г.І. ; НАНУ, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2011
97.
Ликова Н.М. Фрески середньовічної Тавріки як феномен християнської культури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Ликова Н.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2011
98.
Сергієнко А.А. Церковні реформи в Російській імперії другої половини XIX ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Сергієнко А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
99.
Постников В.Д. Электроупругие поля и эффективность электромеханического преобразования энергии в пьезоэлектрических генераторах ударного действия [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Постников В.Д. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,