Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Синявський І.І. Оптична фур"є-спектрометрія малих газових складових земної атмосфери [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.11.07 - оптичні прилади та системи / Синявський І.І. ; Мін-во освіти і науки України. Національний технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009
52.
Стрільчук Г.М. Оптичні властивості напівпровідникових та металічних наночастинок у полімерних матрицях [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків / Стрільчук Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
53.
Черняк С.Г. Організаційно-педагогічні засади діяльності Київського імператорського університету св. Володимира ( 1833-1863 рр. ) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки / Черняк С.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008
54.
Безпала О.В. Особливості розвитку ринку праці столичного суспільно-географічного району [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Безпала О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
55.
Марченко А.М. Паризький текст у прозі письменників молодшого покоління російської еміграції першої хвилі [Автореферат] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.01.02 - Російська література / Марченко Анастасія Михайлівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2009
56.
Акименко А.М. Періодичні розв"язкі сингулярно збуреної виродженої системи диференціальних рівнянь [Автореферат] : Автореферат дис.фізико-математичних наук: спец. 01.01.02-Диференціальні рівняння / Акименко А.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
57.
Бондарчук А.С. Підвищення енергоефективності Об"єднаної енергосистеми України коригуванням сезонного відліку часу [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд.технічних наук: спец. 05.14.01-Енергетичні системи та комплекси / Бондарчук А.С. ; Нац.технічний ун-т України"Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2009
58.
Пода Д.В. Подвійний бета-розпад ізотопів 64.70 Zn ТА 180,186 W [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз. - мат. наук. Спец. 01.04.16 - фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій / Пода Д.В.; НАНУ. Ін-т ядерних досліджень. – Київ, 2009
59.
Яцук Ю.В. Покращання метрологічних характеристик цифрових перетворювачів температури в робочих умовах експлуатації [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.технічних наук: спец. 05.11.04-Прилади та методи вимірювання теплових величин / Яцук Ю.В.; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т"Львівська політехніка". – Львів, 2008
60.
Ярошевська Т.В. Право на службовий винахід [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ярошевська Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
61.
Мазур Т.В. Правовий режим фонду гарантування вкладів фізичних осіб в банках [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд.юридичних наук: спец. 12.00.07-Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Мазур Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
62.
Богуславський О.В. Преса міжвоєнної української еміграції в Європі 1919-1939 рр.: національно-патріотична дискусія [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора наук із соціальних комунікацій. / Богуславський О.В. ; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
63.
Устинов А.В. Приложения оценок сумм Клостермана к некоторым задачам метрической и аналитической теории чисел [Автореферат] : Автореф. дисс. ... доктора физико-математических наук. Спец. 01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория чисел / Устинов А.В. ; РАН. Математический институт им. В.А. Стеклова. – Москва, 2008
64.
Моїсеєнко Є.В. Проблеми етнології у науковій періодиці України (кінець 20-початок 21 ст.) [Автореферат] : Автореф. дис. .... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Моїсеєнко Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
65.
Ярмоліцька Н.В. Проблеми історії філософії у філософській спадщині О.О. Козлова [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.філософських наук:спец. 09.00.05-Історія філософії / Ярмоліцька Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2008
66.
Садівничий В.О. Публіцистично-художня діяльність Миколи Данька в контексті національного інформаційного простору 60 - 80-х років 20 століття [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.04-Теорія та історія журналістики / Садівничий В.О. ; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
67.
Петриченко С.В. Регулювання динамічних параметрів електричних розрядів в електротехнічних системах іскрової обробки неоднорідних провідних середовищ [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.00.03 - електротехнічні комплекси та системи / Петриченко С.В. ; НАНУ. Ін-т електродинаміки. – Київ, 2009
68.
Гура Н.О. Розвиток системи обліку в житлово-комунальному господарстві [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Гура Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
69.
Сидор О.А. Розробка радіаційно-стійких фотодіодів на основі шаруватих структур селенідів індію та галію [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.27.01 - твердотільна електроніка / Сидор О.А. ; Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2009
70.
Гапоненко В.А. Свобода як чинник функціонування демократичної політики системи [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд. політичних наук: 23.00.02-Політичні інститути та процеси / Гапоненко В.А.; КНУТШ. – Київ, 2008
71.
Олещук П.М. Символічні форми легітимації політичних режимів [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.політичних наук: спец.23.00.01-Теорія та історія політичної науки / Олещук П.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
72.
Бабарик А.А. Синтез та властивості складних фосфатів на основі ніобію та танталу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Бабарик А.А.; КНУТШ. – Київ, 2008
73.
Кучер Ю.А. Становлення і реформування середньої і вищої освіти Ірландії [Автореферат] : Автореферат дис. ... какнд. пед.наук: спец. 13.00.01-"Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Кучер Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2008
74.
Давидченко Т.С. Структурно-функціональні особливості преси для дітей періоду незалежності України [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.01-Теорія та історія соціальних комунікацій / Давидченко Т.С. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
75.
Скленар І.М. Сучасна релігійна преса України: типологія, характеристика, домінанти [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій: 27.00.04- Теорія та історія журналістики / Скленар І.М.; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,