Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Шоріна А.Ю. Авторське телебачення: жанрові форми та різновиди [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій : спец. 27.00.04-Теорія та історія журналістики / Шоріна А.Ю.; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
2.
Розлач З.В. Аналіз вертикальних руслових деформацій річок басейну Верхнього та Середнього Дністра [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.географічних наук:11.00.07-Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Розлач З.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
3.
Палієнко М.Г. Архівні центри української еміграції в Європі у 1920-х - 1940-х рр. ( створення, функціонування, доля документальних колекцій ) [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра істор. наук : 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Палієнко Марина Геннадієвна ; КНУТШ. – Київ, 2009
4.
Таран В.М. Безпековий вимір індійсько-китайських відносин у постбіполярний період [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.політичних наук: спец. 23.00.04-Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Таран В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
5.
Білозор Д.В. Ваххабізм: релігійно-політична сутність та історичні трансформації [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Білозор Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
6.
Саєнко С.Ю. Геометричне моделювання рефлекторів теплотехнічних установок [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд.технічних наук: спец.05.01.01-Прикладна геометрія, інженерна графіка / Саєнко С.Ю. ; М-во аграрної політики України ; Таврійський держ.агротехнологічний ун-т. – Мелітополь, 2009
7.
Мисюра М.І. Геометричне моделювання усамітнених хвиль методом псевдосфер [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд. технічних наук: спец.05.01.01-Прикладна геометрія, інженерна графіка / Мисюра М.І.; М-во аграрної політики України ; Таврійський держ.агротехнологічний ун-т. – Мелітополь, 2008
8.
Савченко Г.Ю. Гідродинамічні характеристики пристінних суперкавітаційних течій [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд.технічних наук: спец. 01.02.05-Механіка рідин,газу та плазми / Савченко Г.Ю.; Нац.академія наук України; Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2008
9.
Завітневич Н.Г. Гуманітарний чинник в українсько-польських міждержавних відносинах [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Завітневич Н.Г.; КНУТШ. Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009
10.
Рибалочка А.В. Дворівневі способи запису інформації для бістабільних холестеричних рідкокристалічних дисплеїв [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.20 - оптоелектронні системи / Рибалочка А.В. ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лошкарєва НАНУ. – Київ, 2009
11.
Можаровський А.Г. Дискретні стабілізатори напруги змінного струму з двотрансформаторними виконавчими структурами [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.09.12 - напівпровідникові перетворювачі електроенергії / Можаровський А.Г.; Мажаровський А.Г.; НАНУ. Ін-т електродинаміки. – Київ, 2009
12.
Гринишина М.О. Дискурс реалізму в українській театральній культурі кінця 19 - початку 20 століття [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - Теорія та історія культури / Гринишина М.О. ; Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2009
13.
Стріхар О.І. Дитяча хорова культура в контексті українського півчого мистецтва 17-18ст. [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.мистецтвознавства: спец. 26.00.01-Теорія та історія культури(мистецтвознавство) / Стріхар О.І.; М-во культури і туризму України ; Львівська нац. муз. академія ім.М.В. Лисенко. – Львів, 2009
14.
Паладюк В.В. Дослідження моделей процесів обслуговування викликів у мережах стільникового зв"язку [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Паладюк В.В. ; Мін-во промислової політики України. Державна науково-виробнича корпорація " Київський інститут автоматики". – Київ, 2009
15.
Супруновська Н.І. Енергетичні процеси в колах заряду і розряду конденсаторів електроімпульсних установок [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.09.05 - теоретична електротехніка / Супруновська Н.І. ; НАНУ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2009
16.
Шаповалова О.І. Європейська політика Франції за президентства Жака Ширака [Автореферат] : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Шаповалова О.І. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009
17.
Ширченко Я.І. Журналістська етика: проблеми і концепції (світовий та вітчизняний досвід) [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.01-Теорія та історія соціальних комунікацій / Ширченко Я.І. ; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
18.
Плотніков В.В. Застосування електроімпульсного впливу для поліпшення якісно-кількісних показників магнітної сепарації [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.15.08-Збагачення корисних копалин / Плотніков В.В.; М-во освіти і науки України ; Криворізький технічний ун-т. – Кривий Ріг, 2008
19.
Крикун Ю.С. Звичаєве право українців у наукових дослідженнях 1920-х - на початку 1930-х років [Автореферат] : Автореферат дис. ...канд.істор. наук 07.00.05-Етнологія / Крикун Ю.С.КНУТШ. – Київ, 2009
20.
Єнько Є.Ю. Зовнішні аспекти енергетичної політики України [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.політичних наук: 23.00.04-Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Єнько Єлизавета Юріївна ; КНУТШ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009
21.
Заблоцька Р.О. Інституційне регулювання міжнародної торгівлі послугами [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Заблоцька Р.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
22.
Теслюк В.М. Інформаційні технології аналізу та синтезу мікроелектромеханічних систем [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Теслюк В.М. ; Мін-во освіти і науки України.Національний ун-т " Львівська політехніка". – Львів, 2009
23.
Палієнко С.В. Історико-культурний поділ пізнього палеоліту Східної Європи в радянському та пострадянському палеолітознавсві [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Палієнко С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
24.
Безугла Л.Р. Когнітивно-прагматичні характеристики імпліцитних смислів у німецькомовному дискурсі [Автореферат] : Автореферат дис. ... д-ра філологічних наук: спец. 10.02.04-Германські мови / Безугла Л.Р.; КНУТШ. – Київ, 2009
25.
Домащенко Л.М. Концепції чорноморської орієнтації України у вітчизняній політичній думці першої половини 20 століття [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.політичних наук : спец.23.00.01-Теорія та історія політичної думки / Домащенко Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex