Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Приказюк О.В. Прибуток у формуванні фінансової безпеки аграрного підприємництва [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Приказюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
52.
Андрійчук О.В. Процесуальні строки у цивільному процесі України [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03- цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Андрійчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
53.
Безніщенко А.О. Прямий синтез, будова та властивості діамінних гетерометалічних Mn/M (M=Cu, Co) комплексів [Дисертація] : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Безніщенко А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
54.
Лященко А.В. Реклама як соціокультурне явище в системі масової комунікації [Дисертація] : Дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.06 / Лященко А.В.; Мін-во науки і освіти України. Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008
55.
Кобус О.С. Релаксація фотопроцесів в плівках органічних напівпровідників, сенсибілізованих фулеренами [Дисертація] : Дис. ... канд. фіз-мат. наук. Спец. 01.04.07 - Фізика твердого тіла / Кобус О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008
56.
Байдарова О.О. Рефлексивне забезпечення соціального втручання в соціальній роботі [Дисертація] : Дис. ... канд. психологічних наук. Спец. 19.00.05 - соціальна психологія ; психологія соціальної роботи / Байдарова О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
57.
Гура Н.О. Розвиток системи обліку в житлово-комунальному господарстві [Дисертація] : Дис. ... доктора економічних наук Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Гура Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
58.
Кравченко О.О. Роль Ca 2+ - залежної месенджерної системи в розвитку коліт-асоційованого концерогенезу [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Кравченко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
59.
Демченко О.М. Роль тиреоїдних гормонів в реалізації фізіологічних механізмів вроджених та набутих форм поведінки у щурів різного віку [Дисертація] : Дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Демченко О.М. ; Дніпропетровська державна медична академія. – Дніпропетровськ, 2009
60.
Найдюк О.В. Семантичні та функціональні особливості прецедентних феноменів у німецькомовному дискурсі [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Найдюк О.В. ; Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008
61.
Павловська З.В. Синтаксис знахідного відмінка в новогрецькій мові [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.14 - Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови / Павловська З.В. ; КНУТШ ; Ін-т філології. – Київ, 2008
62.
Сапсай А.П. Співвідношення міжурядового та наднаціонального управління в європейських інтеграційних процесах [Дисертація] : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Сапсай А.П. ; КНУТШ ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009
63.
Дубчак И.Е. Спортивный дискурс в русском масс-медийном коммуникативном пространстве [Дисертація] : Дис. ... канд. филологических наук. Спец. 10.02.02 - русский язык / Дубчак И.Е. ; КНУТШ ; Ин-т филологии ; Каф-ра русского языка. – Киев, 2008
64.
Гайда Л.М. Стан системи ліпоперекисного гомеостазу і антиоксидантного захисту в парієтальних клітинах за умов розвитку хронічного атрофічного гастриту щурів [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Гайда Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
65.
Носова Є.А. Статистичне забезпечення маркетингових досліджень [Дисертація] : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.10 - Статистика / Носова Є.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
66.
Царук О.В. Статистичний аналіз та оцінка державного боргу [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.10 - статистика / Царук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
67.
Умебаясі Масакі Типологічні паралелі в календарних святах українців та японців [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Умебаясі Масакі; КНУТШ. – Київ, 2009
68.
Гражевська Н.І. Трансформація економічних систем в умовах глобалізації [Дисертація] : дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Гражевська Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
69.
Драган П.І. Трансформація японсько-американського військово-політичного союзу в постбіполярний період [Дисертація] : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Драган П.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
70.
Житарюк М.Г. Українська журналістика як соціокультурна модель: генезис, домінанти у світовому інформаційному контексті [Дисертація] : Дис. ... доктора наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Житарюк М.Г. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2009
71.
Моісеєва Т.О. Українська преса Австралії (1949-2007) як чинник збереження національно-духовних цінностей [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Моісеєва Т.О. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008
72.
Резніченко Н.А. Українська проза для дітей 60 - 80-х років 20 століття (жанрово-стильові модифікації) [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Резніченко Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
73.
Ситницький М.В. Управління стратегічною гнучкістю підприємств машинобудівної галузі України [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ситницький М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
74.
Марунько О.А. Усталені конструкції з кон"юнктивом у сучасній німецькій мові [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Марунько О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008
75.
Романенко Л.В. Устим Кармалюк як історична постать в українській літературі та фольклорі [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Романенко Л.В. ; Маріупольський державний гуманітарний ун-т. – Київ, 2008
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex