Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Прокопчук Н.М. Аквоамінофосфати кобальту (ІІ), ніколу (ІІ), цинку та купруму (ІІ) [Дисертація] : Дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Прокопчук Н.М. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009
2.
Шейкіна Н.В. Амплітудно-частотні залежності дії комбінованих магнітних полів на гравітропичну реакцію та випромінювання рослин [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.02 - біофізика / Шейкіна Н.В. ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009
3.
Розлач З.В. Аналіз вертикальних руслових деформацій річок басейну Верхнього та Середнього Дністра [Дисертація] : Дис. ... канд. геогр. наук : Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Розлач З.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
4.
Гонтар О.Б. Асимптотичні властивості Simex-оцінок в моделях регресії з похибками у змінних [Дисертація] : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика / Гонтар О.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009
5.
Білозор Д.В. Ваххабізм: релігійно-політична сутність та історичні трансформації [Дисертація] : Дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 - релігієзнавство / Білозор Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
6.
Куницька Л.Ю. Взаємодія електромагнітного випромінення з наноструктурними системами різної природи на границі розділу фаз [Дисертація] : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Куницька Л.Ю. ; Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка Національної академії України. – Київ, 2008
7.
Керик О.Є. Взаємозв"язок емоційного компоненту самосвідомості з переживанням психотравмуючих ситуацій [Дисертація] : Дис. ... канд. психологічних наук. Спец. 19.00.01 - загальна психологія , історія психології / Керик О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2009
8.
Струтинська В.М. Вплив змін клімату на термічний та льодовий режим річок басейну Дніпра (в межах України) з другої половини 20 ст. [Дисертація] : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Струтинська В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008
9.
Жигун С.В. Гра як художній прийом в епічному тексті (на матеріалі прози українських письменників 10-20-х років 20 ст.) [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Жигун С.В. ; КНУТШ ; Ін-т філології. – Київ, 2008
10.
Завітневич Н.Г. Гуманітарний чинник в українсько-польських міждержавних відносинах [Дисертація] : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Завітневич Н.Г. ; КНУТШ ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2008
11.
Абу Алруб Емад Мустафа Джихад як складова релігійних концептів війни і миру в ісламі [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Абу Алруб Емад Мустафа ; КНУТШ. – Київ, 2008
12.
Ругаль Л.П. Діяльність мистецької інтелігенції Української РСР у 1943-1945 рр. [Дисертація] : Дис. ... канд.історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Ругаль Л.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
13.
Кравець С.В. Еволюційна теорія в британо-американській культурній антропології [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Кравець С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
14.
Бохан А.В. Екологізація підприємництва в умовах трансформації економіки [Дисертація] : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Бохан А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
15.
Васильєва-Шаламова Експертиза в цивільному процесі України [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Васильєва-Шаламова Ж.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
16.
Гайдаржи М.М. Життєві форми і онтоморфогенез сукулентних рослин [Дисертація] : Дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.05 - ботаніка / Гайдаржи М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
17.
Посашков С.В. Змішані броунівські-дробово-броунівські моделі та їхнє застосування до теорії фільтрації та фінансової математики [Дисертація] : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика / Посашков С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
18.
Єнько Є.Ю. Зовнішні аспекти енергетичної політики України [Дисертація] : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Єнько Є.Ю. ; КНУТШ. Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009
19.
Заблоцька Р.О. Інституційне регулювання міжнародної торгівлі послугами [Дисертація] : Дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Заблоцька Р.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
20.
Николюк Т.В. Інтелектуальний інтертекст прози Докії Гуменної [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Николюк Т.В. ; Волинський національний ун-т ім. Лесі Украхїнки. – Луцьк, 2009
21.
Гава Ю.В. Інтелектуальний капітал: сутність та зростання ролі в розвитку економіки [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Гава Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
22.
Ройко Т.В. Історико-теоретична реконструкція гносеологічних засад ціннісно-оцінкового пізнання в проекті "наукової соціології" Б. Кістяківського [Дисертація] : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціологіїї / Ройко Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
23.
Ляшенко І.В. Історико-філософський зміст філософсько-герменевтичного вчення В.Дільтея (методологічний аспект) [Дисертація] : Дис. ... канд. філос. наук : спец. 09.00.05 - історія філософії / Ляшенко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
24.
Жицька Л.М. Історія Росії у науковій та педагогічній творчості Володимира Іконникова [Дисертація] : Дис. ... канд.історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Жицька Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
25.
Литвиненко Г.С. Календарно-обрядові пісні: архетипно-образна система фольклорної свідомості [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Литвиненко Г.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,