Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Мамайкін О.Р. Обгрунтування параметрів технологічних схем антрацитових шахт для їх адаптації до інновацій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Мамайкін Олександр Рюрікович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014
652.
Снігур В.Г. Обгрунтування прогнозу та розрахунок параметрів здимання підошви пластових виробок шахт Західного Донбасу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Снігур Василь Григорович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014
653.
Сук Л.К. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності [Книга] : навч. посіб. для дистанц. навчання для студентів ВНЗ / Л.К. Сук, П.Л. Сук ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2006. – 272, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 216-217. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-043-0
654.
Облік і фінанси [Журнал] = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
655.
Образовательные технологии [Журнал] : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
656.
Общественные науки и современность. ОНС [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1976-. – ISSN 0869-0499
657.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
658.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
659.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
660.
Сивухин Д.В. Общий курс физики [Книга] : учеб. пособие для студентов физ. специальностей вузов / Д.В. Сивухин. – Изд. 3-е, стер. – Москва : ФИЗМАТЛИТ ; Издательство МФТИ. – ISBN 5-9221-0228-1
661.
Оперативно-розшукова діяльність [Книга] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / П.Я. Мінка, Т.П. Мінка, А.В. Хрідочкін, М.Г. Богуславський ; Дніпропетр. гуманітар. ун-т, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ : Інновація, 2010. – 217, [2] с. – Бібліогр.: с. 213-217 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-8676-26-0
662.
Оптика металевих структур [Книга] : монографія / Л.В. Поперенко, Ю.В. Кудрявцев, В.С. Ситащук, Янг Пак Лі ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 527, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-439-599-8
663.
Чадюк В.О. Оптоелектроніка: від макро до нано. Генерація оптичного випромінювання [Книга] : навч. посіб. для студентів ВНЗ які навчаються за напрямом підгот. "Електронні пристрої та системи" / В.О. Чадюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-512-5
664.
Чадюк В.О. Оптоелектроніка: від макро до нано. Генерація оптичного випромінювання [Книга] : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Електронні пристрої та системи" / В.О. Чадюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-513-2
665.
Ханин И.Г. Организация управления объектами национального хозяйства на основе системно-семиотической парадигмы. Инновационный аспект [Книга] : монография / И.Г. Ханин. – Днепропетровск : АРТ-ПРЕС, 2010. – 350, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 341-350 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-348-213-2
666.
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут спец. педагогіки. – Кіровоград, 2000-. – ISSN 2313-4011
667.
Освітологія [Журнал] = Oswiatologia : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ : Едельвейс. – ISSN 2226-3012
668.
Трофанчук Г.І. Основи римського цивільного права [Книга] : навч. посіб. для дистанц. навчання / Г.І. Трофанчук, В.І. Подоляк ; [за заг. ред. Р.А. Калюжного] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2005. – 160, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. на початку модулів. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-7979-46-6
669.
Ліпінський О.Ю. Основи створення оптоелектронних інтегральних обчислювальних середовищ для спеціалізованих комп"ютерних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Ліпінський Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
670.
Пахаренко В.І. Основи теорії літератури [Книга] : навч.-метод. посібник / Василь Пахаренко. – Київ : Генеза, 2009. – 293, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 289-291 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-504-428-4
671.
Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2012/13 навчального року [Книга] : стат. бюлетень / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І. Калачова]. – Київ : Державна служба статистики України, 2013. – 188 с. : іл., табл.
672.
Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2013/14 навчального року [Книга] : стат. бюлетень / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І. Калачова]. – Київ : Державна служба статистики України, 2014. – 166 с.
673.
Комар М.В. Основы радиоэлектроники [Книга] : лаборатор. практикум для студентов физ. фак. / М.В. Комар, А.Е. Пряхин. – Минск : БГУ, 2011. – 111, [5] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 113. – ISBN 978-985-518-466-0
674.
Гончарук С.М. Особливості теплопереносу в адміністративній будівлі з конвекторною системою опалення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Гончарук Світлана Михайлівна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014
675.
Синюка Н.П. От Десны до Каялы [Книга] : повесть - эссе о походе новгород-северского князя Игоря Святославовича на половцев в 1185 году / Синюка Н.П. – Киев : Аванпост-Прим, 2009. – 222, [1] с. : ил., схемы. – Библиогр.: с. 219-220. – ISBN 978-966-8571-74-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex