Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
652.
Амосов Н.М. [Собрание сочинений] : [в 2 т.] / Николай Амосов. – Донецк : Донбасс. – ISBN 978-617-638-137-2
653.
Современная Европа [Журнал] = Contemporaty Europe : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2000-. – ISSN 0201-7083
654.
Современные проблемы математики, механики и информатики [Книга] : [сб. статей] / [Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; редкол.: Борисенко А.А. и др.; науч. ред. Кизиловой Н.Н., Жолткевича Г.Н.]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2011. – 452 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-2579-93-2
655.
Социальная экономика [Журнал] = Social economics : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2000-
656.
Социологические исследования [Журнал] : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
657.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
658.
Соціальна педагогіка: теорія та практика [Журнал] / Держ.заклад "Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
659.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
660.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
661.
Машкін В.В. Соціально-критичний потенціал дискурсивної етики в контексті трансформації нормативності [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Машкін Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
662.
Корольова О.В. Спортивні журнали незалежної України: сучасний стан, тенденції розвитку [Дисертація] : дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.01 / Корольова Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
663.
Ким М.Н. Средний класс в постсоветском обществе: социально-экономические критерии, структура, условия формирования [Книга] : монография / М.Н. Ким, А.А. Ким. – Харьков : Точка, 2012. – 193 с. : табл. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-669-058-0
664.
Орищенко І.О. "Становлення та розвиток медієвістики в Київському університеті Св. Володимира в 30-х роках XIX - на початку XX ст." [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Орищенко Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
665.
Діденко Т.П. Стаціонарні стани радіаційної повзучості при наявності комплексів дефектів [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Діденко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
666.
Стена [Журнал] : всеукраинский молодёжный журнал. – Київ, 2005-
667.
Стена [Журнал] : всеукраинский молодёжный журнал. – Київ, 2005-
668.
Romaniuk S. Структура категорії темпоральності в сучасній українській мові [Книга] = Struktura kategorii temporalnosci we wspolczesnym jezyku ukrainskim / Svitlana Romaniuk ; Uniw. Warszawski, Katedra ukrainistyki. – Warszawa : Uniw. Warszawski, 2012. – 235 s. – ISBN 978-83-60660-74-4
669.
Рябчук А.М. Структурні чинники відтворення та соціальної репрезентації бездомності [Дисертація] : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Рябчук А.М.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
670.
Решетник М.М. Структурно-геологічна інформативність магнітних властивостей гірських порід докембрійського фундаменту (на прикладі українського щита) [Дисертація] : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.22 / Решетник Марія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
671.
Слухай Н.В. Суггестия и коммуникация [Книга] : лингвистическое программирование поведения человека : учеб.-метод. пособие / Н.В. Слухай ; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2012. – 319, [1] с. : табл. – Библиогр. в конце тем. – ISBN 978-966-439-573-8
672.
Судова практика [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-
673.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
674.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
675.
Ребрій О.В. Сучасні концепції творчості у перекладі [Книга] : монографія / О.В. Ребрій ; [наук. ред. В.І. Карабан] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 375, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 333-375. – ISBN 978-966-623-907-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex