Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Слов"янські обрії [Журнал] : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2006-. – ISBN 978-966-02-6227-0
652.
Таглина О.В. Словечко в простоте [Книга] : стихи и песни / Таглина О.В. ; [ред. Сухенко Н. ; фото: Зарецкий А., Зарецкая О.]. – Харьков : Новасофт, 2012. – 102 с. : фотоил. + 1 CD. – ISBN 966-96559-8-6
653.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
654.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
655.
Амосов Н.М. [Собрание сочинений] : [в 2 т.] / Николай Амосов. – Донецк : Донбасс. – ISBN 978-617-638-137-2
656.
Современная Европа [Журнал] = Contemporaty Europe : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2000-. – ISSN 0201-7083
657.
Современные проблемы математики, механики и информатики [Книга] : [сб. статей] / [Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; редкол.: Борисенко А.А. и др.; науч. ред. Кизиловой Н.Н., Жолткевича Г.Н.]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2011. – 452 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-2579-93-2
658.
Социальная экономика [Журнал] = Social economics : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2000-
659.
Социологические исследования [Журнал] : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
660.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
661.
Соціальна педагогіка: теорія та практика [Журнал] / Держ.заклад "Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2003-. – ISSN 1817-3764
662.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
663.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
664.
Машкін В.В. Соціально-критичний потенціал дискурсивної етики в контексті трансформації нормативності [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Машкін Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
665.
Корольова О.В. Спортивні журнали незалежної України: сучасний стан, тенденції розвитку [Дисертація] : дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.01 / Корольова Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
666.
Ким М.Н. Средний класс в постсоветском обществе: социально-экономические критерии, структура, условия формирования [Книга] : монография / М.Н. Ким, А.А. Ким. – Харьков : Точка, 2012. – 193 с. : табл. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-669-058-0
667.
Орищенко І.О. "Становлення та розвиток медієвістики в Київському університеті Св. Володимира в 30-х роках XIX - на початку XX ст." [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Орищенко Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
668.
Діденко Т.П. Стаціонарні стани радіаційної повзучості при наявності комплексів дефектів [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Діденко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
669.
Стена [Журнал] : всеукраинский молодёжный журнал. – Київ, 2005-
670.
Стена [Журнал] : всеукраинский молодёжный журнал. – Київ, 2005-
671.
Romaniuk S. Структура категорії темпоральності в сучасній українській мові [Книга] = Struktura kategorii temporalnosci we wspolczesnym jezyku ukrainskim / Svitlana Romaniuk ; Uniw. Warszawski, Katedra ukrainistyki. – Warszawa : Uniw. Warszawski, 2012. – 235 s. – ISBN 978-83-60660-74-4
672.
Рябчук А.М. Структурні чинники відтворення та соціальної репрезентації бездомності [Дисертація] : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Рябчук А.М.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
673.
Решетник М.М. Структурно-геологічна інформативність магнітних властивостей гірських порід докембрійського фундаменту (на прикладі українського щита) [Дисертація] : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.22 / Решетник Марія Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
674.
Слухай Н.В. Суггестия и коммуникация [Книга] : лингвистическое программирование поведения человека : учеб.-метод. пособие / Н.В. Слухай ; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2012. – 319, [1] с. : табл. – Библиогр. в конце тем. – ISBN 978-966-439-573-8
675.
Судова практика [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,