Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Схід /Захід [Журнал] : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків : ТОВ "НТМТ". – ISBN 978-617-578-085-5
677.
Счастливая [Журнал] / Издательский дом "Фактор". – Харьков
678.
Счастливая [Журнал] / Издательский дом "Фактор". – Харьков
679.
Счастливая [Журнал] / Издательский дом "Фактор". – Харьков
680.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
681.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
682.
Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) [Журнал] : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : ДНУ. – ISBN 978-966-551-315-5
683.
Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) [Журнал] : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : ДНУ. – ISBN 978-966-551-315-5
684.
Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) [Журнал] : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ
685.
Грушевський М.С. Твори [Книга] : у 50 т. / Михайло Грушевський ; вид. рада: Б. Патон (голова) та ін. ; голов. редкол.: П. Сохань (голов. ред.) та ін. ; [Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка]. – Львів : Світ. – ISBN 978-966-603-742-1 (Т.13)
686.
Грушевський М.С. Твори [Книга] : у 50 т. / Михайло Грушевський ; вид. рада: Б. Патон (голова) та ін. ; голов. редкол.: П. Сохань (голов. ред.) та ін. ; [Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського]. – Львів : Світ. – ISBN 978-966-603-743-8 (Т.15)
687.
Грушевський М.С. Твори [Книга] : у 50 т. / Михайло Грушевський ; [Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [вид. рада: Б. Патон (голова) та ін. ; голов. редкол.: П. Сохань (голов. ред.) та ін.]. – Львів : Світ. – ISBN 978-966-603-744-5 (Т.16)
688.
Творчество народов мира [Журнал] / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
689.
Творчество народов мира [Журнал] / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
690.
Шестопал О.Г. Театрально-ігровий чинник в іспанській інтелектуальній прозі другої половини XX століття [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Шестопал Ольга Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
691.
Оверчук О.Л. Теоретико-методологічні засади фольклористичної діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Оверчук Оксана Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
692.
Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія [Журнал] : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2000-. – ISSN 2078-7782
693.
Єжов С.М. Теорія функцій комплексної змінної [Книга] : навч. посібник для студ. фіз. спец. ун-тів / С.М. Єжов, М.А. Разумова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 191, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 188-189. – ISBN 978-966-439-582-0
694.
Бєй Л.Б. Тестові завдання до навчального комплексу з української мови [Книга] / Л.Б. Бєй ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 91, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-623-797-5
695.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
696.
Задорожній О.В. Тіофенові ізостери модифікованого алкалоїду глікозмініну [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Задорожній Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
697.
Стовба А.С. Уильям Голдинг: поэтика и проблематика "открытого произведения" [Книга] : монография / А.С. Стовба ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – 214, [2] с. – Библиогр.: с. 197-214. – ISBN 978-966-623-852-1
698.
Україна дипломатична [Журнал] : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2000-. – ISBN 966-7522-07-5
699.
Задорожна О.С. Україна та жінка як ключові образи художньо-інтелектуальної реальності Оксани Забужко-постмодерніста [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Задорожна Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
700.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 1995-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex