Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Лысюк Н.А. Мистерия всепобеждающей любви : мифологические основания романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" [Книга] / Лысюк Наталия Анатольевна ; КНУТШ. – Киев : Украина, 2008. – 456 с. – ISBN 978-966-8136-92-4
652.
Тканко О.Д. Мистецтво костюму в Україні кінця 20 - почаику 21 століття: тенденції, школи, національна специфіка [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво / Тканко О.Д. ; Мін-во і освіти України; Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2009
653.
Митна справа [Журнал] : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
654.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Державна митна служба України. – Київ, 2002-
655.
Мифология [Книга] : энциклопедия / гл. ред. Е.М. Мелетинский ; редкол. : С.С. Аверинцев, В.В. Иванов, Р.В. Кинжалов и др. – Репринтное изд. – Москва : Большая Российская энциклопедия ; Дрофа, 2008. – 736 с. – Репринтное изд. "Мифологического энциклопедического словаря" 1991 года. – (Золотой фонд. Энциклопедия). – ISBN 978-5-358-04211-7
656.
Михаил Врубель [Книга] : [ автор текста М. Алленов ; отв. ред. Н. Надольская ]. – Москва : Белый город, 2007. – 64 с. : илл. – ISBN 5-7793-0305-3
657.
Міграція населення України у 2007 році [Книга] / Державний комітет статистики України; [ відп. за вип. Стельмах Л.М. ]. – Київ, 2008. – 99 с.
658.
Міжнародний туризм [Журнал] : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 1992-
659.
Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини : теорія [Книга] : підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / А.С. Філіпенко. – Київ : Либідь, 2008. – 408 с. – ISBN 978-966-06-0519-0
Систематизовано викладено найважливіші положення конституційного права як науки і галузі права зарубіжних держав. Визначено предмет, систему і суб’єкти конституційного права. Виокремлюються і систематизуються джерела конституційного права, основні риси конституції зарубіжних держав.
660.
Шахбазян К.С. Міжнародно-правові основи регулювання відносин в мережі інтернет [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Шахбазян К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
661.
Міліція України [Журнал] : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
662.
Андрійченко Ю.В. Мовні засоби вираження емотивності у творчості Габріеля Гарсія Маркеса [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.філологічних наук: спец. 10.02.05-Германські мови / Андрійченко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
663.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
664.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
665.
Харлан О.Д. Моделі катастрофізму в українській та польській прозі міжвоєнного двадцятиліття [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Харлан О.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2008
666.
Дьомін М.К. Моделі та інструменти моніторингу інформаційно-управлінських архітектур [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - Інформаційні технології / Дьомін М.К. ; НАНУ; Мін-во освіти і науки України.Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем. – Київ, 2009
667.
Ковалюк О.О. Моделі та інформаційна технологія прийняття рішень в управлінні розподіленими динамічними системами [Автореферат] : Автореферат дис. ... канд.технічних наук: спец.05.13.06-Інформаційні технології / Ковалюк О.О.; Вінницький нац. тех. ун-т. – Вінниця, 2009
668.
Крылова Н.Г. Мой русский букварь [Книга] / Н.Г. Крылова, Т.С. Залманова, Е.В. Фомина ; руководитель проект. Ю.Е. Прохоров ; Гос. ин-т русского языка им. А.С. Пушкина. – Москва : Русский язык - Медиа, 2007. – 192 с. : илл. – Проект "Русский язык для всех детей и для каждого ребенка". – ISBN 978-5-9576-0299-6
669.
Басс В.П. Молекулярная газовая динамика и ее приложения в ракетно-космической технике [Книга] / В.П. Басс ; НАНУ ; Национальное космическое агентство Украины ; Ин-т технической механики. – Киев : Наукова думка, 2008. – 272 с. – Проект "Наукова книга". – ISBN 978-966-00-0746-8
670.
Битов А. Моление о чаше. Последний Пушкин [Книга] / Андрей Битов. – Москва : Фортуна ЭЛ, 2007. – 176 с. – ISBN 978-5-9582-0026-9
671.
Яковець Л.М. Монастирі та собори України як уособлення християнської писемної культури [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Яковець Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
672.
Гринчишин Н.І. Моральна відповідальність особи в етичній концепції Емануеля Левінаса [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.07 - етика / Гринчишин Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
673.
Гуменюк С.М. Морально-релігійні засади філософських пошуків острозьких традиціоналістів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11-Релігієзнавство / Гуменюк С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
674.
Кудрявцев М.П. Москва - Третий Рим [Книга] : историко-градостроительное исследование / М.П. Кудрявцев. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Троица, 2008. – 288 с. : илл. – ISBN 5-85482-008-7
675.
Мы живем в России [Книга] : [ для детей младшего и среднего школьного возраста ]. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 96 с. : илл. – ISBN 978-5-373-01773-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex